8
září
2021

Auffrischungskurs für DAF v Regensburgu, 18.-31. 7. 2021, Erasmus+

Kategorie: Škola, Projekt: Pohněme se

Loga

V rámci programu Erasmus+ jsem strávil dva týdny v jazykové škole Horizonte v Regensburgu, ve městě na Dunaji v Bavorsku. Od pondělí 19. 7. do pátku 30. 7. 2021 jsem se zúčastnil kurzu „Auffrischungskurs für DaF“, který byl určen pro učitele němčiny coby cizího jazyka. Ubytován jsem byl v budově školy, která se nachází v historickém centru města.

V kurzu nás bylo osm – tři učitelky z Polska, jedna učitelka a jedna studentka z Maďarska, dvě kolegyně z Česka a já.

Dopoledne probíhala výuka od 9.00 h do 12.30 h, jež byla zaměřena na komunikaci v němčině. Probírali jsme nejrůznější témata, která se převážně dotýkala současných společenských problémů – školství (i online výuky), imigrace aj. Došli jsme k závěru, že velké rozdíly v učení (prezenčním i distančním), v používání různých metod a v náhledu na klasifikaci v zásadě nejsou. Atmosféra ve výuce byla velmi přátelská, naplněná i humorem.

Po obědě jsme měli dvě hodiny (13.30 – 15.00 hod.) metodiky, např. Kreatives Schreiben (Kreativní psaní), Phonetik, Jugendsprache (Jazyk mládeže), Bewegungsaktivitäten im Unterricht (Pohybové aktivity ve vyučování) aj.

Něco z prezentovaného materiálu jsem už znal ze své praxe, ale určitě některé nápady, jak zpestřit výuku, použiju ve svých hodinách.

Mimo vyučování bylo dost příležitostí poznat město a jeho blízké či vzdálené okolí.

Projekt Pohněme se je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Fotografie k článku

20210720_144011.jpg 20210727_140223.jpg 20210722_150328.jpg

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter