20
duben
2023

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Kategorie: Škola

Loga

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), bude ve šk. r. 2023/24 ve škole zřízena přípravná třída.
 
V přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 
 
O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
 
Výhody přípravné třídy:
 
  • individuální přístup
  • malý počet dětí ve třídě (maximum 15)
  • možnost využití ranní i odpolední školní družiny
 
 
K zápisu si přineste:
 
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • písemné doporučení o odkladu (vydává školské poradenské zařízení)
 
Kritéria přijetí:
 
  • dítě s odkladem povinné školní docházky
  • věk dítěte  (narození od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
  • přednost k přijetí mají děti patřící do obvodu školy
 
Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník. Hlavní důraz je kladen na komunikaci, podporu rozvoje řeči a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, posilování sociálních vazeb, poznání sebe i světa kolem, zdokonalování motoriky, sebeobsluhy, základních sociálních návyků apod.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter