3
únor
2020

Informace pro podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

Co udělat před samotným podáním přihlášek?

- Zjistit kritéria přijímání žáků na konkrétní SŠ a konkrétní obor (www stránky jednotlivých škol a oborů).                                                                                                                                                                           

Vyplnění a odevzdání přihlášek

  • Žáci si podávají v prvním kole přijímacího řízení až 2 přihlášky na SŠ. 
  • Tiskopisy přihlášek lze vytisknout z internetu (www.msmt.cz), nebo je může vytisknout výchovný poradce na základě vyplněné žádosti (vyzvednout u VP).
  • ZŠ předložte vyplněnou přihlášku ke kontrole a potvrzení prospěchu nejdříve 3. 2. a nejpozději 24. 2. 2020.
  • Na 1. straně přihlášky je kolonka pro osvědčení zdravotní způsobilosti uchazeče (pro některé obory musí být potvrzení lékaře - viz kritéria podávání přihlášek na jednotlivé SŠ).
  • Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešlou zákonní zástupci na SŠ buď doporučeně poštou, nebo odevzdají osobně na SŠ, a to nejpozději do 28. 2.
  • Poslední únorový týden obdrží žáci jeden zápisový lístek, který si zatím ponechají doma a do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí na vybranou SŠ jej doručí na sekretariát SŠ.
  • V případě nejasností neváhejte kontaktovat výchovnou poradkyni Mgr. Sylvu Ježovou.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter