9
květen
2013

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném zastoupení se zástupci jednotlivých tříd v úterý 7. 5. 2013 sešli na deváté schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedly Anna Škarková a Elizabeth Pexová.

Co jsme projednávali

  • Mojmír Jahoda informoval, že vybranou znělku na zvonění předal vedení školy, které se ke zvonění také vyjádří
  • Elizabeth Pexová jako zástupkyně Dětského zastupitelstva podala informace o výsledku ankety „Zlatý Komenský“ -  tuto anketu vyhrál učitel z naší školy p. Robin Pospěch, tato zpráva nás všechny velmi potěšila a panu Pospěchovi srdečně gratulujeme
  • Karolína Kahánková připomněla akci „Alšovka hledá talent“ – casting proběhl v úterý 7. 5. 2013 od 14. hod ve školní knihovně, Karolína podala informace o tom, kdo bude tvořit porotu a kolik dětí se na casting přihlásilo, bližší informace o této akci budou podány po vyhlášení výsledků
  • přítomným žákům byla také podána informace o dětském fóru na téma "Desatero problémů Kopřivnice očima žáků a studentů", které má proběhnou dne 14. 5. 2013 – na tuto akci jmenovala naše škola celkem 8 zástupců zejména z 8. – 9. tříd, kteří budou diskutovat nad problémy města Kopřivnice v jednotlivých oblastech (kultury, sportu, využití volného času, životního prostředí…) a hledat řešení těchto problémů, pokud vás trápí nějaký problém s danou tematikou, můžete se obrátit na naše zástupce
  • na závěr proběhla diskuze k přípravě akce Den dětí pro 1. – 3. třídu – tuto akci si vzaly na starost dívky z 8. A a z 9. B, které mají do pondělí 13. 5. 2013 připravit stručný harmonogram akce, včetně seznamu žáků, kteří se na této akci budou podílet
  • termín další schůzky byl stanoven na úterý 11. 6. 2013

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter