20
únor
2023

Spolupráce s Grundschule im Beerwinkel

Kategorie: Škola

V tomto školním roce jsme zahájili spolupráci 8. tříd ZŠ Alšova se skupinou žáků z Grundschule im Beerwinkel v Německu.

Žáci z Německa jsou ve věku 10 - 12 let a setkávají se v rámci skupiny Erasmus, kterou na tamní škole vede pan učitel Sebastian Gerlach. Za naši stranu se dosud vystřídaly všechny čtyři skupiny žáků anglického jazyka 8. ročníků se svými vyučujícími.

Na první přípravné schůzce v online prostředí v říjnu se žáci navzájem představili. Po domluvě s německou stranou byla naplánována náplň dalších online setkání. Ještě v říjnu jsme představili některé z našich projektů, které vznikaly v rámci Erasmus Days 2022 na společné téma Same but different (Stejní, ale různí). Německá strana na prezentace při online setkání reagovala otázkami, které naši žáci postupně zodpovídali. Na stejné téma pokračovala i online schůzka v prosinci. Také němečtí školáci si připravili projekty na téma Diversity (Rozmanitost), které na ni prezentovali. Na zatím poslední schůzce v lednu žáci vzájemně představili téma Tradice v jídle.

Věříme, jsou tato online setkání přínosem pro obě strany jak po stránce poznávání nových kultur, tak po stránce jazykové, protože se prezentace a konverzace odehrávají v angličtině.

Fotografie k článku

IMG_0618.jpg IMG_0620.jpg IMG_0937.jpg IMG_0938.jpg

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter