22
únor
2023

Job shadowing na Slovensku

Kategorie: Škola, Projekt: Jdeme dál

Loga

Ve dnech 10. 01. - 12. 01. 2023 navštívila skupina tří vyučujících naší školy v rámci mobility programu Erasmus+ Slovenskou republiku. Zúčastnily se job shadowingu v obci Tvrdošín, kde navštívily Základnú školu Štefana Šmálika. Jelikož se jednalo o Slovenskou republiku, byla vzájemná komunikace díky jazykové blízkosti a naší společné státní historii naprosto bezproblémová. 

 

K prvnímu setkání se zástupci ZŠ Štefana Šmálika došlo v úterý bezprostředně po příjezdu do města Tvrdošín. Kromě prvních informacích o dotyčné ZŠ nám bylo umožněno v rámci zvyšování mezikulturního povědomí navštívit dřevěný gotický kostel Všech svatých v Tvrdošíně, který je zapsán v Seznamu světového dědictví UNESCO .

Ve středu dopoledne nás pan ředitel provedl celou školou, ukázal učebny a prostory pro výuku jednotlivých předmětů, seznámil se školským systémem Slovenské republiky. Po prohlídce školy jsme se zúčastnily jako pozorovatelky výuky v některých třídách. Konkrétně čtení/psaní v 1. třídě, přírodopisu v 4. ročníku,  matematiky v 7. třídě a fyziky v 9. ročníku. V odpoledních hodinách jsme měly možnost prohlédnout si městečko  Zakopané - malebné a nejvýše položené město Polska se skokanskými můstky, kde se pravidelně konají mezinárodní závody. 

Ve čtvrtek dopoledne jsme byly přítomny výuce tělesné výchovy 7. ročníku, angličtiny 9. třídy a informatiky v 5. ročníku. Velice nás oslovila klidná a příjemná atmosféra školy. Bylo vidět, že děti o přestávkách využívají různá posezení, stolní fotbálky, knihovničky, které mají k dispozici na chodbách. Budují a zlepšují si sociální i komunikativní kompetence, vztahy mezi sebou. Po obědě naše návštěva ve škole skončila a nás čekala cesta domů.

V rámci našeho pobytu jsme zjistily, že obě školy si nejsou blízké pouze jazykem. V navštívené škole se vyučuje obdobnými metodami a postupy, využívají obdobné  PC programy a aplikace. Měly jsme také možnost seznámit se se systémem fungování škol základního vzdělání v sousední zemi. Získaly jsme povědomí o tom, jak je státem podporováno  školství na Slovensku. 

V červnu čekáme návštěvu z Tvrdošína v naší škole.Věříme v budoucí úspěšnou spolupráci nejen mezi vyučujícími, ale i dětmi obou škol.

Mgr. M. Hanzelková, Mgr. D. Holubová, Mgr. P. Hanzelková

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Fotografie k článku

IMG_6120.jpg 20230111_081835.jpg 20230111_084555.jpg 20230111_131154.jpg IMG_6187.jpg IMG_6178.jpg IMG_6225.jpg IMG_20230111_182707.jpg

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter