4
duben
2005

Interaktivní Evropa – děti pro děti

Kategorie: Škola, Projekt: Interaktivní Evropa – děti pro děti

Popis navrhovaného řešení

Jak už je uvedeno výše, základním cílem je vytvořit výukové aplikace na téma státy Evropy, které budou využitelné ve výuce vlastivědy i zeměpisu, přírodopisu a občanské výchovy, případně cizího jazyka (výstup bude nejen český, ale i cizojazyčný). Žáci - autoři budou muset především získat potřebné podklady – data pro vlastní výukový obsah. Tyto údaje by však neměli hledat pouze v encyklopediích a na WWW stránkách, ale především aktivní komunikací se svými vrstevníky v různých státech Evropy. Takto získaná data budou cennější a pro děti atraktivnější, poněvadž jim je zprostředkují opět děti, vše bude vnímáno z jejich úhlu pohledu.

Při vyhledávání zahraničních partnerů využijeme toho, že škola je již zaregistrována v systému eTwinning. Pouze u zemí, kde partnera nezískáme, použijeme běžné informační zdroje.

Jaké informace budou muset žáci zjistit? Kromě základních informací o daném státě (poloha, rozloha, počet obyvatel, hlavní město…) také údaje o přírodě a ochraně přírody, o hospodářství a politice, o školství z pohledu školáků, o životním stylu, o zajímavá místa (doporučení k návštěvě). Oživením budou fotografie a ukázky zpěvu a řeči v jazycích dotyčného státu.

Získané údaje zpracujeme do formy WWW stránek, aby byly online přístupné všem. Pro snadnější práci bez připojení k Internetu bude možné si totéž stáhnout i ve formátu prezentace programu PowerPoint. Současně děti vytvoří i výukovou hru v programu Baltík. V ní budou moci prostřednictvím postavičky cestovatele navštěvovat jednotlivé země Evropy, zjišťovat o nich informace a své znalosti si ověřovat v kvízech.

Všechny tři typy výstupů budou k dispozici v češtině i v angličtině, případně (podle možností a chuti spolupracujících škol) i v dalších evropských jazycích.

Tento projekt nelze striktně zařadit buď na I. nebo na II. stupeň ZŠ. Základním autorským týmem budou sice žáci II. stupně, pomáhat jim však budou žáci I. stupně sdružení do počítačových kroužků. Také vytvořený výukový program bude sice primárně určen pro I. stupeň ZŠ, bude však využitelný i na II. stupni ZŠ.

Žáky se budeme snažit zaktivizovat pyramidálním způsobem. To znamená, že si již na 1. stupni vytvoříme co nejširší základnu žáků především v zájmových útvarech. Děti se budou učit pracovat s programy jako je Baltík a PowerPoint, vyhledávat informace a podobně. Starší žáci se budou učit vytvářet WWW stránky. Z této masové základny si vybereme na základě zájmu dětí a jejich schopností vlastní dětský řešitelský tým. Tento „vrcholový“ tým bude mít na starosti vlastní tvorbu aplikace, ale jako dodavatele dílčích zadání může využívat ostatních dětí z nižších pater pyramidy. Žáci se tak nejen budou učit pracovat s informacemi, ale i komunikovat v rámci týmu.

                        Ing. Jiří Sumbal

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter