14
květen
2021

Linka důvěry pro rodiče

Kategorie: Škola

Zřízení Linky důvěry pro rodiče

Vážení rodiče,

letos v dubnu vám naše škola nabídla on-line besedu s psychologem, které jste se zúčastnili v hojném počtu.

Rozumíme, že nám všem období pandemie způsobilo nelehké chvíle a situace. Možné dopady dlouhotrvajícího nestandardního vzdělávání žáků mohou být pro určité jedince velmi náročné.  Proto bychom vám rádi nabídli možnost, v návaznosti na zmíněnou besedu, využití nově zřízené Linky důvěry pro rodiče.

Zde máte možnost zasílat své dotazy a postřehy do e-mailové schránky školního psychologa: bilsky@zsalsova.cz, na které Vám osobně odpoví.

Okruhy, kterých se mohou vaše dotazy týkat, nejsou ohraničeny. Např.:

  • Školní vzdělávání - presenční a distanční výuka
  • Školní docházka - strach z návratu do školy, záškoláctví
  • Ztráta rodičovské autority, vztahové problémy rodič x dítě
  • Vztahové problémy učitel x žák
  • Nízké sebevědomí dítěte, jeho malá motivace k výkonu
  • Inklinace do virtuálního světa
  • Nevhodní kamarádi
  • Sebepoškozování
  • jiné...

Vaše dotazy s odpověďmi školního psychologa zpracujeme  a zařadíme do sekce školní psycholog na www.zsalsova.cz, a to s přísným dodržením anonymity a důvěrné osobní linie tak, aby se mohly stát radou a pomocí i pro ostatní rodiče.

Mgr. Petr Bilský

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter