6
duben
2020

Zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání na SŠ

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci ve společnosti, která se dotýká i školního vzdělávání, přistoupilo ministerstvo školství k legislativním úpravám přijímacího řízení na SŠ. Úpravy se týkají jak termínů, tak i organizace. Pokud máte doma deváťáka, či páťáka, který se chystá na SŠ, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Konání jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ)

1.  JPZ ke vzdělávání v SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole. Konkrétní termín stanoví ministerstvo s určitým časovým předstihem.

2.  Přijímací řízení se týká všech škol, ve kterých nebyly všechny části přijímacího řízení realizovány.

3.  Dříve stanovená kritéria přijímání jednotlivých škol (platná k 31. 1.) i předpokládaný počet přijímaných žáků se nemění.

4.  Nově: Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou.

5.  Uchazeč bude zkoušku skládat ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí. Pokud však uchazeč v 1. pořadí uvedl školu bez konání JPZ (nematuritní učební obor), skládá tuto zkoušku v jednotném termínu ve škole uvedené v 2. pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou, koná JPZ na této škole.

6.  Pokud si SŠ stanovila svou školní přijímací zkoušku, ta se musí uskutečnit nejpozději do termínu JPZ.

7.  JPZ vyhodnotí centrum (Cermat) a výsledky je povinno zpřístupnit SŠ do 7 kalendářních dní. SŠ má potom 1 den na určení výsledného pořadí uchazečů s výsledky uchazečů.

8.  SŠ zveřejní seznam s výsledky 8 kalendářních dnů od termínu konání JPZ. Tento termín platí i pro školy, které JPZ nekonají. Pokud se žák hlásí jen do oborů bez JPZ, může škola učinit vyhodnocení přijímacího řízení s předstihem (duben – květen).

9.  Tento rok se nepodává odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Letos je nahrazeno institutem nového rozhodnutí, tzn., že ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí i po odevzdání zápisových lístků tak, aby naplnil kapacitu školy.

10. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat nejpozději 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. (Pokud si zápisový lístek žák ponechal v úschově u výchovné poradkyně, stačí tedy si jej vyzvednout po návratu do školy.)

Nově: uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud byl přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu ho vydá k odevzdání na druhou školu.

Ředitelé SŠ s obory bez JPZ mohou přijímat zápisové lístky i dříve, ale pouze v případě, že má žák na přihlášce oba uvedené obory nematuritní. Vzhledem k tomu, že si žáci ponechali zápisové lístky u VP, budou výchovnou poradkyní tito žáci (popř. jejich rodiče) tento týden kontaktováni, aby si zápisový lístek co nejdříve ve škole vyzvedli.

Informace k průběhu přijímacího řízení budou na webových stránkách školy v případě nutnosti aktualizovány.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter