7
listopad
2012

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek úterní schůzky patřil Anně Škarkové, která seznámila ostatní členy ŠŽS s programem našeho setkání.

Co jsme projednávali

 • změna zvonění – Jiří Trčka informoval o nutnosti výběru vhodné znělky, daným úkolem byla pověřena Tereza Hyvnarová, která na příští schůzku vybere několik znělek (v jednotlivých třídách poté proběhne hlasování o nejvhodnější znělku)
 • Karolína Kahánková ohodnotila „Kravatový den“ – zúčastněných bylo opravdu hodně, některé třídy (zejména z I. stupně) přistupovaly k akci velmi zodpovědně
 • Karolína Špačková jako členka Dětského zastupitelstva informovala členy ŠŽS o práci tohoto sdružení, do DZ byly delegovány dvě členky (Elizabeth Pexová a Karolína Pustějovská) jako další zástupkyně naší školy
 • příprava akce „Mikuláš, čerti a andělé“ – proběhne
  5. 12. 2012, organizací akce byly pověřeny žákyně třídy
  9. B (Karolína Kahánková, Tereza Hyvnarová) a žákyně třídy 8. A (Elizabeth Pexová, Karolína Pustějovská)
 • Jan Toman a Jakub Holenda podali návrh, zda je možné vybavit některé místnosti zrcadly – informace zjistí a předají na další schůzce
 • p. u. Ježová pozvala žáky na akci organizovanou ZŠ a MŠ MOTÝLEK
 • příprava akce „Alšovka má talent“ – organizaci a přípravu této akce si vzaly na starost Karolína Kahánková a Tereza Hyvnarová
 • termín další schůzky byl stanoven na 11. 12. 2012

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter