28
únor
2023

Návštěva z partnerské školy

Kategorie: Škola, Projekt: Jdeme dál

Loga

V období mezi 17. až 19. lednem tohoto roku nás svou návštěvou poctila v rámci projektu programu Erasmus+ partnerská škola ze slovinské Slovenske Konjice.

Jednalo se o pokračování již navázané spolupráce, kdy na platformě zástupce vedení, vyučující informatiky a vyučující angličtiny, nejdříve navštívili v listopadu 2021 slovinskou školu naši vyučující a nyní přijeli zase zástupci jejich školy k nám.

Výměnný pobyt vyučujících je součástí projektu Jdeme dál a probíhal v podobě stínování. Stínování, neboli Jobshadowing, je takovou formou spolupráce, kdy se vyučující zúčastňují jako hospitující vyučovacích hodin na partnerské škole a opačně, stejně tak mohou vedoucí pracovníci nahlédnout do administrativní agendy vedení školy. V rámci slovinské návštěvy u nás jsme přizvali také ZŠ a MŠ Motýlek, neboť slovinská škola provozuje také odloučené pracoviště zaměřující se na výuku a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem dlouhodobé spolupráce se slovinskou stranou je navázat takovou formu kooperace, která umožní výjezdy a výměnné pobyty nejen vyučujícím, ale také žákům spolupracujících škol.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, které jsou jeho obsahem.  

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter