9
říjen
2020

Celoplošná opatření v rámci oblasti školství

Kategorie: Škola

Nově vyhlášená mimořádná opatření jsou pro školy platná prozatím v období od pondělí 12.10. do pátku 23.10. Co to pro náš všechny společně znamená:

- v týdnu od 12.10. do 16.10. kontaktní výuka ve škole pro žáky 6.A, 6.B a 7.A

- v týdnu od 19.10. do 23.10. kontaktní výuka pro žáky 8.A, 8.B, 9.A a 9.B

- povinná distanční výuka v době domácího vzdělávání (pro všechny žáky, kteří zrovna nemají kontaktní výuku), a to na základě současných rozvrhů

- žáci nebo rodiče žáků, kteří z objektivních důvodů nemají možnost pracovat na distanční výuce prostřednictvím PC nebo notebooku (či nemají internetové připojení apod.) si materiály a úkoly k distanční výuce na celý týden vyzvednou po předchozí domluvě s třídním učitelem na sekretariátu školy

- možnost odebrání obědů i pro žáky, kteří budou na distanční výuce (každý den pouze v době od 11.10. do 11.40 - jindy to z důvodu dodržení stanovených podmínek není možné a žáci nebudou do jídelny vpuštěni), zároveň upozorňujeme, že nedojde k hromadnému odhlášení všech obědů žáků distanční formy výuky - zodpovídají si sami žáci, resp. jejich zákonní zástupci

- MŠMT rozhodlo o prodloužení podzimních prázdnin na celý týden, tj. od 26.10. do 30.10.

Podrobnější informace Vám (všem žákům i zákonným zástupcům) byly zaslány prostřednictvím aplikace Bakaláři. Děkujeme za Vaši spolupráci, které si velmi vážíme.

vedení školy

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter