20
listopad
2012

Projekt Zajímavosti o Číně

Kategorie: Škola

Během předešlých dvou týdnů žáci navštěvující kroužek Čínština pro začátečníky pracovali na projektu s názvem Zajímavosti o Číně.

 Na videa nejlepších prací se můžete podívat na těchto internetových odkazech:

1) Terakotová armáda:
<http://www.youtube.com/watch?v=cW98dRLTy_Q&feature=youtu.be>

2) Velká čínská zeď:
<http://www.youtube.com/watch?v=Qk2hHYC3PdE&feature=youtu.be>

3) Zakázané město:
<http://www.youtube.com/watch?v=v7DiVwZwPqw&feature=youtu.be>

Jednotlivé skupinky žáků si vybraly témata, která chtěly zpracovávat. Vytvořili powerpointové prezentace,
při kterých mohli použít jakékoliv doplňující prostředky - např. hudbu, fotky, videa či názorné pomůcky.
Tento týden všichni své práce předvedli a poučili tak své spolužáky o mnoha zajímavostech.
Potom své práce sami zhodnotili a jako nejlepší ocenili tyto:
1. Terakotová armáda - Kateřina Gotthardová a Kristýna Míčková
2. - 3. Velká čínská zeď - Tereza Procházková a Glorie Grünwaldová
2. - 3. Zakázané město - Ondřej Štěpán a Metoděj Kazlepka

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter