11
září
2013

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý 10. 9. 2013 sešli na úvodní schůzce Školní žákovské samosprávy, která byla schůzkou seznamovací a plánovací.

Co jsme projednávali

  • byli přivítáni noví členové ŠŽS (zejména z řad nižších ročníků) a byli seznámeni s náplní činnosti ŠŽS
  • proběhla volba předsedy (Elizabeth Pexová - 9. A), místopředsedy (Karolína Pustějovská - 9. A) a mluvčího (Lucie Horáková - 9. B)
  • byly naplánovány aktivity pro nový školní rok: pokračovat v akcích pro mladší spolužáky (Mikuláš, čerti a andělé), připravit zábavný program pro děti z MŠ, pokračovat v tematicky zaměřených dnech (např.: Vybarvený den, Den s pokrývkou na hlavě, …), zúčastnit se sbírky pro Fond Sidus
  • na závěr proběhla opět diskuse o změně zvonění, ve které byly vysloveny návrhy o tom, zda nevybrat jinou znělku nebo nechat klasické vyzvánění, zástupci jednotlivých tříd mají názor spolužáků zjistit do další schůzky
  • Jiří Trčka a Terezie Poledníková ve spolupráci se svými spolužáky ze třídy 7. B budou připravovat informační letáček po každé schůzce ŠŽS, ve kterém budou stručné a aktuální zprávy o činnosti ŠŽS  
  • pí uč. Sylva Ježová se pokusí zajistit setkání se starostou Ing. Josefem Jalůvkou, který by členy ŠŽS seznámil s tím, jak má správně pracovat samospráva
  • termín další schůzky byl stanoven na 8. 10. 2013

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter