22
listopad
2022

Projektový den „Za svobodu“

Kategorie: Škola

17. listopad - svátek, který je nejen oslavou svobody a demokracie, ale rovněž připomínkou, že tyto hodnoty nejsou samozřejmostí. Za svobodu v naší zemi vděčíme všem, kteří se před 33 lety nebáli pojmenovat zlo zlem a postavili se mu čelem. Tito lidé museli projevit velkou odvahu. Tou oplývají všichni Ukrajinci, kteří dnes bojují za svobodu svého národa, potažmo celé Evropy.

Na naší škole jsme na tento svátek navázali projektovým dnem, který se uskutečnil v pátek 18. listopadu. V rámci projektu nazvaného „Za svobodu“ jsme našim žákům na druhém stupni chtěli přiblížit Ukrajinu a ukrajinský národ jako takový. Vždyť právě i naši školu navštěvují žáci z ukrajinských rodin, kteří v Kopřivnici našli dočasné útočiště.

Během dne se žáci zúčastnili celkem sedmi workshopů. Paní učitelka Caloňová se s žáky vydala na virtuální cestu Ukrajinou, kdy dětem přiblížila základní zeměpisné informace o této zemi a prostřednictvím videa s nimi navštívila nejkrásnější místa. Na závěr mohli žáci spatřit, jak některé z ukrajinských pamětihodností vypadaly před válkou a jak vypadají v současnosti. Pohled na trosky, které z mnohých zbyly, některé zaskočil.

 V tělocvičně se s panem učitelem Liberdou vydali žáci do sportovního světa.  Pan učitel dětem povídal o nejvýznamnějších ukrajinských sportovcích jako například o skokanu o tyči Sergeji Bubkovi, boxerech Kličkových a v neposlední řadě o biatlonistech, kteří byli v posledních letech velmi úspěšní. Právě biatlon si žáci mohli vyzkoušet, v podmínkách školní tělocvičny běhali ke stanovištím a míčky shazovali kužely z lavičky.

Další workshop patřil samotným ukrajinským žákům, kteří našim dětem přečetli česky pověst o vzniku Ukrajiny a zarecitovali krásné ukrajinské básně. Nakonec zazpívali ukrajinskou lidovou píseň Červená kalina a naši žáci je odměnili zaslouženým potleskem. Pan učitel Kočiš navíc zprostředkoval informace o tom, jak uvařit pravý boršč, a žáci se mohli vydat k dalšímu stanovišti.

Paní učitelka Ježová seznámila žáky se základy azbuky. Každý si zkusil napsat azbukou své jméno. V matematice se za pomoci paní učitelek Ryškové a Šustkové naučili žáci počítat ukrajinsky, všichni řešili jednoduché početní úkony. Ve výtvarné výchově čekala na žáky paní učitelka Urbánková, se kterou si mladší žáci vybarvili slunečnici jakožto tamější národní květinu, obilí, protože právě Ukrajina je jedním z největších vývozců obilí na světě, nebo kozáka, který symbolizuje svobodného člověka.

Poslední workshop absolvovali žáci s paní učitelkou Holubovou v učebně ICT, kde pracovali se slovíčky v prostředí aplikace WordWall. Děti si rovněž vyzkoušely práci s překladačem, která jim šla znamenitě, protože většina z nich byla schopna odpovědět na připravené ukrajinské otázky v ukrajinštině.

Mgr. Eliška Váňová

Fotografie k článku

IMG_3210.JPG IMG_3202.JPG IMG_3196.JPG IMG_3185.JPG IMG_3179.JPG IMG_3177.JPG IMG_3170.JPG IMG_3169.JPG IMG_3163.JPG IMG_3160.JPG IMG_3150.JPG IMG_3158.JPG

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter