30
září
2019

Výměnný pobyt žáků v Německu v r. 2020

Kategorie: Škola

Na dny 10. – 16. 5. 2020 plánuje ZŠ Alšova výměnný pobyt našich žáků s partnerským městem Zwönitz v Sasku, přesněji s Gymnáziem Zwönitz. Akce se zúčastní 15 vybraných žáků 8. ročníku.

Výměnné pobyty jsou spolufinancovány městem Kopřivnice. Pobyt umožňuje dětem poznat každodenní život v hostitelské zemi a zdokonalit si své jazykové znalosti (komunikačním jazykem mezi dětmi je angličtina). Žáci se budou účastnit různých aktivit ve škole i mimo ni. Seznámí se s městem a s jeho zajímavostmi, poznají bližší i vzdálenější okolí Zwönitzu.

Děti budou ubytovány v  rodinách, náklady na pobyt hradí německá strana, naši žáci si zčásti zaplatí cestu a pojištění léčebných výloh (předpokládaná částka je 1 500 Kč).

Předpokládáme, že ti žáci a rodiče, kteří nabídku využijí, budou ochotni rovněž ubytovat ve svých domovech zahraniční hosty v příštím školním roce (koncem září 2020).

V případě většího zájmu si škola vyhrazuje právo výběru účastníků.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter