9
září
2019

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném počtu se zástupci jednotlivých tříd sešli v pátek 6. 9. 2019 na úvodní schůzce Školní žákovské samosprávy. Naše první schůzka byla hlavně schůzkou seznamovací a plánovací.

Co jsme projednávali

  • byli přivítáni noví členové ŠŽS (zejména ze třídy 5. A a 5. B), zástupci jednotlivých tříd byli seznámeni s náplní práce ŠŽS, s povinnostmi a právy jednotlivých členů
  • proběhla volba předsedy (Kristýna Vývodová - 9. A) a místopředsedy (Jan Němec - 9. A)
  • Kristýna Vývodová jako stávající členka Dětského zastupitelstva seznámila nové členy s náplní činnosti DZ v Kopřivnici, hledáme další zástupce z naší školy pro práci v DZ, zájemci se mohou přihlásit do 10. 9. 2019
  • proběhla diskuse k plánovaným aktivitám pro nový školní rok: pokračovat v akcích pro mladší spolužáky (Mikuláš, čerti a andělé, Pohádkové bytosti mezi námi), pokračovat v osvědčených tematicky zaměřených dnech (Halloweenský den, Den naruby a Den lásky), opět se zúčastnit akce pořádané MÚ v Kopřivnici s názvem Týden pro rodinu, byly navrhnuty soutěže (např. Soutěž o nejlepšího sněhuláka nebo Soutěž krátkých filmů)
  • na závěr schůzky Kristýna Vývodová podala návrh na konání akce spojené s tzv. pomyslným předáváním žezla nejstarších žáků svým následovníkům
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 4. 10. 2019

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter