11
říjen
2022

Erasmus+

Kategorie: Škola, Projekt: Jdeme dál
Loga

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín se již několik let zapojuje do projektů v rámci programu Erasmus+.

Během letních prázdnin 2022 proběhlo šest mobilit vyučujících. Podrobnosti o prázdninových výjezdech za vzděláním našich učitelů najdete v pokračování článku.

Mgr. Robin Pospěch absolvoval ve dnech 25. 7. - 5. 8. 2022 kurz angličtiny General English ve městě Limassol na Kypru. Kurzu se spolu s ním zúčastnilo dalších deset účastníků z Rakouska, Německa, Ruska, Polska, Srbska, Itálie, ale také Súdánu či Senegalu. Kurz byl zaměřen především na aktivní komunikaci, skupinovou práci účastníků, čtení a poslech a v neposlední řadě také na upevňování, procvičování a rozšiřování gramatických znalostí. Pan Pospěch se také seznámil s tamní kulturou. Pro žáky druhého stupně vypracoval materiály, které využije ve výuce dějepisu a zeměpisu.
 
Mgr. Dana Holubová absolvovala metodický kurz Základy programování a robotiky na základní škole ve dnech 3. - 9. 7. 2022 v Popradu na Slovensku. Celkem se výuky zúčastnilo 10 pedagogů z Portugalska a z České republiky. Kurz byl zaměřen na získání nových poznatků v programu Scratch, App inventor a na seznámení s robotickými pomůckami - Microbit, Pro-Bot, Lego Education. Paní učitelka se také seznámila s různými aplikacemi, které jsou vhodné k tvorbě testů, kvízů, křížovek a dalších materiálů poskytující zpětnou vazbu o zvládnutí učiva. Připravila pro žáky prvního a druhého stupně materiály, které použije ve výuce ICT.
 
Mgr. Karel Kočiš se ve dnech 11. – 22. 8. 2022 zúčastnil metodického kurzu Sprache und Methodik v německém městě Lindau spolu s dalšími devíti účastníky z Maďarska, Francie, Polska a České republiky. Tento kurz je určen pro učitele němčiny. Účastníci si procvičili všechny jazykové dovednosti, získali také nové vědomosti ze zážitkové pedagogiky. Sdíleli své pedagogické zkušenosti. Ve volném čase se pan učitel věnoval poznávání kulturních a přírodních krás Německa. Také tyto znalosti použije ve své výuce němčiny.
 
Mgr. Jiří Štěpán absolvoval jazykový kurz General English v anglickém městě Scarborough. Ve dnech 14. – 27. 8. 2022 se spolu s dalšími devíti účastníky ze Saudské Arábie či Ukrajiny zdokonaloval v jazykových kompetencích – mluvení, poslechu, čtení a psaní. Rozšířil si svou slovní zásobu, poznával kulturní hodnoty Velké Británie. Pro žáky druhého stupně vypracuje materiály, které využije ve výuce fyziky a ICT.
 
Mgr. Alena Švrčková se ve dnech 14. – 27. 8. 2022 zúčastnila metodického kurzu Effective Use of Technology in Teaching. Kurzu se účastnili také učitelé z Německa, Rakouska a Švýcarska. Získané vědomosti paní učitelka uplatní ve své výuce. Vypracuje materiály, které použije ve své výuce angličtiny na prvním i druhém stupni. Kromě metodických znalostí získala také poznatky z oblasti mezikulturní. 
 
Ing. Veronika Zvaríková získávala nové znalosti během 14. – 27. 8. 2022 na metodickém kurzu Content and Integrated Language Learning (CLIL) ve Scarborough ve Velké Británii. Procvičila si své jazykové dovednosti, získala metodické poznatky z oblasti CLIL a zároveň si rozšířila své kulturní povědomí o životě ve Velké Británii a také o zemích, ze kterých pocházeli další účastníci – Švýcarska, Rakouska, Německa a Itálie.
 
Projekt 'Jedeme dál' je spolufinancován z programu Evropské unie s názvem Erasmus+.
 
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje návrhy Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Fotografie k článku

0689AC5F-8EDC-4351-A46D-61DB1A26333A.jpeg IMG-20220704-WA0015.jpg IMG_20220705_111748.jpg 20220722_150608.jpg IMG_20220820_200757.jpg IMG-20220729-WA0000.jpg 20220725_104557.jpg IMG-20221004-WA0010.jpg IMG-20221004-WA0004.jpg 20220720_153351.jpg

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter