12
prosinec
2012

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 11. 12. 2012 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom ohodnotili aktivity, které proběhly, projednali nejdůležitější úkoly a připravili akce nové.

Začátek schůzky patřil Anně Škarkové, která vyzvala pověřené organizátory k ohodnocení akce Mikuláš, čerti a andělé. Velká pochvala byla udělena chlapcům z 5. B, kteří prodejem výrobků na Barborkovém jarmarku získali peněžní částku, kterou se rozhodli investovat do nákupu zrcadel (výrobky vyrobili ve svém volném čase z vlastní iniciativy).

Co jsme projednávali

  • zástupci Dětského zastupitelstva v Kopřivnici seznámili členy ŠŽS s anketou Zlatý Komenský – hlasovací lístky mají zástupci jednotlivých tříd odevzdat Elizabeth Pexové (8. A) nejpozději do 21. 12. 2012
  • příprava akce „Alšovka má talent“ – přihlášky na tuto akci je možné si vyzvednou u Karolíny Kahánkové (9. B), akce proběhne během května a na připravovaném letáku vás o ní bude informovat Ondřej Štěpán (6. A)
  • obecně prospěšná společnost Fond Sidus, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné děti, nás požádala o uspořádání sbírky, prodej placiček v hodnotě 35 Kč si vzaly na starost Anna Škarková, Karolína Špačková, Elizabeth Pexová a Karolína Pustějovská
  • Karolína Kahánková nás informovala o možnosti změny zvonění – ve spolupráci s p. Chaloupkou sestavila několik znělek, ze kterých si každá třída vybere jednu a na další schůzce ŠŽS se vybere ta nejčastěji uvedená
  • v závěru proběhla diskuze na téma nedojedené obědy a vracení jídla – pokud je možnost výběru, vyberme si, co nám chutná nebo si můžeme říct o menší porce
  • termín další schůzky byl stanoven na 15. 1. 2013

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter