8
červen
2021

Projekt Pohněme se - mobility naplánovány

Kategorie: Škola, Projekt: Pohněme se
Loga

Zbývající tři mobility tohoto projektu se uskuteční během léta a podzimu 2021.

Náš projekt byl prodloužen do 31. 1. 2022, abychom mohli uskutečnit zbývající plánované mobility a navazující aktivity. Pro účastníky představují zahraniční mobility cenné zkušenosti a možnost navázání spolupráce s účastníky z jiných zemí.
 
V létě 2021 je naplánována mobilita pro jednoho vyučujícího německého jazyka. Měla by se uskutečnit v jazykové škole Horizonte Regensburg v Německu ve dnech 19. 7. - 30. 7. 2021.
Vzhledem k protikoronavirovým opatřením ve Velké Británii a také Irsku nebylo možno plánovat další mobility v žádné z těchto destinací. Dvě mobility pro vyučující anglického jazyka jsou tak plánovány na podzim 2021 na Maltě. 
 
Za obsah  sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter