2
únor
2021

Informace pro podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

z důvodu prodloužení distanční výuky, a tedy nepřítomnosti vycházejících žáků ve škole, vám sděluji tyto základní informace o vyplňování a podávání přihlášek na SŠ:

  • Vzhledem k výjimečné situaci všechny přihlášky vytiskne výchovný poradce - průběžně, a to podle pořadí zaslaných a vyplněných žádostí, a to od 8. 2. do 23. 2. 2021. (Tiskopis žádosti budou mít deváťáci k dispozici v učebně SV, ostatním bude na vyžádání obratem zaslán.)
  • Před vyplněním žádostí je nutné zjistit kritéria pro přijetí na konkrétních školách (např. počet přijímaných žáků, konání, či nekonání JPZ, minimální počet bodů, lékařské osvědčení apod.) – ředitel SŠ je musí zveřejnit na www stránkách SŠ do 31. ledna 2021.
  • Přihlášky musí být odevzdány na SŠ do 1. 3. 2021 (pondělí). (Osobně na sekretariátu střední školy nebo doporučeně - poštou s podacím lístkem.) – Odesílají a zodpovídají zákonní zástupci žáka!
  • prvním březnovém týdnu pak všichni žáci obdrží zápisový lístek, který uplatní až po úspěšném přijímacím řízení a odevzdáním potvrdí rozhodnutí na vybrané SŠ studovat.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit e-mailem (nebo v Komens - Bakaláři) na výchovného poradce, po předchozí domluvě je možná i individuální konzultace ve škole.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter