12
listopad
2020

MAP II - průzkum na školách

Kategorie: Škola

Vážení a milí rodiče,

informujeme Vás, že v rámci našeho společného projektu MAP ORP Kopřivnice II rozjíždíme II.kolo průzkumu k získání názorů na vnímání našich škol ze strany pedagogů i ze strany rodičovské veřejnosti.

dotazník pro rodiče žáků ZŠ:
www.koprivnice.cz/map

Tým MAP ORP Kopřivnice II

Výsledky nám pomohou zmapovat prostředí na všech zapojených školách z více úhlů pohledu a budou využity pro strategické plánování rozvoje v oblasti školství a vzdělávání a také při plánování vzdělávacích, rozvojových a implementačních aktivit projektu.

Respondenti všech cílových skupin odpovídají anonymně, pouze s uvedením školy, ke které budou poskytovat svůj názor. Souhrnné výsledky budou využitelné pro zapojené školy a bude s nimi seznámena veřejnost v místních médiích. Sběr dat bude probíhat do 30.11.2020.

Podpořte náš společný cíl a rozšiřte informace o průzkumu mezi své kolegy na školách a mezi rodiče dětí, které vaši školu navštěvují. Na činnosti spojené s aktualizací a tvorbou dotazníků se podíleli členové čtyř pracovních skupin projektu a členové realizačního týmu. Byla doplněna sekce o distanční výuku.

Soubory k článku

plakat_pruzkum_MAP_ 11_2020.pdf

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter