12
červen
2013

10. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V úvodu závěrečné schůzky, která proběhla v úterý 11. 6. 2013, vyzvala Elizabeth Pexová všechny členy ke zhodnocení akcí a aktivit realizovaných během školního roku 2012/2013.

Většinu akcí se ŠŽS podařilo zorganizovat a realizovat zdárně. Velmi kladně byly hodnoceny následující akce: Kravatový den, Alšovka hledá talent, zajištění zrcadel do společných prostor a Aprílový den pro MŠ Záhumenní. Mezi další zdařilé akce určitě patří hlasování o změně zvonění, účast v anketě Zlatý Komenský, sbírka pro obecně prospěšnou společnost Fond Sidus, Mikuláš, čerti a andělé, pomoc při realizaci akcí v MŠ.

Ne vždy byla práce ŠŽS dokonalá, rezervy máme stále ve vzájemné komunikaci a přesvědčovacích metodách.

Na konci schůzky bylo všem aktivním členům poděkováno za celoroční práci a také jsme se rozloučili se členy, kteří odcházejí na jiné typy škol. V úplném závěru byly navrhnuty podněty pro práci v příštím školním roce: pokračovat v tematicky zaměřených dnech, realizovat sbírku, pokračovat v akcích, které jsou připravovány pro mladší děti či mladší spolužáky.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter