Výpis článků z archívu - Starší

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Výpis článků z archívu - Starší
29
říjen
2020

Organizační záležitosti - listopad

Kategorie: Škola

1) Úřední hodiny sekretariátu školy:
PONDĚLÍ a STŘEDA - od 7.00 do 14.30
ÚTERÝ a ČTVRTEK - od 7.00 do 12.00

2) Provoz školní jídelny bude opět obnoven od středy 4. listopadu, podrobné informace včetně způsobu přihlašování a času výdeje budou upřešněny v pondělí 2.11. přes Bakaláře i na webu školy.

3) Obě venkovní hřiště při škole zůstávájí až do odvolání uzavřena! Na základě rozhodnutí vlády ČR z 21.10. došlo ke zpřísnění protiepidemických opatření a k zákazu využívání venkovních hřišť a sportovišť amatérskými sportovci.

23
říjen
2020

Doporučení ministra školství

Kategorie: Škola

pro žáky 1. stupně a 2. stupně i pro rodiče naleznete v přílohách po rozkliknutí članku.

Děkujeme Vám za jejich dodržování, každý z nás tak může v boji proti pandemii koronaviru pomoci.

16
říjen
2020

Úřední hodiny školy

Kategorie: Škola

Ve dnech od 19. října do 30. října bude provoz školy omezen, sekretariát školy bude otevřen pouze v následující dny a hodiny:

PONDĚLÍ 19. října od 7.00 do 12.00

STŘEDA 21. října od 7.00 do 12.00

Jindy pouze v urgentních případech a po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 207 289.

14
říjen
2020

Uzavření školy, venkovních hřišť, přechod na distanční výuku a ošetřovné

Kategorie: Škola

Od středy 14.10. přechází 1. i 2. stupeň ZŠ na distanční výuku.

Sdělení podrobných informací žákům a zákonným zástupcům o průběhu a formě distanční výuky (výuková platforma, rozvrh hodin apod.) je plně v kompetenci třídních vyučujících, případně se tedy obracejte prosím přímo na ně.

Obecná ustanovení:
- distanční výuka bude probíhat od středy 14.10. do pátku 23.10., celý následující týden jsou vyhlášeny podzimní prázdniny (tedy bez distanční výuky), předpokládaný přechod zpět na kontaktní výuku od pondělí 2. listopadu;

- žáci, kteří nemají vhodné podmínky pro elektronickou distanční výuku (chybí připojení k internetu, PC nebo notebook), budou mít vždy po dohodě s třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu nachystány materiály k vyzvednutí na sekretariátu školy, a to v režimu PONDĚLÍ a STŘEDA (začínáme již touto středou, tedy 14.10.), budete mít tedy možnost (jak žáci, tak samozřejmě případně rodiče) si materiály k distanční výuce vyzvedávat po domluvě s učiteli 2x za týden ve výše určené dny, a to vždy v časech 7.00 - 8.00 11.00 - 12.00;

- provoz školní jídelny bude po dobu distanční výuky z organizačních důvodů PŘERUŠEN, od středy 14.10. do pátku 30.10. budou všem strávníkům školy obědy automaticky odhlášeny;

- obě venkovní hřiště při ZŠ Alšova budou po dohodě se zřizovatelem školy v období od středy 14. října do neděle 1. listopadu, tedy po dobu uzavření školy, také UZAVŘENA;

- při žádosti rodičů dětí do 10 let o ošetřovné nebude potřeba potvrzení školy (bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření), podrobné informace včetně postupu naleznete v tiskové zprávě MPSV v příloze pod článkem.

Děkujeme za pochopení a za Váš čas

12
říjen
2020

Noc s Andersenem 2020

Kategorie: Aktivity školní družiny

Milé děti, milí rodiče,

bohužel, okolnosti nebyly pohádkám v tomto roce nakloněny a Noc s Andersenem byla 27.března 2020 zrušena a díky koronavirové pandemii muselo být pohádkové nocování přesunuto. Jubilejní 20. Noc s Andersenem přitom měla proběhnout v pátek 9. října 2020.

10
říjen
2020

Informace pro podávání přihlášek na SŠ – šk. rok 2020/2021

Kategorie: Škola

Milí žáci a rodiče,

podrobné informace pro podávání přihlášek na střední školu v školním roce 2020/2021 naleznete v přiloženém dokumentu.

Přejeme šťastnou volbu.

9
říjen
2020

Jsem školák

Kategorie: Škola

Projektovým dnem s názvem Jsem školák jsme v 1. B uzavřeli období adaptace dětí na školní prostředí.

9
říjen
2020

Celoplošná opatření v rámci oblasti školství

Kategorie: Škola

Nově vyhlášená mimořádná opatření jsou pro školy platná prozatím v období od pondělí 12.10. do pátku 23.10. Co to pro náš všechny společně znamená:

- v týdnu od 12.10. do 16.10. kontaktní výuka ve škole pro žáky 6.A, 6.B a 7.A

- v týdnu od 19.10. do 23.10. kontaktní výuka pro žáky 8.A, 8.B, 9.A a 9.B

- povinná distanční výuka v době domácího vzdělávání (pro všechny žáky, kteří zrovna nemají kontaktní výuku), a to na základě současných rozvrhů

- žáci nebo rodiče žáků, kteří z objektivních důvodů nemají možnost pracovat na distanční výuce prostřednictvím PC nebo notebooku (či nemají internetové připojení apod.) si materiály a úkoly k distanční výuce na celý týden vyzvednou po předchozí domluvě s třídním učitelem na sekretariátu školy

- možnost odebrání obědů i pro žáky, kteří budou na distanční výuce (každý den pouze v době od 11.10. do 11.40 - jindy to z důvodu dodržení stanovených podmínek není možné a žáci nebudou do jídelny vpuštěni), zároveň upozorňujeme, že nedojde k hromadnému odhlášení všech obědů žáků distanční formy výuky - zodpovídají si sami žáci, resp. jejich zákonní zástupci

- MŠMT rozhodlo o prodloužení podzimních prázdnin na celý týden, tj. od 26.10. do 30.10.

Podrobnější informace Vám (všem žákům i zákonným zástupcům) byly zaslány prostřednictvím aplikace Bakaláři. Děkujeme za Vaši spolupráci, které si velmi vážíme.

vedení školy

5
říjen
2020

Adapťáček v 1.B

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 1. 10. proběhl ve třídě 1. B adapťáček s názvem: To jsem já a to jsou mí kamarádi pod vedením školního psychologa p. Bilského.

2
říjen
2020

Oficiální prohlášení MŠMT

Kategorie: Škola

Plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020, nebudou mít za následek uzavírání základních škol a budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:

1. stupeň ZŠ – hudební výchova bez zpěvu
2. stupeň ZŠ – hudební výchova bez zpěvu a místo tělesné výchovy jakékoliv nesportovní aktivity venku/uvnitř

Ke karanténním opatřením a případnému uzavírání základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.

2
říjen
2020

Důležité organizační informace

Kategorie: Škola

1) Z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva bude v pátek 2. října zkráceno vyučování. Snahou školy je tímto opatřením v co největši míře omezit kontakt mezi žáky a zaměstannci školy s volebními komisaři a s voliči. O konkrétních časech ukončení výuky a nástupu na oběd pro jednotlivé třídy Vás budou přes Bakaláře informovat třídní učitelé. Školní družina bude fungovat bez omezení.

2) Společné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. - 9. ročníku se uskuteční distančním způsobem, kdy Vám základní informace budou sděleny třídními vyučujícími přostřednictvím aplikace Bakaláři. K tomuto preventivnímu kroku jsme se rozhodli přistoupit ve vztahu k nárůstu výskytu onemocnění COVID-19 mezi obyvatelstvem. Po dohodě s učiteli mohou být samozřejmě závažné záležitosti řešeny osobní formou.

vedení ZŠ Kopřivnice, Alšova

28
září
2020

Adapťáček 2. tříd

Kategorie: Škola

První dny nového školního roku jsme ve třídách věnovaly aktivitám pro stmelení kolektivu, který byl poznamenán delším odloučením.

Vyvrcholením všech společných aktivit byl adaptační kurz, pro který jsme zvolily Skautské centrum Vanaivan.

23
září
2020

Spálov 2020 - den třetí

Kategorie: Škola, Projekt: Spálov 2020

Je to prima.

22
září
2020

Spálov 2020 - den druhý

Kategorie: Škola, Projekt: Spálov 2020

Dobré ráno všem co taky vstali před chvílí, co mají ještě před tím, než je něco rozčílí...

Ranní budíček Tomáše Kluse dětem

21
září
2020

Spálov 2020 - den první

Kategorie: Škola, Projekt: Spálov 2020

Je tu krásně!

18
září
2020

Rozšíření protiepidemického opatření ve škole

Kategorie: Škola

S platností od 18.9.2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR používání roušky nebo jiné funkční ochrany dýchacích cest (ochranný štít na obličej) ve všech vnitřních prostorách školy, a to po celou dobu pobytu ve škole.

Výjimky:

- učitelé a žáci 1. stupně v době výuky;
- vzdělávací aktivity, při kterých není možné nosit ochranný prostředek (tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje);
- doba samotného stravování ve školní jídelně a svačení ve třídě o velké přestávce.

Zároveň doporučujeme všem žákům mít s sebou ve škole dostatečný počet náhradních roušek, v příloze dále naleznete doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů pro zákonné zástupce žáků ve vztahu k onemocnění COVID-19.

Děkujeme Vám za respektování a za dodržování vládních nařízení.

14
září
2020

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se sešli v pátek 11. 9. 2020 na úvodní schůzce Školní žákovské samosprávy. Tato první schůzka byla hlavně schůzkou seznamovací a plánovací.

11
září
2020

První školní den na ZŠ Alšova

Kategorie: Škola

V úterý 1. září 2020 byl v naší základní škole slavnostně zahájen nový školní rok. Ve školní třídě přivítal nové prvňáčky pan ředitel Mgr. Robin Pospěch spolu s ostatními z řad vedení školy a třídními učiteli Mgr. Petrou Hanzelkovou a Mgr. Ondřejem Červenkou.

9
září
2020

Povinné roušky ve školách

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěl bych Vás požádat o spolupráci. Přesto, že jsme do této chvíle nedostali od MŠMT žádné závazné stanovisko či rozhodnutí o povinnosti nosit ve škole roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest od 10.9. (pro žáky a zaměstnance školy), média jsou této informace plná a předpokládám tedy, že tato povinnost nastane.

Chtěl bych Vás tedy touto cestou poprosit, aby od zítřka, tj. čtvrtek 10.9.2020, měli všichni žáci s sebou ve škole 2 roušky a sáček, do kterého si roušku po sejmutí schovají. Předpokládám, že nošení roušek ve škole bude pro žáky prozatím povinné pouze ve všech společných prostorách vyjma školní jídelny v době samotné konzumace obědu.

Děkuji za pochopení a Vaši rychlou reakci, v tuto chvíli je potřeba to vnímat jako další preventivní opatření vedoucí ke zvýšení zdravotní bezpečnosti našich žáků i zaměstnanců školy.

Robin Pospěch, ředitel školy

8
září
2020

Platba za školní družinu

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

platbu za školní družinu ve výši 600 Kč za období září - prosinec 2020 + 40 Kč za pitný režim na toto období hradí pouze děti nově přihlášené.

Dětem, které byly přihlášeny a zaplatily ŠD za období březen - červen 2020 (COVID-9) a nyní znovu navštěvují družinu na základě “Přihlášky a čestného prohlášení k podmínkám přijetí do školní družiny”, bude uhrazená částka automaticky převedena na období září - prosinec 2020, a to vč. pitného režimu.

Zároveň si rodiče, jejichž děti již v tomto školním roce ŠD nenavštěvují, mohou vyzvednout přeplatek 600 Kč za ŠD za období březen - červen 2020 na sekretariátu školy.

Děkuji,
Bc. Jana Zajíčková, vedoucí školní družiny

28
srpen
2020

Organizace nového školního roku

Kategorie: Škola

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU - informace pro zákonné zástupce a příbuzné žáků 1. tříd:
- začátek v úterý 1.9. od 8.00, předpokládaný konec akce v 8.45, oběd se bude vydávat od 9.15, školní družina bude první den otevřena od 7 do 14.30 hod.
- za situace, že nám počasí bude nakloněno, se slavnostní zahájení uskuteční na nádvoří školy, v opačném případě pak ve třídách
- prosíme všechny příbuzné žáků (vyjma malých dětí), kteří se zúčastní slavnostního zahájení nového ŠR, aby s sebou měli i roušku (nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest), bude potřeba ji mít nasazou při pohybu ve vnitřních prostorách školy

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY:
AŽ DO ODVOLÁNÍ Z PREVERNTIVNÍCH DŮVODŮ MUSÍ MÍT VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI ŠKOLY PŘI POBYTU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY NASAZENOU ROUŠKU!

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto bezpečnostního opatření, chráníte tím svoje děti.

28
srpen
2020

Provoz školní družiny

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

školní družina bude pro Vaše děti k dispozici 1.9.2020 od 7:00 do 14:30 hod.

Následující dny již pak v normálním režimu, a to od 6 do 8 hod. dopoledne (kdy jsou děti odvedeny do svých tříd) a od 11:40 do 16:00 odpoledne.

Přihlášku a čestné prohlášení k podmínkám přijetí do školní družiny si u nás můžete vyzvednout kdykoliv ve výše uvedených časech.

Tešíme se na Vás a na Vaše děti.

Kolektiv vychovatelek ŠD.

27
srpen
2020

Způsob vyzvednutí neodhlášeného obědu v první den nepřítomnosti žáka ve škole

Kategorie: Škola

UPOZORNĚNÍ: Výdej neodhlášeného obědu bude probíhat za níže stanovených podmínek pouze v době od 11.00 do 11.30, v opačném případě nebudete do školní jídelny vpuštěni.

1) před vstupem do jídelny si prosím dezinfikujte ruce;
2) do jídelny vstupujte pouze s nasazenou rouškou;
3) přejděte rovnou k výdejnímu oknu, kde od personálu dostanete na tácu v talířích všechny chody;
4) u označeného stolu v jídelně si přeložte oběd do svého jídlonosiče;
5) použité nádobí odevzdejte do sběrného okýnka.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto závazných pokynů.

26
srpen
2020

Organizace stravování od 1. 9. 2020

Kategorie: Škola

- před vstupem do jídelny si všichni účastníci stravování umyjí (mýdlem a teplou vodou) a dezinfikují ruce, dezinfikují si také svůj čip (doporučení);
- do jídelny budou strávníci vpouštěni po skupinkách tak, aby byla splněna veškerá hygienická i bezpečností kritéria;
- bude zajištěn dohled, upozorňující strávníky na povinnost hygienického chování a dodržování bezpečného odstupu;
- před výdejním oknem bude naznačen doporučený odstup strávníků ve frontě;
- je zrušen samoobslužný výdej příborů, táců, nebalených potravin/ovoce, salátů i polévky. Vše bude umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydá personál kuchyně;
- po skončení stravování odnese strávník tác s použitým nádobím k označenému sběrnému oknu, kde nádobí roztřídí a opustí jídelnu.

Odhlašování stravy bude probíhat přes internet. Do odvolání budeme z provozních důvodů připravovat pouze jeden druh jídla. 

Ing. Jana Babincová, vedoucí ŠJ

24
srpen
2020

Doporučení ředitele školy

Kategorie: Škola

ve věci bezhotovostních úhrad stravného - prevence před COVID-19:

Všem rodičům, kteří platí v hotovosti stravné, doporučuji od nového školního roku 2020/2021 zřídit inkasní příkaz s vedoucí školní jídelny (stačí se s Ing. Janou Babincovou domluvit a zastavit se za ní).

Platby stravného a případné vratky budou realizovány automaticky přes účet, který je zřízen speciálně pouze pro výběr stravného, takže se zároveň celý proces pro všechny zjednoduší.

Děkuji za pochopení.

21
srpen
2020

Přihlášení ke stravování

Kategorie: Škola

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, že ke stravování se lze přihlásit a čip zakoupit v den konání informační schůzky 27.8., a to od 11.00 do 16.00 v kanceláři školní jídelny. Stravné na měsíc září se bude platit v hotovosti (cena za celý měsíc je 462 Kč a čip stojí 102 Kč).

Připravte si prosím hotovost a číslo bankovního účtu.

17
srpen
2020

1. třídy pro šk. rok 2020/2021

Kategorie: Škola

Žáci 1.A, 1.B.

12
srpen
2020

První informativní setkání pro rodiče nastupujících prvňáčků

Kategorie: Škola

Kdy?     Čtvrtek 27. 8. 2020 v 15.30 hod.

Kde?     V učebně 141 - budoucí 1. B

Rozdělení žáků do tříd bude vyvěšeno na stránkách školy a na vstupních dveřích do školy v týdnu od 17.8.

V současné chvíli počítáme s tím, že nový školní rok proběhne v běžném režimu, a to včetně chodu školní družiny.

Těšíme se na Vás!          Třídní učitelé Mgr. Ondřej Červenka (1. A),
                                    Mgr. Petra Hanzelková (1. B) a kolektiv školní družiny

30
červen
2020

Třídní fotky šk. r. 2019 / 2020

Kategorie: Škola

Každoroční focení tříd letos proběhlo netradičně ve třídách a s rouškou. Za nějaký čas to už snad bude pouze nevšední vzpomínka.

Všichni zaměstnanci ZŠ Alšova Vám přejí odpočinkové a příjemně prožité léto :-)

17
červen
2020

Organizace závěru školního roku

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok sice končí až v úterý 30. června, chceme ale vyjít vstříc všem z Vás, kteří se chystáte již dříve na různé tábory, dovolené  apod. Naší snahou je totiž také umožnit dětem, aby se při předávání vysvědčení opět po dlouhé době všichni společně setkali, a to samozřejmě i se svými učiteli. Proto budeme ve škole rozdávat vysvědčení ve ČTVRTEK 25.6. (1.stupeň) a v PÁTEK 26.6. (2.stupeň). O konkrétním čase a podrobnostech pro Vaši třídu Vás budou přes Bakaláře informovat třídní učitelé.

Děti s sebou musí mít roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které po příchodu do školy odevzdají svému třídnímu učiteli (týká se těch, kteří ČP ve škole ještě neodevzdali – nenavštěvují školní skupinu či konzultace).

V pondělí a v úterý (29.-30.6.) si můžou na sekretariát přijít vyzvednout vysvědčení žáci nebo jejich zákonní zástupci, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastnili slavnostního předávání vysvědčení. Po tomto datu to bude možné jen po předchozí domluvě s paní sekretářkou.

Po předání vysvědčení bude pro žáky, přihlášené do školních skupin (1. – 5. ročník), dál pokračovat beze změny výuka i odpolední blok, a to až do úterý 30.6.

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti si můžete stáhnout v příloze pod článkem nebo vyzvednout v tištěné podobě ve vestibulu školy. V další příloze pod článkem pak naleznete přehlednou tabulku harmonogramu předávání vysvědčení, a to včetně času i místností.

Za všechny zaměstnance školy Vám přeji klidné a příjemné bezkoronavirové léto.

12
červen
2020

Projekt Pohněme se prodloužen

Kategorie: Škola, Projekt: Pohněme se

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 dochází ke změnám v realizaci našeho projektu spolufinancovaného Evropskou unií z programu Erasmus+.

3
červen
2020

Děti nastoupily do ŠD

Kategorie: Škola

Již druhý týden chodí děti prvního stupně do školní družiny. I přesto, že se jich nesešlo mnoho mají přichystaný bohatý program pod vedením asistentek pedagoga.

27
květen
2020

Prohlášení ZŠ Alšova

Kategorie: Škola

Informace pro rodiče žáků 2. stupně:

Vzhledem k současným ztíženým podmínkám provozu naší školy a k metodice vydané MŠMT nejsme bohužel z kapacitních důvodů (personálních + nedostatek odpovídajících místností) zajistit návrat žáků 2. stupně od 8. června, výuka 2. stupně bude tedy nadále pokračovat pouze formou distančního vzdělávání. Prioritou pro nás zůstává bezproblémové zajištění dobrovolné kontaktní výuky na 1. stupni za striktního dodržení nastavených hygienických i bezpečnostních opatření. Toto bychom už od 8.6. při nástupu žáků 2. stupně nebyli schopni při nejlepši vůli garantovat. Zároveň je pro nás velmi důležité eliminovat i případná další rizika s tím spojená a chránit tak zdraví našich zaměstnanců, jelikož řada z nich patří do rizikové skupiny.

Pro žáky 6. - 8. ročníku od pondělí 8.6. nabízíme individuální konzultace na bázi 1 vyučující a 1 žák (diskuze nad konkrétní problematikou), přičemž preferovaná forma konzultací je distanční. Více o možnostech a podmínkách konzultací naleznete ve zprávě v Bakalářích z dnešního dne.

Děkujeme za pochopení a za Vaši spolupráci nejen v této nelehké době.

20
květen
2020

Kontaktní výuka - informace pro zákonné zástupce

Kategorie: Škola

Prosíme rodiče všech žáků, kteří jsou přihlášeni od 25.5. ke kontaktní výuce, aby si důkladně prostudovali informace na Bakalářích k znovuotevření školy pro 1. stupeň.

Jedná se o zprávy, zaslané v pondělí 18.5. a dnes, tj. 20.5. Podle instrukcí v nich obsažených bude škola striktně postupovat.

20
květen
2020

Oznámení školního psychologa

Kategorie: Škola

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěl bych Vás informovat, že od pondělí 25. 5. 2020 bude opět možno domluvit si individuální konzultace se školním psychologem. Osobní setkání je potřeba domluvit předem, nejlépe prostřednictvím e-mailu muzik@zsalsova.cz. Vzhlem k současným nařízením však platí, že před osobním setkáním jsou preferované konzultace distanční formou, ke kterým lze také využít výše zmíněný e-mail nebo telefonní číslo 731 648 859.

19
květen
2020

Změna otevírací doby hřiště v areálu školy

Kategorie: Škola

Na základě znovuotevření školy k 25.5. pro žáky 1. stupně bude od tohoto dne upravena otevírací doba velkého hřiště při škole pro veřejnost.

Nově bude tedy toto hřiště od pondělí 25.5. otevřeno ve všední dny od 16.00 do 19.00 z důvodu využití hřiště pro potřeby školy a zajištění odpolední zájmové činnosti žáků.

Děkujeme za pochopení.

18
květen
2020

Podmínky provozu školní jídelny od 1.6.

Kategorie: Škola

Srážka plateb z bankovních účtů pro žáky, přihlášené na stravování na červen 2020, proběhne dne 21. 5. 2020.

Vstup do jídelny a organizace stravování:
- před vstupem do jídelny si všichni účastníci stravování umyjí a dezinfikují ruce, dezinfikují si také svůj čip (doporučení);
- do jídelny budou strávníci vpouštěni po školních skupinách tak, aby byla splněna všechna hygienická i bezpečností kritéria;
- bude zajištěn dohled, upozorňující strávníky na povinnost hygienického chování a dodržení bezpečného odstupu;
- před výdejním oknem bude naznačen doporučený odstup strávníků ve frontě;
- je zrušen samoobslužný výdej příborů, táců, nebalených potravin/ovoce, salátů i polévky. Vše bude umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydá personál v hygienických rukavicích;
- strávníci i dohledy se budou v jídelně pohybovat v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si odloží do sáčku/krabičky, kterou si přinesou s sebou;
- odhlašování stravy bude probíhat přes internet.

11
květen
2020

Základní informace k znovuotevření školy pro žáky 1. stupně

Kategorie: Škola

Od pondělí 25.5. bude znovu zahájena výuka na 1. stupni, a to za zvýšených hygienických i bezpečnostních opatření. VÝUKA NENÍ POVINNÁ A JE TEDY NA ZVÁŽENÍ KAŽDÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, ZDA SVÉ DÍTĚ DO ŠKOLY PŘIHLÁSÍ.

Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost níže uvedeným PODMÍNKÁM PRO NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY:

a) škola musí být informována o nástupu žáka do školy nejpozději do neděle 17. 5. z důvodu rozdělení dětí do školních skupin. Na pozdější žádosti nemusí být brán na základě kapacitních možností školy zřetel;

b) dle vyhlášky MŠMT zůstává i nadále do konce 2. pololetí hlavní formou vzdělávání distanční výuka;

c) informaci o nástupu žáka do školy podá vždy pouze jeho zákonný zástupce, a to výhradně na e-mail sekretariat@zsalsova.cz. Do e-mailu uveďte tyto náležitosti:

- jméno a příjmení Vašeho dítěte

- třídu

- zda máte zájem o obědy pro Vaše dítě v případě, že od 1.6. začne školní jídelna vařit

- zda máte v případě 1.-3. ročníku zájem o odpolední blok (družinu);

d) v závislosti na zájmu rodičů bude rozhodnuto o zprovoznění školní jídelny - informace o způsobu úhrady za stravné včetně podrobného harmonogramu výuky budou zákonným zástupcům zaslány přes Bakaláře v týdnu od 18.5.;

e) žák musí při nástupu do školy 25. 5. odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v opačném případě nebude do školy vpuštěn. Čestné prohlášení si můžete stáhnout v příloze tohoto článku nebo vyzvednout v úředních hodinách (PO a ST od 8 do 11 hod.) ve vestibulu školy;

f) DALŠÍ PODROBNÉ INSTRUKCE BUDOU DNE 11.5. SDĚLENY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BAKALÁŘI.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto závazných pravidel, díky kterým se vyhneme případným nepříjemnostem.

4
květen
2020

Otevření školy pro žáky 9. ročníku

Kategorie: Škola

Na základě usnesení vlády č. 491 z 30.4.2020 bude umožněno žákům 9. ročníku od pondělí 11. května za zvýšených hygienických opatření navštěvovat školu v rámci jejich přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, a to v podobě kontaktních konzultací.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY 9. TŘÍD A JEJICH RODIČE
- konzultační hodiny jsou dobrovolné, je však nutné dodržet následující ustanovení:

a) škola musí být o zájmu žáka navštěvovat konzultace informována nejpozději do 6.5. - na pozdější žádosti nebude brán zřetel; informaci podá vždy pouze zákonný zástupce žáka 

b) žák musí při nástupu do školy 11. 5. odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v opačném případě nebude do školy vpuštěn. Prohlášení si můžete stáhnou v příloze tohoto článku nebo ve středu 6.5. vyzvednout v úředních hodinách (8-11 hod.) ve vestibulu školy

c) další podrobné instrukce včetně organizace konzultačních hodin bude žákům i jejich zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím aplikace Bakaláři

O zájmu poslat své deváťáky do školy mě informujte tedy nejpozději do 6.5., a to na e-mail pospech@zsalsova.cz nebo odpovědí na zprávu zaslanou přes Bakaláře.

Děkuji za pochopení.

2
květen
2020

Závěrečná klasifikace žáků za 2. pololetí

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo soubor doporučení ohledně hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za 2. pol. ŠR 2019/2020. Vyhlášku i metodiku MŠMT si můžete přečíst v přílohách.

Konkrétní postup školy při uzavírání známek zašlu všem žákům i jejich zákonným zástupcům (v kopii) během pondělí 4.5. přes aplikaci Bakaláři po jeho projednání a schválení vedením školy. Tímto zasláním podrobných pravidel, která bude škola uplatňovat při závěrečné klasifikaci a která vycházejí z doporučení MŠMT, se má za to, že jste byli s pravidly i postupem školy seznámeni.

V případě nejasností či dotazů můžete kdykoliv využít Bakaláře, nebo telefonický kontakt v úředních hodinách školy.

29
duben
2020

Otevření hřišť ZŠ Alšova od 30.4.

Kategorie: Škola

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23.4. se zřizovatel ZŠ Alšova rozhodnul k 30.4. otevřít obě hřiště při ZŠ pro veřejnost za podmínky striktního dodržování provozních pravidel.

Otevírací režim hřišť: PONDĚLÍ až PÁTEK 14.00 - 19.00VÍKENDY + SVÁTKY 9.00 - 19.00

UPOZORNĚNÍ: Návštěvníci vstupují na obě hřiště na vlastní riziko. To znamená, že za své chování přebírají veškerou zodpovědnost, včetně případného postihu z důvodu nedodržování bezpečnostních či hygienických nařízení vlády ČR.

Provozní pravidla hřišť:
a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;

c) nejsou využívány vnitřní prostory školy, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

Za dodržování podmínek uvedených pod písm. a) a b) jsou tedy odpovědní sportující, nikoliv provozovatel sportoviště.

Děkujeme za pochopení a za důsledné dodržování nařízení vlády a zároveň provozních pravidel hřišť za současné situace.

16
duben
2020

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

kopřivnických základních škol pro školní rok 2020/2021 probíhá od 16. - 30.4.

Veškeré náležitosti k zápisu naleznete v přílohách pod článkem.

6
duben
2020

Zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání na SŠ

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci ve společnosti, která se dotýká i školního vzdělávání, přistoupilo ministerstvo školství k legislativním úpravám přijímacího řízení na SŠ. Úpravy se týkají jak termínů, tak i organizace. Pokud máte doma deváťáka, či páťáka, který se chystá na SŠ, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

30
březen
2020

Změny v ošetřovném

Kategorie: Škola

Po skončení kalendářního měsíce je vždy nutné předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu rodič vyplní dny, ve které pečoval o dítě.

Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. Zdroj: www.cssz.cz.

V případě, že jste ošetřovné dosud nepobírali, je vždy nejdříve potřeba vyřídit se školou potvrzení žádosti o ošetřovné. Postup při žádosti o ošetřovné a tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ nalezte v přílohách pod článkem. Tento tiskopis již škola nepotvrzuje a týká se těch, kteří v pobírání ošetřovného pokračují.

Pro rodiče, kteří nemají možnost si tiskopis vytisknout, bude tento výkaz v tištěné podobě připraven ve vestibulu školy k rozebrání v úředních hodinách (PO a ST, 8-11 hod.).

26
březen
2020

Aktualizované informace pro rodiče a žáky

Kategorie: Škola

1) Domácí příprava žáků - chtěli bychom požádat rodiče, aby v zájmu všech dohlédli na své děti při plnění domácí přípravy. Děkujeme za pochopení a za Vaši spolupráci.

Zápisy, domácí úkoly, informace o práci s učebnicí a další cvičení budou žáci průběžně dostávat prostřednictvím jejich školního e-mailu a aplikace Bakaláři (záložky Komens a Výuka → sekce Třídní kniha - Domácí úkoly). V obou případech jsou žáci povinni tyto informační kanály každodenně kontrolovat a zadané úkoly plnit.

2) Tipy pro rodiče a děti na domácí vzdělávání a rady lékařů a psychologů, jak zvládat nejen karanténu - viz přílohy pod článkem.

3) Školní zájezd do Anglie - zájezd v dubnovém termínu je ZRUŠEN. V tuto chvíli je předběžně přesunut na jaro 2021 z důvodu vyhnutí se storno poplatkům. Další náležitosti budeme řešit průběžně. Žákům současných 9. tříd bude po dohodě s CK vyplacena finanční kompenzace.

4) Ošetřovné - škola bude i nadále vydávat potvrzení o ošetřovném v úředních hodinách, tj. v PONDĚLÍ a ve STŘEDU od 8.00 do 11.00 hod. Samozřejmě je možné vyřídit tuto žádost také bezkontaktně elektronickou formou prostřednictvím e-mailu sekretariat@zsalsova.cz.

Přejeme všem mnoho sil a zdraví. Držte se!

20
březen
2020

Úřední hodiny školy a ošetřovné

Kategorie: Škola

D Ů L E Ž I T Á     U P O Z O R N Ě N Í

Od 23.3. bude škola vydávat potvrzení o ošetřovném pouze v PONDĚLÍ a ve STŘEDU v době od 8.00 do 11.00 hodin. I nadále bude možné v tyto úřední dny školy vyřídit žádost elektronickou formou prostřednictvím e-mailu sekretariat@zsalsova.cz či kontaktovat školu telefonicky.

Doporučení ředitele školy: I když škola není zcela uzavřena, z pochopitelných důvodů preferujeme bezkontaktní způsob komunikace. Vždy prosím zvažte, zda je opravdu nezbytně nutná Vaše osobní přítomnost. Děkuji.

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech, a to po celou dobu, kdy bude škola uzavřena. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dne 19.3.2020 vláda. Více se dočtete v přílohách, zdroj: www.mpsv.cz.

15
březen
2020

Uzavření hřišť při ZŠ Alšova

Kategorie: Škola

Na základně připravovaného vyhlášení celostátní karantény pro všechny občany České republiky budou od pondělí 16.3. s okamžitou platností obě hřiště spravovaná školou až do odvolání ZAVŘENA.

Děkujeme za striktní dodržování tohoto nařízení.

13
březen
2020

Informace pro zákonné zástupce ohledně ošetřovného

Kategorie: Škola

Ná základě vyhlášení karantény škol a školských zařízení mají zákonní zástupci žáků nárok na tzv. ošetřovné.

Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí vydaly informace pro rodiče ohledně postupu a možnosti bezkontaktního zaslání potvrzení o ošetřovném - viz přílohy článku. V případě ZŠ Alšova to bude možné prostřednictvím kontaktního e-mailu sekretariat@zsalsova.cz.

MPSV zároveň změnilo názor v počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy, rodiče si mohou určit datum nástupu na ošetřovné dle své potřeby, nebude to tedy plošně u všech od 11.3.2020. Jde o dost zásadní změnu.

Tiskopisy jsou k dispozici na sekretariátu školy. Na základě uzavření školy bude provoz ZŠ Alšova fungovat pouze v omezeném režimu. Z tohoto důvodu bude naše škola vydávat potvrzení žádosti o ošetřovné zákonným zástupcům našich žáků každý den od PONDĚLÍ do PÁTKU vždy v čase od 9 do 11 hodin.

10
březen
2020

Uzavření ZŠ Alšova do odvolání

Kategorie: Škola

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 se pro žáky od středy 11. března uzavírají plošně všechny základní školy v ČR, a to až do odvolání.

Sledujte prosím také i nadále průběžně naše komunikační kanály, tj. aplikaci Bakaláři a webové stránky školy. O změnách v nastalé situaci Vás budeme informovat.

Zároveň žádáme rodiče a žáky, aby si neodhlašovali obědy a zbytečně nevstupovali do systému E-STRAVA, vše za Vás zařídí paní vedoucí školní jídelny.

Mimořádné opatření - uzavření ZŠ, SŠ a VŠ od 11. 3. 2020 viz Příloha; vyjádření MŠMT k mimořádnému opatření viz Příloha č. 2.

Chceme Vám moc poděkovat za pochopení a také za respektování všech předešlých doporučení.

10
březen
2020

Přehlídka krátkých žákovských filmů

Kategorie: Škola

Nová akce vyhlášená a organizovaná ŠŽS proběhla v naplánovaném termínu před jarními prázdninami. I přes nevelkou účast prezentujících filmů musíme pochválit a ocenit všechny, kteří se na přípravě a realizaci filmů podíleli. Žáci před vlastní projekcí filmu svůj snímek stručně okomentovali a sdělili, co jim při natáčení dělalo největší problémy. Porota sestavená z řad spolužáků a i pedagogů měla velmi těžké rozhodování, protože každý snímek byl originální. Celkovým vítězem se stal snímek s názvem „Sedmáci mají talent“, na jehož realizaci se podíleli žáci ze třídy 7. A.

7
březen
2020

Doporučení ZŠ Alšova ohledně koronaviru

Kategorie: Škola

Na základě několika prohlášení ministra zdravotnictví ČR a předsedy vlády ČR z pátku 6.3., resp. ze soboty 7.3., vyzýváme zákonné zástupce našich žáků, jejichž děti trávily jarní prázdniny kdekoliv v Itálii a v dalších oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby po dobu 14 dnů po návratu z těchto oblastí neposílali své děti do školy a nechali je v preventivní domácí karanténě.

Jedná se opravdu čistě o doporučení preventivního charakteru, kterým chceme uklidnit nastalou situaci ohledně šíření koronaviru a zároveň zastavit šíření zbytečné paniky. Chceme totiž zamezit tomu, aby se případně současná situace ze strany veřejnosti obrátila proti Vašim dětem. Navíc i v obecné rovině je to nejzodpovědnější přístup v rámci prevence.

Stejný postup doporučuje i vedení města Kopřivnice <http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=doporuceni-obcanum-mesta-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2024>.

Děkujeme za pochopení, součinnost, za Váš zodpovědný přístup a za respektování tohoto doporučení.

6
březen
2020

Povinná karanténa po návratu z Itálie

Kategorie: Škola

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do ČR, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Zprávu Ministerstva zdravotnictví ČR včetně přílohy o mimořádném opatření MZČR ze dne 6. března si můžete přečíst dále.

Sledujte také prosím průběžně internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR <www.mzcr.cz> a Státního zdravotního ústavu <www.szu.cz>.

3
březen
2020

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Kategorie: Škola

Vážení žáci a rodiče, vážení zaměstnanci,

dovoluji si upozornit na zásadní body vzešlé z jednání Bezpečnostní rady MSK, Krajské hygienické stanice MSK a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň na Vás chci apelovat, abyste tato doporučení důsledně dodrželi!

Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Ředitelům škol doporučujeme neúčast ve vzdělávání dětem, žákům a studentům omluvit.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) zároveň vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Postup viz Příloha č. 1 níže.

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím, obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

Celá zpráva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje viz Příloha č. 2.

28
únor
2020

Fotogalerie Dne otevřených dveří

Kategorie: Škola

Den otevřených dveří očima žáků.

27
únor
2020

Recitační soutěž 2. a 3. ročníku

Kategorie: Škola

Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd.

27
únor
2020

Školní kolo Koprstar

Kategorie: Škola

26. února 2020 se na naší škole konal casting do kopřivnické pěvecké soutěže Koprstar.

27
únor
2020

Okresní kolo konverzační soutěže v Novém Jičíně pro školní rok 2019/2020

Kategorie: Škola

18.2.2020 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglické jazyce  v Novém Jičíně.

26
únor
2020

Recitační soutěž 4. a 5. ročníku

Kategorie: Škola

Ve středu 26. 2. 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 4. a 5. tříd.

20
únor
2020

Den otevřených dveří

Kategorie: Škola

Dne 20. 2. 2020 se na ZŠ Alšova uskuteční den otevřených dveří. Škola bude pro zájemce z řad rodičů, absolventů a přátel školy otevřena od 15.00 do 18.00, mimo to ale bude po celou dobu vyučování možné bez předchozího ohlášení nahlédnout i do výuky.

Podrobný program akce a plakát viz dále.

19
únor
2020

Abeceda peněz

Kategorie: Škola

Naše třída 4.A se zapojila do projektu Abeceda peněz.

17
únor
2020

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek páteční schůzky patřil Kristýně Vývodové, která všechny členy ŠŽS přivítala a seznámila je s programem našeho setkání: konání Přehlídky krátkých žákovských filmů, zprávy z DZ, příprava Dne naruby, obědy dle přání žáků.

14
únor
2020

LVVZ 2020 - Pohledem třídy 7.B

Kategorie: Škola

Žáci 7.B hodnotili lyžařský kurz 2020. A jak se jim na lyžáku líbilo? Jejich názory najdete níže.

14
únor
2020

Nabídka práce

Kategorie: Škola

Vítejte na webu naší školy.

V současné době nikoho nehledáme.

12
únor
2020

ŠŽS připravuje novou akci

Kategorie: Škola

Akce s názvem Přehlídka krátkých žákovských filmů je určena pro každého, kdo rád nahrává krátká videa a poté je upravuje. Bližší informace najdete na letáčku nebo vám je podají zástupci jednotlivých tříd. Těšíme se na vaši účast.

3
únor
2020

Informace pro podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

Co udělat před samotným podáním přihlášek?

- Zjistit kritéria přijímání žáků na konkrétní SŠ a konkrétní obor (www stránky jednotlivých škol a oborů).                                                                                                                                                                           

3
únor
2020

Školní kolo Pythagoriády

Kategorie: Škola

Jako každoročně, tak i letos se naše škola zapojila do matematické soutěže „Pythagoriáda“. Školní kolo proběhlo v úterý 28. 1. 2020 a zúčastnili se ho vybraní žáci z 6. – 8. tříd (celkem 50 soutěžících).

Žáci řešilo 15 úloh a na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola se stal každý, kdo získal 10 a více bodů.

28
leden
2020

Lyžařský kurz 2020

Kategorie: Škola

Odjezd na kurz: neděle 2. 2. 2020 v 12:30 před ZŠ Alšova, Kopřivnice - SRAZ 12:15

Příjezd z kurzu: pátek 7. 2. 2020 mezi 15:00 - 16:00 před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Stravování: začínáme večeří 2. 2. 2020 a končíme obědem v pátek 7. 2. 2020

V přiložených dokumentech naleznete informace pro účastníky, prohlášení o bezinfekčnosti a o seřízení lyží/snowboardu a seznam věcí.

27
leden
2020

Ukončení projektu Jazyky bez hranic v lednu 2020

Kategorie: Škola, Projekt: Jazyky bez hranic

Loga

Do projektu Jazyky bez hranic v rámci programu Erasmus+, který probíhal od 1. září 2018 do 31. ledna 2020, byli zapojeni tři učitelé ze ZŠ Alšova.

Cílem tohoto projektu bylo především další zkvalitnění výuky cizích jazyků, zlepšení jazykových kompetencí učitelů a prohloubení mezikulturního povědomí žáků školy.

24
leden
2020

Spolupráce s Motýlkem

Kategorie: Škola

V předvánočním čase, 12.12.2019, navštívili žáci 8.A Základní a Mateřskou školu Motýlek.

20
leden
2020

Krajské finále florbalového turnaj ČEPS Cup

Kategorie: Škola

Dne 16. ledna 2020 jsme se vydali zabojovat o medaile v krajském finále ve florbalu do Ostravy. A tažení bylo úspěšné, žáci si odvezli domů medaile a pohár za třetí místo.

20
leden
2020

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Lednová schůzka ŠŽS proběhla pod vedením Kristýny Vývodové a téměř celá byla věnována přípravě akce, kterou jsme nazvali „Přehlídka krátkých žákovských filmů“.

16
leden
2020

Vzpomínka na advent 2019

Kategorie: Škola

Adventní zájezd  19.- 20.12. 2019

Český Krumlov a Linec

     Žáci 2. stupně naší školy měli  možnost navštívit v období adventu města Český Krumlov a Linec a načerpat zde vánoční atmosféru.

16
leden
2020

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Kategorie: Škola

Téma: Dlouhé století se loučí (1880 - 1920, se zaměřením na dějiny českých zemí)

Umístění našich zástupců:
7. Rudolf Sekáč (9.B); 67,8 bodů; 85% úspěšnost - úspěšný řešitel okresního kola DO

13. Kristýna Vývodová (9.A); 63 bodů; 79% úspěšnost - úspěšná řešitelka okresního kola DO

Opět se sluší pogratulovat a moc poděkovat za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy

20
prosinec
2019

Vánoční čekání v 1. A

Kategorie: Škola

Poslední páteční den tohoto roku proběhl u nás ve třídě ve vánočním duchu. Byl plný radostného očekávání, tvoření i vzájemného obdarování.

20
prosinec
2019

Vánoční přání a PF 2020

Kategorie: Škola

Poslední týden před vánočními svátky byl v hodinách informatiky věnován tvorbě vánočních přání a PF.

Žáci v různých grafických editorech tvořili svá díla a jak se jim to povedlo, vidíte v přiložené galerii.

19
prosinec
2019

Bambulky pro prvňáčky

Kategorie: Škola

Žáci čtvrtých tříd připravili na závěr roku překvapení pro prvňáčky.

17
prosinec
2019

Bobřík informatiky 2019

Kategorie: Škola

Bobřík informatiky 2019 – výsledky

Celkem se soutěže zúčastnilo 195 žáků z 5. – 9. ročníků naší školy, z tohoto počtu bylo 51 úspěšných řešitelů.

Nejvíce úspěšných řešitelů 26 jsme měli v kategorii Kadet (8. - 9. třída).

 
16
prosinec
2019

Sportovní den v 1. - 3. třídách

Kategorie: Škola

V pondělí 16. 12. proběhl v naší škole sportovní den pro děti z 1. - 3. tříd, který zaštítila FAČR s jejich trenéry.

16
prosinec
2019

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Prosincová schůzka ŠŽS proběhla v pátek 13. 12. 2019 a na jejím programu bylo hodnocení akce Mikuláš, čerti a andělé, zprávy z Dětského zastupitelstva, příprava akce s názvem Přehlídka krátkých žákovských filmů.

13
prosinec
2019

Vánoční hvězda

Kategorie: Aktivity školní družiny

V předvánočním čase se sešly děti všech oddělení ŠD, aby si vyrobily vánoční hvězdy. Práce šla dětem od ruky a vznikaly překrásné dekorace, kterými děti ozdobily jak školní družinu, tak i okna svých dětských pokojíčků.

13
prosinec
2019

Codeweek

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Návštěva gymnázia v Příboře byla velice zajímavá a obohacují. Už podruhé jsme měli možnost dostat se na tuto akci a nedá se to srovnat. Minulý rok jsme měli jen a pouze jedno téma na dvě hodiny, za to letos byly témata tři a na každé byly dvě hodiny.

12
prosinec
2019

Prvňáci na bruslích

Kategorie: Škola

Tento týden děti z prvních tříd zakončily pod vedením zkušených trenérů výcvik bruslení na zimním stadioně v Kopřivnici.

11
prosinec
2019

English Language Competition_School round

Kategorie: Škola

From 2nd to 6th December, Alšova primary school organised its annual English language competition for classes six, seven, eight and nine graders. A total of 32 pupils took part in readness for the regional English language competition that will take place on 18th February, 2020 in Nový Jičín.

9
prosinec
2019

Exkurze v Ovocentru

Kategorie: Škola

Ve středu 4.12. se žáci druhých ročníků zúčastnili Mikulášské exkurze v Ovocentru ve Valašském Meziříčí.

9
prosinec
2019

Zvýšení poplatku za školní družinu

Kategorie: Škola

Od 1. 1. 2020 bude zvýšena úplata za školní družinu na 150 Kč/měsíc. Důvodem navýšení měsíčního poplatku jsou bohužel neustále rostoucí náklady, spojené s běžným chodem školní družiny (teplo, el. energie, spotřební materiál, učební pomůcky).

9
prosinec
2019

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 nás navštívil Mikuláš spolu s divokými čerty a roztomilými anděly. Tato početná skupina postupně procházela celou školou, aby vyhledala ty největší hříšníky mezi dětmi i dospělými. Nebylo to těžké, protože čerti měli u sebe předem připravenou "černou listinu zlobivců" a přesně věděli, koho hledají. Naopak hodných dětí bylo tolik, že se  na „andělskou listinu“ málem nevešly. Ty nejvíce zlobivé děti pekelníkům musely slíbit, že se napraví a často se vykoupily písničkou nebo básničkou. Nakonec všechno dobře dopadlo a drobnou sladkostí byli odměněni všichni.

3
prosinec
2019

Pomazánkový raut ve ŠD

Kategorie: Aktivity školní družiny

Každá z vychovatelek připravila pro své oddělení jeden druh pomazánky.

2
prosinec
2019

Slavnost Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

V úterý 26. 11. 2019 byly žákům 1. B třídy slavnostně předány Slabikáře.

2
prosinec
2019

Slavnosti Slabikáře v 1. A

Kategorie: Škola

Minulý týden děti z první třídy prožily slavnostní den. Ukončily přípravné období, ve kterém se seznamovaly s prvními písmeny a začaly z nich tvořit slova. Nyní je čeká další dobrodružná cesta za příběhy z knížek, které jsou připraveny pro jejich první čtení.

25
listopad
2019

Změna konzultačních hodin školního psychologa

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás informovat o změně konzultačních hodin školního psychologa. Od 2. 12. 2019 budu mít na konzultační hodiny pro rodiče vyhrazeny tyto časy:

19
listopad
2019

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Kategorie: Škola

Ve školním kole obhájili své pozice z loňského ročníku žáci 9. třídy, jmenovitě Kristýna Vývodová a Rudolf Sekáč. Oba jsou také navrženi k postupu do okresního kola. Všem 19 zúčastněným žákům moc děkuji a výše uvedeným přeji 14. ledna 2020 v Novém Jičíně mnoho zdaru. Celkové pořadí úspěšných řešitelů a téma letošní Dějepisné olympiády viz níže.

18
listopad
2019

Setkání k projektům

Kategorie: Škola, Projekt: Jazyky bez hranic

Loga

ZŠ Alšova je zapojena do projektů v rámci programu Erasmus+. Setkání k současnému projektu Jazyky bez hranic, jenž bude v lednu 2020 ukončen, se uskutečnilo na naší škole ve čtvrtek 14. 11. 2019 ve 14:45.

15
listopad
2019

Dramatická výchova ve školní družině

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 13. listopadu nás ve školní družině navštívila studentka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, aby děti 3. oddělení ŠD zapojila do dramatické lekce. Hlavním tématem bylo cestování z vesnice do velkého města, podle námětu knihy od spisovatele Bohumila Říhy - Adam a Otka.

11
listopad
2019

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 8. 11. 2019 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy, aby pod vedením Kristýny Vývodové hodnotili úkoly a činnosti, které projednávali na říjnové schůzce.

11
listopad
2019

Florbal pro ZŠ - ČEPS Cup

Kategorie: Škola

     V tomto školním roce se naše škola opět přihlásila do florbalového turnaje ČEPS cup. V minulém týdnu se v hale ZŠ E. Zátopka konala okresní kola pro žáky 1. stupně. V úterý 5.11. vybojovalo družstvo děvčat ze 4. a 5. ročníku 2. místo. Následující den se do bojů zapojili i chlapci, kteří po výborném výkonu získali prvenství a postupují do 2. kola.

7
listopad
2019

Soutěž - 30. výročí sametové revoluce

Kategorie: Škola

Úspěchy naší školy v soutěži 30. výročí sametové revoluce.

6
listopad
2019

Vyjádření ke stávce

Kategorie: Škola

Považujeme za nutné uvést na pravou míru něktrerá vyjádření ohledně dnešní stávky vedoucí k dezinformaci veřejnosti. Tímto se připojujeme k prohlášení ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše v Lounech, s nímž se plně ztotožňujeme. Úplné znění článku viz níže.

5
listopad
2019

Mezinárodní setkání v Řecku

Kategorie: Škola, Projekt: Pohněme se

Loga

Ve dnech 6. – 11. 10. 2019 se dva vyučující naší školy zúčastnili mezinárodního setkání účastníků kurzu Project management for cross -cultural exchange projects in Europe, kde se společně s vyučujícími z 8 evropských zemí učili, jak zpracovávat projekty v rámci mezinárodní spolupráce.

4
listopad
2019

Na ZŠ Alšova stávka nebude

Kategorie: Škola

Ve středu 6. listopadu proběhne na ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 běžný výukový den. Zaměstnanci školy podpoří oprávněné nároky pedagogických i nepedagogických pracovníků kvalitně odvedenou prací.

4
listopad
2019

Čtení pro radost

Kategorie: Škola

Měsíce září a říjen byly pro druhé ročníky ve znamení "KNIHY".

3
listopad
2019

Jak jsme prožili dušičkový čas

Kategorie: Škola

Dušičkový čas je posmutnělý, přesto jsme se snažili pojmout toto podzimní období trochu veseleji. Ve čtvrtek 31. 10. 2019 mohly děti přijít do školy v kostýmech čarodějnic, kouzelníků, kostlivců, duchů, strašidel, upírů a dalších příšer nebo si mohly jen pomalovat obličej. Ve večerních hodinách si někteří odvážlivci prošli Strašidelnou stezku odvahy, kde na jednotlivých stanovištích potkávali strašidla a plnili různé úkoly. Jejich snaha a odvaha byla nakonec odměněna sladkostí.

25
říjen
2019

Bobřík informatiky 2019

Kategorie: Škola

V listopadu od 4. - 15. listopadu 2019 proběhne na naší škole informatická soutěž pro žáky základních a středních škol - Bobřík informatiky 2019.

Jedná se o celostátní soutěž podporovanou Ministerstvem školství. Bobřík informatiky je cílen na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

23
říjen
2019

Pozvánka na nevšední prožití dušičkového období

Kategorie: Škola

ŠŽS vyhlašuje Halloweenský den spojený s podvečerem plným strašidel. Ve čtvrtek 31. 10. 2019 máte možnost prožít ve znamení Halloweenu a ve znamení Dušiček. Můžete si vzít do školy různé kostýmy nebo plyšové hračky s touto tematikou. V pozdních odpoledních hodinách jste zváni na  Strašidelnou stezku odvahy. Informace o této nové akci pro vás na letáčku připravila Kristýna Vývodová.

22
říjen
2019

Podzimní čarování

Kategorie: Škola

Ve dnech 17. a 21. října proběhlo ve 2. třídách ,,Podzimní čarování".

21
říjen
2019

Adapťáček v 1. A a v 1. B

Kategorie: Škola

Minulý týden proběhly adaptační programy pro první třídy. Děti z 1. B absolvovaly program ve čtvrtek 17. 10. a děti 1. A pak v pátek 18. 10.

17
říjen
2019

Bruslím, bruslíš, bruslíme

Kategorie: Škola

Hodiny tělesné výchovy na 1. stupni naší školy jsou v letošním školním roce kromě výcviku plavání obohaceny o další sportovní aktivitu. Děti mají možnost si vyzkoušet nebo se zdokonalit v bruslení.

15
říjen
2019

Andělská výstava

Kategorie: Aktivity školní družiny

Kolektiv ŠD přihlásil výtvarná díla dětí na ANDĚLSKOU VÝSTAVU, která je
projektem Školní družiny při ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, příspěvková organizace, ve spolupráci s  MĚSTEM KOPŘIVNICE.

14
říjen
2019

Celodružinová akce

Kategorie: Aktivity školní družiny

Každý měsíc připravuje kolektiv ŠD celodružinovou akci.

Měsíc září byl ve znamení pohybu. 30. září jsme se všichni sešli v prostorách školní tělocvičny, kde děti soutěžily ve skupinovém  "klouzání na žíněnkách". Proti sobě se utkaly  týmy dětí ze tříd p. vychovatelky Kahánkové a p. vychovatelky Čeladníkové, které nakonec také zvítězily. Dětem se odpoledne plné pohybu velmi líbilo a dostaly také drobnou odměnu.

10
říjen
2019

1. A _ Jsem školák

Kategorie: Škola

Minulý týden žáci 1. A završili měsíční snažení a poznávání se projektovým dnem Jsem školák.

9
říjen
2019

30. výročí sametové revoluce v Kopřivnici

Kategorie: Škola

Město Kopřivnice a Kulturní dům Kopřivnice ve spolupráci se základními školami pořádají pásmo vzpomínkových akcí k připomenutí 30. výročí sametové revoluce (viz soubory k článku - plakát).

7
říjen
2019

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 4. 10. 2019 sešli na říjnové schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedla Kristýna Vývodová, která v úvodu všechny přivítala a seznámila s programem.

3
říjen
2019

Jazyky bez hranic

Kategorie: Škola, Projekt: Jazyky bez hranic

Loga

Prázdniny jsou pro žáky i učitele obvykle dobou odpočinku. Letos to však neplatilo pro tři pedagogy naší školy, kteří se zúčastnili kurzů v rámci programu Erasmus+, spolufinancovaném Evropskou unií.

2
říjen
2019

Projektový den

Kategorie: Škola

Žáci 2. stupně a jejich vyučující si každoročně připomínají Evropský den jazyků, který připadá na 26. září.

1
říjen
2019

Školní bufet

Kategorie: Škola

Již od začátku školního roku je opět v provozu školní bufet, který samozřejmě splňuje stále přísnou vyhlášku o požadavcích na potraviny a nabízí dětem velké množství zdravých potravin a nápojů.

30
září
2019

Výměnný pobyt žáků v Německu v r. 2020

Kategorie: Škola

Na dny 10. – 16. 5. 2020 plánuje ZŠ Alšova výměnný pobyt našich žáků s partnerským městem Zwönitz v Sasku, přesněji s Gymnáziem Zwönitz. Akce se zúčastní 15 vybraných žáků 8. ročníku.

27
září
2019

Školní zájezd do Anglie

Kategorie: Škola

Informace pro rodiče žáků, kteří se zúčastní školního výletu do Anglie.

V přílohách tohoto článku naleznete následující dokumenty od CK Školní Zájezdy:

 1. Program č. 20012c
 2. Orientační přehled vstupného
 3. Všeobecné obchodní podmínky CK
 4. Předepsaný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb.
 5. Pojistné podmínky pojištění účastníků ČSOB vč. rozsahu pojištění a pojistných limitů
 6. Pojištění CK proti úpadku
24
září
2019

Školní zájezd do Anglie

Kategorie: Škola

Informace pro rodiče žáků, kteří mají zájem přihlásit své děti na školní zájezd do Anglie.

V přílohách najdete Všeobecné podmínky CK Školní Zájezdy, Pojištění úpadku Generali a přihlášku na školní zájezd.

 1. Všeobecné podmínky CK
 2.  Pojištění úpadku Generali
 3. Přihláška na zájezd

Další informace si také můžete pročíst na následujícím odkazu: https://www.skolnizajezdy.cz/obecne-informace/.

24
září
2019

Wolfram

Kategorie: Škola

IV. ročník branné soutěže WOLFRAM pro základní školy se konal v krásném prostředí výcvikového zařízení AČR Barnov ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Soutěže se účastnilo 25 družstev Moravskoslezského kraje, které zvítězily v oblastních kolech. O postup tak bojovalo 560 žáků ze 140 škol Moravskoslezského kraje. Závod se koná na počest parašutistů vysazovaných na území Protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války při operaci Wolfram.

19
září
2019

Školní zájezd do Anglie

Kategorie: Škola

Ve spolupráci s CK Školní Zájezdy připravujeme školní zájezd do Anglie: Pobřežím jižní Anglie pro ZŠ v termínu 25. 4. – 30.4.2020. Cena tohoto 6 denního výletu je 8 150,- Kč. Nabídka tohoto školního zájezdu platí pro 6. až 9. ročníky. Bližší informace naleznete v jednotlivých přílohách tohoto článku:

 1. Informace pro rodiče
 2. Program zájezdu (od CK Školní Zájezdy)
 3. Přehled vstupů
17
září
2019

Festival medu a písničky

Kategorie: Škola

Hned v prvním týdnu školy se zadařilo žákům 4. až 7. ročníku na včelařské soutěži!

12
září
2019

Beseda s generálem Petrem Pavlem

Kategorie: Škola

Tento týden v úterý se žáci našeho 8. a 9. ročníku zúčastnili v kinosále KDK besedy s generálem Petrem Pavlem.

9
září
2019

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném počtu se zástupci jednotlivých tříd sešli v pátek 6. 9. 2019 na úvodní schůzce Školní žákovské samosprávy. Naše první schůzka byla hlavně schůzkou seznamovací a plánovací.

24
červen
2019

Závěrečná schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Poslední schůzka ŠŽS školního roku 2018/2019 proběhla v pátek 21. 6. 2019 a byla schůzkou hodnotící.

20
červen
2019

Mírový běh

Kategorie: Škola

19 žáků ze čtvrtých tříd se zúčastnilo 20. června Mírového běhu, který tentokrát vedl svou trasu i přes rodiště Emila Zátopka - Kopřivnici.

20
červen
2019

Exkurze ŠD

Kategorie: Aktivity školní družiny

V červnu kolektiv ŠD družiny připravil pro děti bohatý program.

20
červen
2019

Zdravé vaření

Kategorie: Škola

Dne 19. 6. 2019 proběhla v jídelně naší školy akce s názvem „ ZDRAVÉ VAŘENÍ “.

V tento den bylo pod vedením speciálního "hosta", pana šéfkuchaře Šťastného, připraveno následující menu:

 • Polévka:  ze zelené čočky se zeleninou
 • Oběd č. 1: vepřové rizoto s pečenou tarhoňou /drobná těstovina/, zeleninový salát, muffiny s broskví, džus
 • Oběd č. 2:  kuřecí výpečky, zelí z červené řepy s brusinkami, pečený bramborový špalík, muffiny s broskví, džus
19
červen
2019

Co už dokážeme

Kategorie: Škola

Minulý týden žáci 2. třídy prezentovali svůj dlouhodobý domácí úkol, ve kterém měli prokázat své organizační schopnosti, komunikační dovednosti, samostatně zhotovit výrobek dle vlastního výběru. Poté vyplnili pracovní list, kde popisovali materiál a postup práce. Součástí bylo též vlastní sebehodnocení a pár řádků přidali i rodiče, kteří ohodnotili u svých dětí přístup k práci, samostatnost a chuť pracovat.

19
červen
2019

Druháci na výletě

Kategorie: Škola

Dne 6. 6. 2019 se druháci vydali na výlet do Kunína a Bartošovic.

17
červen
2019

Děláme radost

Kategorie: Škola

Žáci ze 4.B připravili několik zábavných programů pro kamarády z mateřských škol a spolužáky ze 2.B.

11
červen
2019

Zvýšení ceny stravného od ŠR 2019/2020

Kategorie: Škola

Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce na navýšení ceny stravného od měsíce září 2019. Důvodem navýšení je růst cen potravin.

 

Cena oběda pro žáky:

od 7 do 10 let bude cena oběda       22,- Kč

od 11 do 14 let bude cena oběda     24,- Kč

od 15 a více let bude cena oběda    26,- Kč

 

V případě potřeby si prosím upravte inkaso.

4
červen
2019

Speciální pedagog

Kategorie: Škola

Speciální pedagog : Mgr. Jarmila Žáčková

Konzultační hodiny :

úterý : 13,00 - 15,00 hodin

středa : 12,30 - 14,00 hodin

čtvrtek : 13,00 - 15,00 hodin

2. patro, kabinet č. dveří 86

Prosím o kontaktování předem.

Tel. : 737 207 288, 556 810 172

Email : zackova@zsalsova.cz

Poskytuji speciálně pedagogickou poradenskou pomoc žákům, jejich rodičům i učitelům. Hlavní náplní je pomáhat žákům zvládat výchovně vzdělávací požadavky s ohledem na jejich individuální možnosti.

28
květen
2019

Výsledky Školního fóra

Kategorie: Škola

Žáci naší školy měli možnost na základě hlasování vybrat z 10 návrhů na zlepšení školního prostředí či výuky. Hlasování proběhlo v každé třídě II. stupně a zúčastnili se ho také žáci 3. – 5. tříd (každý žák měl dva hlasy).

Nejvíce hlasů získal návrh na pořádání více zájezdů do zahraničí, druhé místo obsadil návrh na zřízení školního bufetu a třetí v pořadí byl návrh na modernizaci výuky prostřednictvím tabletů.

Pořadí dalších ze zbývajících návrhů: podpora častější výuky venku, uspořádání školní akademie na konci školního roku, možnost výběru druhého cizího jazyka, zřídit pítka na chodbách, rozšířit výběr jídel ve školní jídelně, zkvalitnit učebny na II. stupni, zabezpečit umyvadla na WC proti opaření horkou vodou.

20
květen
2019

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Květnová schůzka ŠŽS proběhla v plném zastoupení a její program byl velmi nabitý (hodnocení Dne lásky a Zábavného pohádkového odpoledne, Školní fórum – návrhy pro školu, zprávy z Dětského zastupitelstva, příprava posledního tematického dne).

20
květen
2019

DSMC - finále

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

I letos se uskutečnilo v Odrách finále Dopravní soutěže mladých cyklistů za přítomnosti zástupců z naší školy. Tým z 9. A se tam nominoval svým výkonem po vítězství v okrskovém kole v Kopřivnici. A ani v Odrách se naši cyklističtí reprezentanti v těžké konkurenci neztratili a celkově obsadili ve své kategorii pěkné 4. místo.

17
květen
2019

Týden pro rodinu

Kategorie: Škola

Stalo se tradicí, že se naše škola zapojuje do programu Týden pro rodinu v Kopřivnici. ŠŽS připravila ve spolupráci p. u. Vraspírovou a p. u. Ježovou ve středu 15. května akci s názvem Zábavné pohádkové odpoledne.

15
květen
2019

Bronzové medaile ze Štafetového poháru 2019

Kategorie: Škola

 V letošním ročníků Štafetového poháru atletické soutěže pro žáky a žákyně I. stupně základních škol se nám opravdu dařilo.

15
květen
2019

Výměnný pobyt - Zwönitz v Kopřivnici

Kategorie: Škola

Od neděle 5. května do pátku 10. května u nás pobývali v rámci výměnného pobytu žáci a učitelé Matthes-Enderlein-Gymnasia z partnerského města Zwönitz. Opět po dvou letech. Žáci z naší deváté třídy svým hostům oplatili jejich pohostinnost z loňského roku.

14
květen
2019

Školní fórum

Kategorie: Škola

V úterý 7.5.2019 se vybraní zástupci tříd druhého stupně naší školy zúčastnili školního fóra na MÚ v Kopřivnici, kde měli možnost vyjádřit se k tomu, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit.

13
květen
2019

Den Země

Kategorie: Škola

V pátek 26. 4. 2019 proběhl v naší škole Den Země. Ekologicky zaměřený den, který připomněl žákům důležitost ochrany životního prostředí a jak se sami mohou v této oblasti zapojit.

9
květen
2019

Den lásky

Kategorie: Škola

Den lásky

Máj je spojován s láskou. Členové ŠŽS se nechali touto českou tradicí inspirovat a připravili akci s názvem „Den lásky“. Během dvou dnů jsme mohli posílat komukoliv z naší školy psaníčko s milým vzkazem, obrázkem či veršem. Ve vestibulu školy byla pro tuto příležitost připravena schránka s pravidly akce. Vzkazů bylo opravdu hodně a spoustu práce měli žáci z 9. A při třídění psaníček i pošťák František při jejich doručování.

Věříme, že tato akce byla příjemným zpestřením zaběhlého školního režimu a děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli.

2
květen
2019

Oznámení školního psychologa

Kategorie: Škola

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

chtěl bych Vás informovat, že od pondělí 6. 5. 2019 budou na škole opět k dispozici služby školního psychologa Mgr. Michala Mužíka. Zároveň také dojde k aktualizaci konzultačních hodin. Na škole budu přítomen vždy v pondělí, úterý a středu.

26
duben
2019

Exkurze Hyundai a Marlenka

Kategorie: Škola

V úterý 9. 4. 2019 se žáci devátého ročníku naší školy zúčastnili exkurze do automobilového závodu Hyundai a do společnosti Marlenka.

19
duben
2019

Výsledky zápisu do 1. tříd.

Kategorie: Škola

Ředitel Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2

zákona č. 561/2004 (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020.

16
duben
2019

Ředitelské volno

Kategorie: Škola

Na základě § 24, odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy ve dnech 2. – 3. 5. 2019 z organizačních důvodů ředitelské volno. V celé škole bude v těchto dnech probíhat revize elektrických zařízení.

Po zjištění zájmu o školní družinu ze strany rodičů jsme se rovněž rozhodli, že ŠD zůstane po dobu ředitelského volna uzavřena.

15
duben
2019

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek sešli na dubnové schůzce Školní žákovské samosprávy. V úvodu Kristýna Vývodová, která celou schůzku vedla, přivítala všechny členy a seznámila přítomné s programem (hodnocení Dne naruby, zprávy z Dětského zastupitelstva, příprava akcí, různé).

11
duben
2019

Okresní kolo Matematické olympiády

Kategorie: Škola

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo Matematické olympiády pro žáky z 6. - 8. tříd.  Soutěžící samostatně řešili během dvou hodin celkem 3 úlohy. Při řešení se hodnotí nejen správný výsledek, ale také správný a srozumitelný postup řešení.  Naši školu reprezentovali celkem 3 žáci, z nichž dva si vedli velmi úspěšně: Adam Hrček (8. B) obsadil 1. – 3. místo a Lucie Schindlerová (6. B) obsadila 3. – 4. místo.

Blahopřejeme k výborným výsledkům, všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentací školy a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

11
duben
2019

Výsledky školního kola DSMC

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Jako již každoročně, i letos na naší škole proběhlo školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Postupující budou ZŠ Alšova reprezentovat v okrskovém (kopřivnickém) kole v pátek 26. dubna a vítězové tohoto klání pak postoupí do okresního kola v Odrách, které se uskuteční 10. května. Výsledky a postupující  viz níže.

9
duben
2019

Noc s Andersenem 2019

Kategorie: Škola

V pátek 29. 3. 2019 se v podvečer sešly v mnoha knihovnách, školách, družinách v ČR  i v zahraničí spousty dětí, aby prožily již tradiční “Noc s Andersenem”. Jde o akci k podpoře čtenářství u dětí. Letošní ročník byl věnován také sedmdesátému výročí vzniku nakladatelství Albatros.

8
duben
2019

Školní kolo Pythagoriády

Kategorie: Škola

Jarní měsíce bývají bohaté na matematické soutěže. Další takovou soutěží byla „Pythagoriáda“. Školní kolo proběhlo ve čtvrtek 4. 4. 2019 a zúčastnili se ho vybraní žáci z  6. – 8. tříd.

5
duben
2019

Matematický klokan

Kategorie: Škola

22.3. 2019 se jako každý rok uskutečnila mezinárodní matematická soutež Matematický klokan. Této soutěže se zúčastnilo letos 72 žáků 2. stupně naší školy.

4
duben
2019

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Kategorie: Škola

Výsledky krajského kola zeměpisné olympiády.

3
duben
2019

Recitační soutěž 1. tříd

Kategorie: Škola

V pondělí 25. 3. 2019 proběhla recitační soutěž žáků 1. tříd.

1
duben
2019

Den naruby

Kategorie: Škola

Pokud by se někdo přišel podívat ve čtvrtek 28. 3. 2019 do některých tříd naší školy, asi by se trochu divil. Před tabulí často nestáli paní učitelky a páni učitelé, ale samotní žáci. V tento den jsme si připomněli výročí narození Jana Ámose Komenského, patrona českého školství, akcí nazvanou „Den naruby“.

28
březen
2019

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

kopřivnických základních škol pro školní rok 2019/2020

19
březen
2019

Vybíjená

Kategorie: Škola

Na začátku března pořádala naše škola okrskové kolo ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd.

18
březen
2019

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Březnová schůzka, kterou vedla Kristýna Vývodová, byla schůzkou příprav naplánovaných aktivit: Den naruby, Svátek lásky a příprava Zábavného pohádkového odpoledne.

15
březen
2019

Od ovečky ke svetru

Kategorie: Škola

Programy ekologického sdružení Hájenka bývají pravidelným obohacením výuky na naší škole.

15
březen
2019

Bambulky pro prvňáčky

Kategorie: Škola

Žáci ze třídy 4. B vyrobili a předali bambulky prvňáčkům.

12
březen
2019

Předškoláček

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou programu Předškoláček, který je na naší škole úspěšně veden již desátým rokem.

12
březen
2019

Máte doma předškoláka?

Kategorie: Škola

Milí rodiče,

stále přemýšlíte, kterou školu zvolit pro svého budoucího prvňáčka?

11
březen
2019

Zeměpisná olympiáda

Kategorie: Škola

V měsíci únoru, ještě před jarními prázdninami, proběhlo na II. stupni školní kolo zeměpisné olympiády.

11
březen
2019

Školní kolo Koprstar

Kategorie: Škola

Školní kolo pěvecké soutěže Koprstar se na naší škole uskutečnilo ve středu 6. března.

8
březen
2019

Nabídka práce

Kategorie: Škola

Hledáme nové zaměstnance na pozici učitele/učitelky pro 1. stupeň.

Hledáme nové zaměstnance na pozici školní psycholog a speciální pedagog.

1
březen
2019

Klub deskových her a zábavné logiky

Kategorie: Škola

    Již 3. rokem  je na naší škole v nabídce kroužků Klub deskových her a zábavné logiky, který je v nabídce pro děti ze 2. - 3. tříd . Otevírá se vždy dle zájmu dětí nebo organizačních možností daných tříd.

1
březen
2019

Recitační soutěž na 1. stupni

Kategorie: Škola

   Před jarními prázdninami na 1. stupni naší školy proběhla recitační soutěž žáků 2. - 5. tříd.

21
únor
2019

Pozdrav z lyžáku

Kategorie: Škola

Středa a čtvrtek na lyžařském kurzu byly plné zábavných aktivit. Děti se bavily na svahu, pak při zimních OH ve Velkých Karlovicích, na diskotéce a v casinu. Někteří se ve čtvrtek místo odpoledního lyžování přesunuli do welnesu na hotelu Horal.

19
únor
2019

LVVZ 2019 - dva dny na svahu

Kategorie: Škola

Po dvou dnech už naši lyžaři i snowboardisté krásně jezdí na svahu. Ti, kteří již uměli, se zdokonalili ve svých dovednostech.

18
únor
2019

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie: Škola

Okresní kolo této soutěže se konalo ve čtvrtek 14. 2. 2019 v Novém Jičíně. Josef Saňák ze 7. A díky svým znalostem uspěl v konkurenci 24 soutěžících a získal skvělé 1. místo v kategorii I. A (6. a 7. ročníky ZŠ). Druhou zástupkyní naší školy byla v kategorii II. A (8. a 9. ročníky ZŠ) Karolína Míčková z 9. A. Mezi 26 soutěžícími obsadila pěkné 9. místo.

18
únor
2019

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném počtu se zástupci jednotlivých tříd sešli v pátek 15. 2. 2019 na šesté schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedla Kristýna Vývodová, která seznámila členy ŠŽS s programem (hodnocení lednového tematického dne, návrhy na další aktivity, zprávy z DZ, návrhy na obědy, různé)

17
únor
2019

LVVZ 2019 - 1. část

Kategorie: Škola

Procházka udolím Leskového k hotelu Horal. Podívali jsme se kde budeme lyžovat a jak to budeme mít daleko, když nám ujede autobus.

15
únor
2019

Výměnný pobyt 2019

Kategorie: Škola

Informační schůzka pro rodiče a účastníky výměnného pobytu

se bude konat ve čtvrtek 14. března 2019 od 16.00 hod. ve třídě IX.A (uč. č. 95).

14
únor
2019

Sportuj ve škole

Kategorie: Škola

     V tomto školním roce se i naše škola přihlásila do projektu Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) "Sportuj ve škole", který nabízí dětem ze školních družin různé pohybové aktivity.

14
únor
2019

Lyžařský kurz 2019

Kategorie: Škola

Informace pro rodiče a účastníky LVVZ konaného ve dnech 17. 2. – 22. 2. 2019 Velké Karlovice

Odjezd na kurz: neděle 17. 2. 2019 v 13.00 (sraz v 12.20) před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Příjezd z kurzu: pátek 22. 2. 2019 mezi 15 - 16.00 před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Stravování: začínáme večeří 17. 2. 2019 a končíme obědem v pátek 22. 2. 2019

V přiložených dokumentech naleznete seznam věcí na lyžařský kurz a informace pro rodiče. Obojí děti již dostaly ve škole.

31
leden
2019

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Kategorie: Škola

Na konci listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Do dalšího kola se díky svým znalostem mluvnice a slohové práci probojovaly Nela Darivčáková a Terezie Staňová z 9.A.

30
leden
2019

Šablony 2018

Kategorie: Škola, Projekt: Šablony 2018

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011447 - Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

23
leden
2019

Dotazník pro rodiče ZŠ

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v rámci našeho společného projektu MAP ORP Kopřivnice II rozjíždíme průzkum k získání názorů na vnímání našich škol ze strany pedagogů i ze strany rodičovské veřejnosti. 

21
leden
2019

Adventní Budapešť a Bratislava

Kategorie: Škola

Poslední dva školní dny před Vánoci se uskutečnila již tradiční historicko-adventní exkurze. Tentokrát jsme navštívili další dvě centra bývalého Rakousko-Uherského mocnářství: Budapešť a Bratislavu. Zážitků i suvenýrů si žáci 8. a 9. ročníku přivezli spoustu a jistě mají na co vzpomínat.

18
leden
2019

Skvělé výsledky v dějepise

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Tento týden se uskutečnil v Novém Jičíně už 48. ročník okresního kola Dějepisné olympiády (s letošním tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“). A jako již skoro tradičně byli vidět i reprezentanti naší školy. Na skvělém 5. místě se umístil Rudolf Sekáč z 8. B (54, 5 bodů = 68% úspěšnost) a na neméně hodnotné 11. pozici pak i žákyně 8. A Kristýna Vývodová (51 = 64%). Oba jsou navíc úspěšnými řešiteli a zároveň jsou navrženi k postupu do krajského kola Dějepisné olympiády. Gratulujeme!

14
leden
2019

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 11. 1. 2019 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy. V úvodu Kristýna Vývodová, která schůzku vedla, přivítala všechny členy a seznámila přítomné s programem (návrhy na lednový tematický den, návrhy na obědy, zprávy z DZ, různé)

26
prosinec
2018

Předvánoční čas v ŠD

Kategorie: Aktivity školní družiny

Dlouho trvající teplé počasí nás lákalo ven. S dětmi jsme vyšli na vlakové nádraží do Štramberku a zkoušeli se orientovat v jízdních řádech. Malovali jsme křídou na asfalt a také často sportovali na školním hřišti.

17
prosinec
2018

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Setkání členů ŠŽS, které proběhlo v pátek 14. 12. 2018, bylo velmi netradiční. Pozvání k naší schůzce přijal Mgr. Robin Pospěch, který během celé schůzky odpovídal na dotazy jednotlivých členů.

11
prosinec
2018

BARBORKOVÝ JARMARK

Kategorie: Škola

V úterý 4. prosince se v prostorách naší školy uskutečnil Barborkový jarmark.

10
prosinec
2018

ŠD a Ježíškova vnoučata

Kategorie: Aktivity školní družiny

Naše družina se zapojila do celorepublikového projektu Ježíškova vnoučata. Děti vyrobily přání, která budou doručena do domovů pro seniory.

10
prosinec
2018

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

Dne 6. 12. 2018 jsme měli ve škole návštěvu - Mikuláš s početnou skupinkou čertů a andělů procházel školu a hledal hříšníky. Čerti se snažili zlobivé děti napravit, naopak andělé odměňovali hodné a nakonec i ty napravené děti drobnou sladkostí.

Poděkování patří všem žákům, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli. Fotografie pořídila Zuzana Goršanová (9. A), které také patří poděkování.

7
prosinec
2018

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Kategorie: Škola

Ve středu 28. listopadu se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Celkem se jí zúčastnilo jedenáct žáků z 8. a 9. tříd.

30
listopad
2018

Slavnost SLABIKÁŘE

Kategorie: Škola

V pátek 23. 11. byly žákům 1. tříd slavnostně předány SLABIKÁŘE.

30
listopad
2018

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie: Škola

V týdnu 26. - 30. 11. se dvacet žáků 6. - 9. ročníku snažilo prokázat své konverzační dovednosti v anglickém jazyce.

28
listopad
2018

Barborkový jarmark

Kategorie: Škola

Přijměte pozvání na již tradiční Barborkový jarmark, který se uskuteční v prostorách naší školy.

23
listopad
2018

Školní kolo Dějepisné olympiády

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Pořadí úspěšných řešitelů (od 60%):

1. Kristýna VÝVODOVÁ, 8. A, 79%

2. Rudolf SEKÁČ, 8. B, 73%

3. Marek SCHÄFER, 9. A, 61%

4. Petr HARABIŠ, 9. A, 60%

Zvýraznění žáci jsou navrženi k postupu do okresního kola DO v NJ (leden 2019). Všem zúčastněným moc děkuji za Vaši ochotu, domácí přípravu, za Vaše znalosti a zájem o tento krásný předmět.

23
listopad
2018

Rekonstrukce počítačové sítě

Kategorie: Škola

Z důvodu rekonstrukce počítačové sítě mohou být dne 26. 11. 2018 všechny informační systémy (Bakaláři, Moodle, WWW, ...) dočasně nedostupné.

Děkujeme za pochopení.

12
listopad
2018

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 9. 11. 2018 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy, aby pod vedením Kristýny Vývodové a Kristýny Mičanové ohodnotili úkoly a činnosti, které projednávali na říjnové schůzce.

26
říjen
2018

Halloweenský den

Kategorie: Škola

Čtvrtek 25. 10. 2018 jsme prožili ve znamení Halloweenu. Halloween je den nevšední, magický a především tajemný, ve kterém převládá černá a oranžová barva. A právě proto se děti oblékly do strašidelných kostýmů čarodějnic, kouzelníků, kostlivců, duchů, strašidel, upírů a dalších příšer, pomalovaly si obličej nebo nasadily masky. Nechyběly ani tradiční znaky Halloweenu (vydlabané dýně uvnitř se svíčkou, plyšové nebo papírové kočky, netopýři či sovy).

19
říjen
2018

Podzim ve školní družině

Kategorie: Aktivity školní družiny

Podzim ve školní družině

V září a v říjnu jsme s dětmi využili větrné počasí a vyšli jsme do přírody pouštět draky. Akce se velmi vydařila, a proto jsme se na louku prošli opakovaně.

15
říjen
2018

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek páteční schůzky patřil předsedkyni, která všechny členy ŠŽS přivítala a seznámila s programem nového setkání: konání Halloweenského dne, návrhy na další tematické dny, obědy podle přání žáků, příprava na setkání s budoucím panem ředitelem naší školy a s budoucím starostou Kopřivnice, informace z Dětského zastupitelstva.

26
září
2018

Nepřítomnost školního psychologa a náhrada konzultačních hodin

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

V úterý 2. 10. 2018 se pro nepřítomnost školního psychologa ve škole ruší konzultační hodiny. Jejich náhradní termín bude ve čtvrtek 11. 10. 2018 v čase 13:00 - 15:00.

Děkuji za pochopení.

10
září
2018

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Úvodní schůzka Školní žákovské samosprávy, která proběhla v pátek 7. 9. 2018, byla schůzkou seznamovací a plánovací.

29
srpen
2018

Změna konzultačních hodin školního psychologa

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás informovat o změně konzultačních hodin školního psychologa. Od 1. 9. 2018 budu na škole přítomen v úterý, středu a čtvrtek (sudý týden).

24
červen
2018

Nepřítomnost školního psychologa

Kategorie: Škola

V pondělí 25. 6. 2018 se pro nepřítomnost školního psychologa ve škole ruší konzultační hodiny.

Děkuji za pochopení

                         Mgr. Michal Mužík

18
červen
2018

10. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Poslední schůzka ŠŽS školního roku 2017/2018 proběhla v pátek 15. 6. 2018 a byla schůzkou hodnotící.

15
červen
2018

Konkurzní řízení

Kategorie: Škola

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín.

5
červen
2018

Nepřítomnost školního psychologa

Kategorie: Škola

V úterý 12. 6. 2018 se pro nepřítomnost školního psychologa ve škole ruší konzultační hodiny.

Děkuji za pochopení

                           Mgr. Michal Mužík

5
červen
2018

Úspěchy naší školy ve výtvarných soutěžích

Kategorie: Škola

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili několika výtvarných soutěží.

Oceněno bylo dílo „Drak“ ve výtvarné soutěži Svět pohádek, dobrodružství a fantazie.  Dále se naše škola výborně umístila v soutěži Požární ochrana očima dětí. Kresba zasahujícího hasiče vyhrála okresní kolo a v těžce nabité konkurenci kola krajského, skončila na krásném třetím místě.

5
červen
2018

Výměnný pobyt v Německu

Kategorie: Škola

Už více jak deset let probíhají výměnné pobyty našich žáků ve Zwönitzu v Německu. Zwönitz je partnerským městem Kopřivnice, a proto je tato akce podporována i vedením našeho města.

 Na podzim 2017 se k výměně přihlásilo 11 žáků z 8. ročníku a 3 žákyně z 9. ročníku. Všichni byli seznámeni s tím, co je čeká, a každý z nich dostal krátký e-mail v angličtině od německých studentů – ti psali o sobě, své rodině, svých zálibách apod. A začala komunikace.

4
červen
2018

Pohádkové bytosti mezi námi

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva připravila v pátek 1. 6. 2018 pro své mladší spolužáky krátké pásmo, aby s nimi oslavila Den dětí.

28
květen
2018

Ředitelské volno

Kategorie: Škola

Ředitel školy Mgr. Milan Bureš vyhlašuje z provozních a technických důvodů (opravy v budově školy) na dny 27. – 29. června 2018 ředitelské volno.
Vyučování v tomto školním roce 2017/2018 bude tedy ukončeno v úterý 26. června 2018.
Po dobu ředitelského volna nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

25
květen
2018

Změna telefonního kontaktu na psychologa

Kategorie: Škola

V týdnu od 28. 5. do 1. 6. volejte v případě potřeby pouze na č. 556 810 172.

Děkujeme.

21
květen
2018

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Květnovou schůzku ŠŽS vedla Martina Goršanová, která seznámila členy s programem nového setkání: hodnocení akce Malujme se navzájem, sběr vršků, příprava Dne dětí, obědy na přání, zprávy z Dětského zastupitelstva.

18
květen
2018

Byli jsme součástí Týdne pro rodinu v Kopřivnici

Kategorie: Škola

V rámci třetího ročníku programu Týden pro rodinu v Kopřivnici připravila ŠŽS ve spolupráci p. u. Vraspírovou a p. u. Ježovou ve středu 16. května zajímanou výtvarnou aktivitu s názvem „Malujme se navzájem“.

15
květen
2018

DSMC - okres, Odry

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Po úspěchu v kopřivnickém kole navázali naši cyklisté na dobré výkony i v okresním kole a v Odrách se mezi silnou konkurencí neztratili.

11
květen
2018

Pozvánka na akci „Malujme se navzájem“

Kategorie: Škola

Ve středu 16. května bude naše škola součástí Týdne pro rodinu v Kopřivnici. V rámci této akce jsme si pro Vás připravili výtvarnou aktivitu, během které mohou zúčastnění malovat jeden druhému na obličej či tělo podle různých motivů. Více se dozvíte z pozvánky, kterou připravila Martina Goršanová (9. A).

4
květen
2018

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Našim zástupcům se na dopravním hřišti podařilo obhájit loňské vítězství v obou kategoriích a potvrdili tak cyklistickou nadvládu ZŠ Alšova v Kopřivnici a přilehlém okolí. V pátek 11. května tedy budou mít šanci opět změřit své síly s nejlepšími mladými cyklisty z celého novojičínského okresu. Jména úspěšných soutěžících, přehled disciplín a obrázková fotodokumentace viz níže.

23
duben
2018

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 20. 4. 2018 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom ohodnotili aktivity, které proběhly, projednali nejdůležitější úkoly a připravili akce nové. Schůzku vedla Martina Goršanová, která všechny zúčastněné v úvodu přivítala a seznámila s programem schůzky: hodnocení Dne naruby, návrhy na tematické dny, zprávy z Dětského zastupitelstva, sběr vršků, jídelníček a Den dětí.

20
duben
2018

Výsledky zápisu do 1. tříd.

Kategorie: Škola

Ředitel Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, v souladu s §46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. r. 2018/2019.

18
duben
2018

Změna školního psychologa

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

rád bych Vás informoval, že od května bude na naší škole působit nový školní psycholog Mgr. Michal Mužík, který nastupuje místo Mgr. Markéty Novákové. Ve škole bude přítomen v pondělí, úterý a pátek (liché týdny).

10
duben
2018

Oznámení

Kategorie: Škola

Ředitel školy Mgr. Milan Bureš vyhlašuje na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 pro žáky ZŠ Alšova ředitelské volno.

Po dobu ředitelského volna budou uzavřeny také školní družina i školní jídelna. Obědy budou na tyto dny všem strávníkům automaticky odhlášeny.

5
duben
2018

Skvělý úspěch v krajském kole

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Zuzana Krausová potvrdila své výborné výkony z předchozích kol a zvítězila i v krajském finále Zeměpisné olympiády! Tohoto skvělého výsledku dosáhla 28. 3. v Ostravě. Je jen škoda, že v kategorii pro 6. ročník se celorepublikové finále nepořádá. Zuzka tak vyhrála ve všech kolech, kterých se mohla zúčastnit. Moc blahopřejeme. V krajském kole Dějepisné olympiády pak Veronika Klingerová obsadila v nabité konkurenci pěkné 21. místo. Oběma finalistkám gratulujeme, děkujeme za poctivou domácí přípravu a úžasnou reprezentaci naší školy.

2
duben
2018

Den naruby

Kategorie: Škola

28. březen je dnem, kdy se narodil Jan Amos Komenský. Na naší škole se už stalo tradicí, že tento významný den si připomínáme akcí nazvanou „Den naruby“. Žáci se stanou učiteli a učitelé se posadí do lavic místo žáků.

23
březen
2018

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

kopřivnických základních škol pro školní rok 2018/2019.

22
březen
2018

Soutěž PHOTOCONTEST - Praha

Kategorie: Škola

Dvě žákyně naší školy, Adéla Pivková a Tereza Špačková (obě ze třídy 4. A), byly jako finalistky fotografické soutěže Photocontest (v rámci projektu Photobase) pozvány do Prahy na slavnostní vyhlášení výsledků.

21
březen
2018

Matematický klokan

Kategorie: Škola

Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž původem z Austrálie. V České republice ji pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Také žáci naší školy byli součástí této soutěže. Podle věku byli soutěžící rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (pro žáky 2. - 3. tříd), Klokánek (pro žáky 4. ‑ 5. tříd), Benjamín (pro žáky 6. - 7. tříd), Kadet (pro žáky 8. - 9. tříd).

V kategorii Cvrček test obsahoval 18 úloh a soutěžící mohli získat maximálně 90 bodů. Testy v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet obsahovaly 24 úloh, za které mohli žáci získat maximálně 120 bodů.

13
březen
2018

Recitační soutěž

Kategorie: Škola

Dne  28. února proběhla na naší škole recitační soutěž čtvrtého a pátého ročníku.

12
březen
2018

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 9. 3. 2018 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedla Kristýna Vývodová, která seznámila členy s programem nového setkání: sběr vršků, návrh na dubnový tematický den, vyhlášení Dne naruby, příprava akcí Malujme se navzájem a Dne dětí, obědy na přání, zprávy z Dětského zastupitelstva.

6
březen
2018

Vítězství v okresním kole ZO

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Skvělého výsledku dosáhla v okresním kole Zeměpisné olympiády Zuzana Krausová. Nejen, že s přehledem zvítězila ve své věkové skupině (6. ročník), ale dosáhla zároveň absolutně nejvyššího bodového zisku napříč všemi kategoriemi. Mezi žáky 7. ročníku se Rudolf Sekáč umístil na 19. místě, v nejpočetněji zastoupené kategorii pro žáky 8. a 9. ročníku pak František Ryzner skončil na 27. pozici. Všem zúčastnéným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Zuzce přejeme mnoho zdaru a úspěchu i v kole krajském, které se uskuteční na konci března v Ostravě.

5
březen
2018

Jak se povedl Černobílý den

Kategorie: Škola

Na pátek 2. 3. byl naplánován Školní žákovskou samosprávou další tematický den. Podle zájmu spolužáků jsme uspořádali „Černobílý den“. V černobílém oblečení do školy přišli mladší žáci, starší žáci i vyučující. A jak jim to všem slušelo, se můžete podívat na fotografiích, které pořídily Nicol Merhautová (VI. A) a Adriana Smolanová (VII. B).

1
březen
2018

Nabídka práce

Kategorie: Škola

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

ZŠ Alšova Kopřivnice, okres Nový Jičín hledá psychologa na pozici školní psycholog aktuálně s úvazkem 0,5.

28
únor
2018

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie: Škola

Josef Saňák, žák 6.A, obsadil v kategorii I. A (6. a 7. ročníky) mezi 22 soutěžícími 1. místo, když dosáhl maximálně možný počet bodů.

V kategorii  II.A (8. a 9. ročníky) se František Ryzner z 8.A umístil na 24. místě.

Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a vítězi okresního kola blahopřejeme k dosažení skvělého výsledku.

28
únor
2018

Černobílý den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na pátek 2. 3. 2018 "Černobílý den". Bližší informace k této akci pro vás na letáčku připravila Martina Goršanová (IX. A).

13
únor
2018

Lyžařský kurz 2018 - Velké Karlovice

Kategorie: Škola

Foto pozdrav ze zasněžených Velkých Karlovic.

12
únor
2018

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek páteční schůzky patřil Martině Goršanové, která všechny členy ŠŽS přivítala, připomněla program minulé schůzky a seznámila s programem nového setkání: konání březnového tematického dne, průběh sbírky plastových vršků, zprávy z DZ, zapojení do akce „Týden pro rodinu“, obědy dle přání žáků.

7
únor
2018

Lyžařský kurz 2018

Kategorie: Škola
Informace pro rodiče a účastníky LVVZ konaného ve dnech
11. 2. – 16. 2. 2018 Velké Karlovice
 

Odjezd na kurz: Neděle 11. 2. 2018 v 12:00 hod (sraz v 11:45) před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Příjezd z kurzu: Pátek 16. 2. 2018 mezi 15 - 16:00 před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Stravování: začínáme večeří 11. 2. 2018 a končíme obědem v pátek 16. 2. 2018

V přiloženém souboru jsou další informace a prohlášení o bezinfekčnosti a odborném seřízení lyží/snowboardu. Oba tyto dokumenty žáci obdrží v pátek 9. 12. 2018 ve škole.

5
únor
2018

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Kategorie: Škola

Na začátku prosince proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Do dalšího kola se díky svým znalostem mluvnice a slohové práci probojovaly Sabina Jeličová a Adéla Starová z 9.B.

28
leden
2018

Informace pro podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

Co musíte udělat před podáním přihlášek?

- Zjistit kritéria přijímání žáků na konkrétní SŠ (ředitel SŠ vyhlásí na www stránkách jednotlivých škol do 31. 1. 2018).

24
leden
2018

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Loga

V letošním školním kole Zeměpisné olympiády zvítětili ve svých kategoriích Zuzana Krausová (6. A), Rudolf Sekáč (7. B) a František Ryzner (8. A). Vítězové jsou zároveň také postupujícími do Nového Jičína. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu i v kole okresním. Celkové výsledky a přehled úspěšných řešitelů viz níže.

18
leden
2018

Okresní kolo DO

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Výsledky našich reprezentantek v okresním kole Dějepisné olympiády:

3. Veronika KLINGEROVÁ, 73%, úspěšná řešitelka, návrh k postupu do krajského kola

21. Nela DARIVČÁKOVÁ, 57% (pouze 3 body od hranice úspěšného řešení okresního kola DO)

- celkový počet účastníků: 46

- maximální počet bodů: 110

Děkuji za Vaši ochotu a spolupráci a blahopřeji ke skvělým výsledkům!

15
leden
2018

Bakaláři

Kategorie: Škola

Vážení uživatelé,

z důvodu přechodu na spojení šifrované protokolem HTTPS, které zajišťuje bezpečnost Vašich dat a správné fungování webové aplikace, použijte pro přihlášení k Bakalářům z Vašich mobilních aplikací následující url adresu: https://zsalsova.bakalari.cz/bakaweb.

Děkujeme za trpělivost.

15
leden
2018

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Lednovou schůzku ŠŽS vedla Martina Goršanová, která v úvodu schůzky seznámila členy s programem našeho setkání: konání tematického dne, průběh sbírky plastových vršků, zprávy z DZ, tvorba školního časopisu, možnost podílet se na školním jídelníčku.

8
leden
2018

Aktualizace konzultačních hodin ŠP

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ráda bych Vás touto cestou informovala, že od 1.1. 2018 na ZŠ Alšova pracuji na úvazek 0,5 rozdělený do tří pracovních dnů: pondělí, úterý, středa.

4
leden
2018

Advent v Polsku a Německu

Kategorie: Škola

Těsně před Štědrým dnem se přihlášení žáci z 9. ročníku zúčastnili dvoudenního historicko-zeměpisného pobytu s cílem v Drážďanech. Prošli si ovšem i další krásně vyzdobená města, ve kterých právě vrcholily vánoční trhy a doba adventu. Neméně okouzlující byla i prohlídka zámku v Moritzburgu, kde se natáčela pohádka o Popelce. Exkurze byla o to zajímavější, že některá z míst, která žáci navštívili, patřila historicky do českého království (Wrocław a Görlitz).

19
prosinec
2017

PF 2018

Kategorie: Škola

Přání do roku 2018.

11
prosinec
2017

Návštěva planetária 5. AB

Kategorie: Škola

V pátek 8.12. navštívili žáci 5. tříd Planetárium Ostrava.

Nejprve si prohlédli interaktivní expozice v Experimentáriu, poté zhlédli pořad NAPŘÍČ SLUNEČNÍ SOUSTAVOU v sále planetária.

Tato návštěva planetária byla zajímavým zakončením učiva o vesmíru.

11
prosinec
2017

Slavnosti Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

Minulý týden žáci 1. B slavnostně ukončili přípravné čtenářské období, ve kterém se naučili první písmena, slabiky a nyní nastoupili na cestu opravdových čtenářů, na které budou objevovat příběhy z knížek, které si budou moci sami přečíst.

11
prosinec
2017

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 8. 12. 2017 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy, aby tentokrát pod vedením Kristýny Vývodové hodnotili úkoly a činnosti, které projednávali na listopadové schůzce.

8
prosinec
2017

Vánoční ozdoby

Kategorie: Aktivity školní družiny

Poslední tři listopadové dny se všechny oddělení školní družiny vystřídaly na Fojtství při zdobení baňek.

8
prosinec
2017

Bobřík informatiky

Kategorie: Škola

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol, které jsme se v měsíci listopad zúčastnili v rámci hodin informatiky se žáky 5. - 9. tříd.

6
prosinec
2017

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

Mikuláš spolu s divokými čerty a roztomilými anděly nás navštívil v úterý 5. 12. 2017. Tato početná skupina postupně procházela celou školou, aby vyhledala ty největší hříšníky mezi dětmi i dospělými. Ty nejvíce zlobivé děti museli zachraňovat andělé, protože čerti by je určitě odnesli do pekla. Nejen děti pak pekelníkům musely slíbit, že se napraví a často se vykoupily písničkou nebo básničkou. Andělé všem dětem nakonec předali drobnou sladkost.

5
prosinec
2017

Slavnost Slabikáře v 1. A

Kategorie: Škola

Žáčci  z 1. A již umí přečíst první písmenka a slabiky. Brzy si přečtou celé věty, první příběhy a pohádky.  Nastal tedy čas, aby vstoupili do  "Království knížek", které je  otevřeno všem čtenářům.

30
listopad
2017

Školní kolo konverzace v anglickém jazyce

Kategorie: Škola

Loga

Ve dnech 20. - 27. listopadu se vybraní žáci 6. až 9. ročníků zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.

27
listopad
2017

Jak se povedl Brýlový den

Kategorie: Škola

Na pátek 24. 11. byl naplánován Školní žákovskou samosprávou další tematický den. Podle zájmu spolužáků jsme uspořádali „Brýlový den“. V tento den přišly zejména mladší děti s brýlemi všech různých tvarů, barev a velikostí. Fotografie z proběhlé akce pořídila Martina Goršanová (IX. A).

21
listopad
2017

Brýlový den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na pátek 24. 11. 2017 "Brýlový den". Bližší informace k této akci pro vás připravila na letáčku Julie Rašková (IX. B).

14
listopad
2017

Dějepisná olympiáda

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Výsledková listina s úspěšnými řešiteli školního kola DO:

1. Veronika Klingerová, 56 bodů = 86 %
 
2. Nela Darivčáková, 55 b. = 85 %
 
3. Kristýna Mičanová, 50 b. = 77 %
 
4. František Ryzner, 44 b. = 68 %
5. Lila Bartáková, 39 b. = 60 %
 
Všem úspěšným řešitelům blahopřeji ke skvělému výsledku, medailistům pak k jejich hlubokým znalostem z období 1. republiky. Zároveň děkuji všem zúčastněným za Váš čas a ochotu udělat něco navíc v době osobního volna.
13
listopad
2017

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 10. 11. 2017 sešli na listopadové schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedla Martina Goršanová, která vyzvala ostatní členy k projednání připravovaných aktivit.

5
listopad
2017

Klouzání na žíněnkách

Kategorie: Aktivity školní družiny

První typicky zamračený listopadový den jsme přivítali sportovně.

30
říjen
2017

Jak se vyvedl Halloweenský den

Kategorie: Škola

Poslední den před podzimními prázdninami byl nevšední, magický a především tajemný.

23
říjen
2017

Halloweenský den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na středu 25. 10. 2017 "Halloweenský den". Bližší informace k této akci pro vás připravila na letáčku Martina Goršanová (9. A).

20
říjen
2017

Code Week s Bobříkem 11. - 20. 10. 2017

Kategorie: Škola

V letošním školním roce jsem se v hodinách informatiky na II. stupni zapojili do celoevropského Týdne programování.

16
říjen
2017

Jsem školák - 1. A

Kategorie: Škola

V minulých dvou týdnech zažili nejmladší žáčci naší školy své první projektové vyučování.

16
říjen
2017

Jsem školák - 1. B

Kategorie: Škola

Začátek října byl pro děti z 1. B třídy obohacený aktivitami, které podpořily adaptaci dětí na nové prostředí, spolužáky, paní učitelku a na nový pracovní režim ve škole.

16
říjen
2017

Volby do Školské rady ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

Kategorie: Škola

Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123.

16
říjen
2017

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 13. 10. 2017 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom projednali nejdůležitější úkoly a připravili nové akce.

5
říjen
2017

Výměnný pobyt v Německu

Kategorie: Škola

Na dny 28. 5. – 2. 6. 2018 plánuje ZŠ Alšova výměnný pobyt našich žáků s partnerským městem Zwönitz, přesněji s Gymnáziem Zwönitz. Akce se zúčastní 14 vybraných žáků 8. ročníku, popř. 9. ročníku.

4
říjen
2017

Lyžařský kurz 2018

Kategorie: Škola

Termín: 11. – 16. 2. 2018 (neděle – pátek)

Místo: Velké Karlovice, Horský hotel Kyčerka www.hotelkycerka.cz, www.skiarealkycerka.cz

3
říjen
2017

Evropský den jazyků

Kategorie: Škola

Ve středu 27. září proběhla v ZŠ na ulici Alšově projektová výuka ve znamení Evropského dne jazyků. Žáci druhého stupně měli za úkol vypracovat během tří vyučovacích hodin „informační leták“ cestovní kanceláře o určité evropské zemi, který měl obsahovat odpovědi na otázky, s nimiž byli seznámeni před vlastní prací na projektu.

2
říjen
2017

Překážková dráha na čas

Kategorie: Aktivity školní družiny

Před svátkem sv. Václava jsme si byli se všemi dětmi školní družiny zasportovat.

27
září
2017

Zveřejnění kandidátů na volby do školské rady 2017

Kategorie: Škola

V souladu s volebním řádem zveřejňujeme jména kandidátů do školské rady.

Volby proběhnou 10. 10. 2017 v rámci třídních schůzek.

21
září
2017

ZÁTOPKOVY ŠTAFETY 15. 9. 2017

Kategorie: Škola

V pátek 15. září 2017 se za účasti členů Českého klubu olympioniků v čele s paní Danou Zátopkovou konaly na hřišti ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici štafetové běhy. Naši atleti opět byli v obou štafetách na druhém místě.

18
září
2017

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Úvodní schůzka Školní žákovské samosprávy, která proběhla v pátek 15. 9. 2017, byla schůzkou seznamovací a plánovací.

12
září
2017

Informace k volbám do Školské rady 2017

Kategorie: Škola

Přečtěte si podrobnější informace v přiloženém souboru.

12
září
2017

Oznámení

Kategorie: Škola

Ředitel školy Mgr. Milan Bureš vyhlašuje na pátek 29. 9. 2017 pro žáky ZŠ Alšova ředitelské volno.

Po dobu ředitelského volna budou uzavřeny také školní družina i školní jídelna. Obědy budou na tento den všem strávníkům automaticky odhlášeny.

29
srpen
2017

Nabídka práce

Kategorie: Škola

VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pracovní náplň: VYCHOVATELKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Místo výkonu práce: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

Požadavky: Zájemce musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, § 16.

Kontakt:

telefonicky (Po-Pá:8.00-14.00 hod.), e-mailem sekretariat@zsalsova.cz

27
červen
2017

Skvělé výkony mladých atletů

Kategorie: Škola

Žáci a žákyně z prvního stupně nás velmi dobře reprezentovali v atletických soutěžích.

Ještě v měsíci květnu proběhla soutěž Štafetový pohár pro I. stupeň ZŠ, zde naší běžci získali II. místo v soutěži štafet celého okresu a v kraji obsadili VII. místo.

V červnu se u nás na školním hřišti konaly Atletické víceboje pro I. stupeň základních škol z celého našeho okrsku a i v těchto soutěžích jsme byli úspěšní. Ročníky 2006-2007 tuto soutěž ovládly a celkově zvítězily, mladším dětem se povedlo vybojovat pohár za druhé místo.

22
červen
2017

Operace Wolfram

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Loga

Na hřišti ZŠ 17. listopadu se 22. 6. uskutečnila branná soutěž WOLFRAM pod záštitou Krajského vojenského velitelství Ostrava. V redukovaném pořadí po započítání pouze nejlepšího výsledku zástupců jednotlivých škol skončilo naše smíšené družstvo na 4. místě, celkově pak na místě 6.

19
červen
2017

10. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Závěrečná schůzka ŠŽS, která proběhla v pátek 16. 6. 2017, byla zejména schůzkou hodnotící. Všichni zúčastnění měli ohodnotit nejen práci celé ŠŽS (co se povedlo, co nepovedlo), ale také jak se na přípravách a realizacích podíleli oni samotní.

14
červen
2017

Černobílý den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na pátek 16. 6. 2017 "Černobílý den". Bližší informace k této akci pro vás připravila na letáčku Julie Rašková (8. B).

13
červen
2017

Nepřítomnost školní psycholožky

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 a v úterý 20. 6. 2017 se pro nepřítomnost školní psycholožky ruší konzultační hodiny.

Děkuji za pochopení

12
červen
2017

6. B v Brně

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 1. června vyrazila naše třída vlakem na výlet do Brna. První část výletu se odehrávala na hradě Špilberk.

4
červen
2017

Školní výlet třídy 8. B

Kategorie: Škola

Blízké okolí Olomouce se stalo ve čtvrtek 1. 6. 2017 útočištěm pro poznávání i sportovní vyžití žáků třídy 8. B.

První část výletu byla věnována návštěvě a prohlídce exponátů v ZOO Svatý Kopeček. Poté jsme se přemístili na parkoviště, kde pro nás byly připraveny koloběžky. Po stručných informacích a nácviku jízdy na koloběžkách nás čekal 7,5 km dlouhý přesun krásnou přírodou do Fun Parku v Hlubočkách,  kde jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu a jízdu na bobové dráze.

29
květen
2017

Den v přírodě s MŠ

Kategorie: Škola

V úterý 23.5. proběhlo společné setkání žáků čtvrtých tříd s předškoláčky z MŠ Záhumenní a MŠ I. Šustaly.

29
květen
2017

Nepřítomnost výchovné poradkyně

Kategorie: Škola

V úterý 30. 5. 2017 se pro nepřítomnost výchovné poradkyně ruší konzultační hodiny pro rodiče.

21
květen
2017

Sportovně-zábavné odpoledne

Kategorie: Škola

V rámci akce Týden pro rodinu v Kopřivnici připravili žáci ve spolupráci se ŠŽS ve středu 17. května pro děti a jejich rodinné příslušníky Sportovně-zábavné odpoledne. Děti i dospělí na stanovištích plnili různé úkoly založené na vzájemné spolupráci a také si mohli ve výtvarné dílně společně vytvořit a poté namalovat výrobek z rychleschnoucí hmoty.

Poděkování patří nejen Martině Goršanové (8. A), která pořídila fotografie ze zábavného odpoledne, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce.

17
květen
2017

Zahájení ankety Zlatý Komenský 2017

Kategorie: Škola

Hlasovat o nejoblíbenějšího učitele v anketě Zlatý Komenský 2017 můžete na následujícím odkazu:
https://goo.gl/forms/fcmx16iUBrodH1Jf2

Upozorňujeme, že konec hlasování je 25. května 2017.

16
květen
2017

DSMC - okresní finále

Kategorie: Škola

Děkuji moc všem zástupcům ZŠ Alšova, kteří se zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Odrách za jejich přístup, domácí přípravu, snahu a ochotu reprezentovat naši školu. Skvělá práce. Podrobnější informace, výsledky a obrázková dokumentace níže.

15
květen
2017

Pozvánka na sportovně-zábavné odpoledne

Kategorie: Škola

Ve středu 17. května bude naše škola součástí Týdne pro rodinu v Kopřivnici. V rámci této akce jsme si pro Vás připravili různé aktivity. Více se dozvíte z pozvánky, kterou připravila Martina Goršanová (8. A).

14
květen
2017

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 12. 5. 2017 sešli na květnové schůzce Školní žákovské samosprávy, aby pod vedením Lucie Kremlové projednávali přípravu nových aktivit.

11
květen
2017

Výměnný pobyt

Kategorie: Škola

Týden od 1. do 6. května 2017 u nás strávili hosté ze saského Zwönitzu. Patnáct studentů a dvě učitelky z tamního gymnázia přijeli v rámci výměnného pobytu do Kopřivnice a oplatili tak loňskou návštěvu našich žáků současných devátých ročníků v Německu.

5
květen
2017

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Kategorie: Škola

Naprosto skvělého výsledku dosáhli naši reprezentanti v DSMC v kopřivnickém kole, kdy doslova ovládli obě kategorie. Vítězné týmy ve složení Vladimír Kubalík, Michaela Melčáková, Leon Socha a Michaela Sochová v mladší kategorii (do 12 let), resp. Viktorie Bartoňová, Nela Darivčáková, Jan Rýc a Rudolf Sekáč ve starší kategorii (do 15 let), porazily všechny ostatní zúčastněné školy a budou nás i Kopřivnici zastupovat 5. 5. v okresním kole v Odrách. I tam jim přejme mnoho zdaru a úspěchu.

24
duben
2017

Umístění v soutěži „Myslivost“

Kategorie: Škola

V měsíci dubnu se naše škola zúčastnila soutěže „Myslivost“, do které se zapojilo několik desítek škol z celého moravskoslezského kraje.

24
duben
2017

Jak se povedl Americký den

Kategorie: Škola

Čtvrtek 20. dubna byl opět trochu jiný. Úkolem bylo přinést do školy nějaký symbol připomínající Ameriku, přesněji USA. Některé třídy pojaly tematický den velkolepě a projektově, protože americká symbolika se prolínala ve všech předmětech.

Podívejte se s námi na fotografie z této akce, které pořídili Filip Čermák a Nicol Merhautová z 5. A.

21
duben
2017

Cesta k hoře Říp

Kategorie: Škola

Jak žili naši dávní předkové? Proč se rozhodli opustit svou vlast? Jaká byla jejich cesta za novým domovem? Na tyto otázky nám odpovídaly děti z MŠ Záhumenní a také MŠ Ignáce Šustaly po zhlédnutí představení O praotci Čechovi, které jsme jako třída pilně nacvičovali.

21
duben
2017

Procházka za uměním

Kategorie: Škola

Dne 7.4. navštívil kolektiv třídy 5. A výstavu s názvem ,,Výlet do RENESANCE", jež je k vidění v muzeu Fojtství.

18
duben
2017

Americký den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na čtvrtek 20. 4. 2017 "Americký den". Bližší informace k této akci pro vás připravila na letáčku Julie Rašková (8. B).

11
duben
2017

Velikonoční dekorace na Fojtství

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 5. dubna jsme pod odborným vedením lektorky v prostorách výstavní síně Fojtství malovali velikonoční kraslice a dřevěné dekorace s jarní tématikou.

11
duben
2017

Výsledky zápisu do 1. tříd.

Kategorie: Škola

       Ředitel Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2017/2018

10
duben
2017

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 7. 4. 2017 se sešli zástupci jednotlivých tříd na schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedly Lucie Kremlová a Martina Goršanová.

7
duben
2017

Den s Andersenem

Kategorie: Škola

"Noc s Andersenem" je pravidelná jarní mezinárodní akce k podpoře čtenářství u dětí. Letos se zapojily i třídy 4. A a 5. B. Tento rok byla akce tématicky věnována časopisu Čtyřlístek a pohádce Císařovy nové šaty.

6
duben
2017

Úspěchy v okresním kole Matematické olympiády

Kategorie: Škola

V úterý 4. 4. 2017 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo Matematické olympiády pro žáky z 6. – 8. tříd.  Soutěžící samostatně řešili během dvou hodin celkem 3 úlohy. Při řešení se hodnotí nejen správný výsledek, ale také správný a srozumitelný postup řešení. Maximální počet dosažených bodů byl 18. Naši školu reprezentovali celkem 4 žáci a všichni si vedli velmi dobře.

4
duben
2017

Nepřítomnost školní psycholožky

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 a v pondělí 10. 4.  2017 se pro nepřítomnost školní psycholožky ruší konzultační hodiny.

Děkuji za pochopení

3
duben
2017

Krajské kolo v gymnastice

Kategorie: Škola

Dne 29. března 2017 se konalo krajské kolo v gymnastice ve Frýdku Místku.  Naše žákyně zde získaly titul krajských přebornic za soutěž družstev. V celkovém pořadí závodnic obsadily první tři místa.

3
duben
2017

Projektový den ve 4. B

Kategorie: Škola

Dne 31. 3. 2017 jsme si užili trochu jiné vyučování. První dvě hodiny jsme měli školu naruby a další vyučování bylo věnováno mezinárodní čtenářské akci s názvem Noc s Andersenem, kterou jsme si nazvali Den s Andersenem.

29
březen
2017

Den naruby

Kategorie: Škola

28. březen je dnem, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského.  Součástí tohoto připomenutí byla akce pořádaná ŠŽS s názvem Den naruby. V průběhu celého dne si někteří žáci vyzkoušeli roli učitelů v různých předmětech. Pro mnohé z nich to byla velmi užitečná zkušenost, o čemž svědčí následující fotografie.

28
březen
2017

Úspěch ve fotosoutěži Photocontest 2017

Kategorie: Škola

Soutěž v digitální fotografii PHOTOCONTEST je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE určeného studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky. Projekt probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

26
březen
2017

Matematický klokan

Kategorie: Škola

V pátek 17. 3. 2017 se uskutečnila mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan.

13
březen
2017

Předškoláček

Kategorie: Škola

Informace o "Předškoláčku" najdete v přiloženém dokumentu.

13
březen
2017

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném počtu se zástupci jednotlivých tříd sešli v pátek 10. 3. 2017 na sedmé schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedla Lucie Kremlová, která seznámila členy ŠŽS s programem.

7
březen
2017

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

kopřivnických základních škol pro školní rok 2017/2018.

Zápis se uskuteční v Kopřivnici ve čtvrtek 6. dubna 2017

od 13.00 do 18.00 hodin.

Podrobnější informace v přiloženém dokumentu.

2
březen
2017

Recitační soutěž

Kategorie: Škola

V úterý 28. 2. 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd.

2
březen
2017

Návštěva z Ovocentra

Kategorie: Škola

V pondělí 27. 2. 2017 přijela za žáky 1.- 5. ročníku návštěva z Ovocentra s programem o ovoci a zelenině.

2
březen
2017

KOPRSTAR 2017

Kategorie: Škola

Casting „KOPRSTAR 2017“

2
březen
2017

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Loga

Ve středu 22. 2. 2017 se v Novém Jičíně konalo okresní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Naši školu reprezentovaly žákyně, které vyhrály v listopadu školní kolo anglické konverzace. Veronika Klingerová, 7. A, skončila na 7. – 9. místě v kategorii pro 6. a 7. ročníky. Ema Chvatíková, 9. A, soutěžila v kategorii 8. a 9. tříd a skončila 17. Oběma slečnám děkuji za vzornou přípravu a reprezentaci školy.

27
únor
2017

Z pohádky do pohádky

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 27. 2. 2017 se školní družina ZŠ Alšova zúčastnila divadelního představení, které neslo název "Z pohádky do pohádky".

27
únor
2017

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Z reprezentantů naší školy uspěla nejlépe ve své kategorii Michaela Melčáková ze třídy 6. B, která v celkovém pořadí obsadila skvělou 8. příčku a ani bodově nebyla daleko od postupu do kola krajského. Už méně se ve svých kategoriích dařilo dalším zástupcům Alšovky. V kategorii C obsadila Lucie Kremlová 19. a Jiří Toman pak 32. místo, v kategorii B se František Ryzner umístil na 18. pozici.

21
únor
2017

Recitační soutěž 1. tříd

Kategorie: Škola

V pátek 10. 2. 2017 proběhla recitační soutěž žáků 1. tříd.

20
únor
2017

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek před jarními prázdninami sešli na únorové schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedla Lucie Kremlová, která v úvodu seznámila ostatní členy s programem schůzky.

5
únor
2017

Sněhové stavby

Kategorie: Aktivity školní družiny

V noci z neděle na pondělí 30. ledna konečně napadl sníh.

1
únor
2017

Zeměpisná olympiáda pro 8. a 9. třídy

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

V kategorii C pro žáky 8. a 9. ročníku zvítězila Lucie Kremlová z třídy 9. A s celkovým ziskem 59 bodů. Další místa na pomyslných stupních vítězů obsadili Jiří Toman (9. B, 41 b.) a Jakub Olejník (9. B, 39 b.). Všichni výše jmenovaní se také stali úspěšnými řešiteli školního kola.

1
únor
2017

Nabídka práce

Kategorie: Škola

Ředitel Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, p.o.,

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

HLAVNÍ ÚČETNÍ – EKONOM/KA

31
leden
2017

Zeměpisná olympiáda - kategorie A

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Již jsou známy i výsledky školního kola zeměpisné olympiády v kategorii A pro žáky 6. ročníků. Z vítězství se může radovat Michaela Melčáková, žačka 6. B. Z celkového počtu 13 účastníků se navíc 7 z nich stalo úspěšnými řešiteli, jen tak dále. Výsledková listina se jmény úspěšných řešitelů je k nahlédnutí níže.

27
leden
2017

Zeměpisná olympiáda pro 7. ročník

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Vítězkou školního kola zeměpisné olympiády pro žáky 7. ročníku (kategorie B, planeta Země a její kontinenty) se stala Veronika Klingerová. Úspěšnými řešiteli (min. 32, 5 b.) byli ale také žáci na dalších pozicích, viz pořadí níže. Všem zúčastněným moc děkuji.

23
leden
2017

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Výborného výsledku i umístění dosáhla Kristýna Špačková v okresním kole dějepisné soutěže, které mělo pro letošní rok podtitul Habsburkové v 18. století.

18
leden
2017

Podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

V sekci výchovný poradce naleznete základní informace o podávání přihlášek na SŠ.

Upozorňuji, že:

-          termín odevzdání přihlášek na SŠ je 1. 3. 2017 (zodpovídají a posílají zákonní zástupci žáků),

-          přihlášky může vytisknout škola po odevzdání žádosti, ale až po vydání pololetního vysvědčení a zveřejnění kritérií přijetí, tedy po 31. 1. 2017.

16
leden
2017

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy. Začátek setkání patřil Lucii Kremlové, která seznámila zástupce jednotlivých tříd s programem lednové schůzky.

4
leden
2017

Aktualizace konzultačních hodin ŠP

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ráda bych Vás touto cestou informovala o změně konzultačních hodin. Od 1. 1. 2017 budu zákonným zástupcům k dispozici:

pondělí, středa       13:00 - 15:00

úterý, čtvrtek            8:00 - 10:00

3
leden
2017

Vánoční Vídeň

Kategorie: Škola

Ještě před začátkem Vánoc žáci 9. tříd naší školy vyrazili na celodenní exkurzi po vánoční Vídni. Program byl velice pestrý a nabitý, v 6:00 jsme vyrazili od školy směr Vídeň a zpět jsme se vrátili až ve 21:30. Více včetně fotografií následuje níže.

22
prosinec
2016

Soutěžní tematický den

Kategorie: Škola

Předvánoční atmosféru jsme si ve středu 21. 12. vylepšili vyhlášením Soutěžního tematického dne. Cílem této akce bylo, aby se žáci jedné třídy domluvili na určitém tématu a v co největším počtu se zúčastnili. Poznáte podle fotek, jaká témata si jednotlivé třídy zvolily?

21
prosinec
2016

Určitě přijde i kouzelník

Kategorie: Aktivity školní družiny

Dne 21. 12. 2016 se všechny oddělení ŠD ZŠ Alšova zúčastnily akce s názvem Určitě přijde i kouzelník.

15
prosinec
2016

PF 2017

Kategorie: Škola

Vše nejlepší v roce 2017 přeje ZŠ Alšova všem žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a příznivcům školy.

Přání vytvořil Erik Chemij z 9. A

14
prosinec
2016

Návštěva prvňáčků v MŠ

Kategorie: Škola

V pondělí 12.12.2016 byly třídy 1. A a 1. B pozvány na vánoční pásmo říkanek, písniček a tanců do MŠ Záhumenní v Kopřivnici.

14
prosinec
2016

Vánoční jarmark

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 8. prosince se v prostorách naší školy konal tradiční Vánoční jarmark.

12
prosinec
2016

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Pátek 9. 12. 2016 byl dnem již čtvrtého setkání členů ŠŽS. Na začátku schůzky Lucie Kremlová všechny přivítala a vyzvala zúčastněné, aby ohodnotili aktivity, které proběhly v uplynulém období, a navrhli aktivity nové.

8
prosinec
2016

Školní kolo konverzace v anglickém jazyce

Kategorie: Škola

Loga

V týdnu od 21. - 25. listopadu se vybraní žáci 6. až 9. ročníků zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.

6
prosinec
2016

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Kategorie: Škola

Ve středu 23. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, v níž soutěžili vybraní žáci 8. a 9. tříd.

6
prosinec
2016

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

Jako každý rok i letos patřil 5. prosinec skupině čertů a andělů. Početnou výpravu vedl Mikuláš, který v každé třídě vyzval pověřené čerty, aby z pekelné listiny přečetli jména zlobivých a neposlušných žáků. Mezitím andělé odměňovali všechny poslušné děti malou sladkostí. Jmenovaní hříšníci slíbili, že se polepší a tak sladkost dostali také. Na rozloučenou děti pekelné výpravě v každé třídě zazpívaly nebo zarecitovaly.

Ušetřeni nebyli ani dospělí a někteří by v pekle opravdu skončili, zachránilo je pouze to, že se nevešli do pytle.

1
prosinec
2016

Bambulky pro prvňáčky

Kategorie: Škola

Dne 24. 11. 2016 navštívili žáci 4. A své kamarády ve třídě 1. A.

29
listopad
2016

Kvízy, hlavolamy, záhady

Kategorie: Aktivity školní družiny

Dne 29. 11. 2016 III. oddělení ŠD ZŠ Alšova navštívilo Městskou knihovnu v Kopřivnici, kde se žáci zúčastnili řešení hlavolamů, kvízů a záhad. Každý si mohl procvičit své mozkové buňky a na závěr byli všichni žáci odměněni.

28
listopad
2016

Pozvánka na jarmark

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 8. prosince proběhne v prostorách naší školy Vánoční jarmark.

26
listopad
2016

Předvánoční zdobení

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 22. a ve středu 23. listopadu jsme opět navštívili muzeum Fojtství, abychom opět pracovali s enkaustickým perem.

21
listopad
2016

Projekt Bambulky

Kategorie: Škola

I letos si čtvrťáci připravili bambulky pro prvňáčky.

21
listopad
2016

Školní kolo DO

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Minulý týden se u nás uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, ve kterém obhájila vítězství z loňského ročníku Kristýna Špačková ze třídy 9. A.

14
listopad
2016

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek páteční schůzky patřil Lucii Kremlové, která seznámila ostatní členy ŠŽS s programem našeho setkání: hodnocení Džínového dne, zprávy z DZ a příprava akce Mikuláš, čerti a andělé.

11
listopad
2016

Nepřítomnost školní psycholožky

Kategorie: Škola

Ve středu 16. 11. 2016 se pro nepřítomnost školní psycholožky ruší konzultační hodiny.

Děkuji za pochopení

10
listopad
2016

Planetárium Ostrava - Poruba

Kategorie: Škola

Třída 5. A a 5. B navštívily dne 21. 10. 2016 Planetárium v Ostravě Porubě.

9
listopad
2016

Džínový den

Kategorie: Škola

Pátek 4. 11. 2016 byl výjimečný tím, že hodně našich spolužáků přišlo oblečeno v džínové módě. Tento den byl vyhlášen Školní žákovskou samosprávou Džínovým dnem.

6
listopad
2016

Změna konzultačních hodin VP

Kategorie: Škola

Pro nepřítomnost výchovné poradkyně v úterý 8. 11., 15. 11. a 22. 11. se v těchto dnech ruší konzultační hodiny. Konzultace pro rodiče jsou proto přesunuty na středu (9. 11. a 16. 11.) v čase od 13.00 do 14.30 hod.

 Děkuji za pochopení.

3
listopad
2016

Úspěch v soutěži TOOP

Kategorie: Škola

Dne 31. 10. 2016 se zúčastnili žáci 9. tříd ze šesti základních škol v Kopřivnici velkého finále soutěže, kterým byl završen dvouletý projekt TOOP.

3
listopad
2016

Cheeky Girls Floorball Cup

Kategorie: Škola

Dne 20. 10. 2016 pořádala ZŠ Štramberk florbalový turnaj určený pro děvčata navštěvující 6. – 9. třídu základní školy. Turnaje se zúčastnilo šest škol našeho okresu.

3
listopad
2016

Džínový den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na pátek 4. 11. 2016 "Džínový den". Bližší informace k této akci pro vás připravila na letáčku Martina Goršanová (8. A).

30
říjen
2016

Opičí dráha

Kategorie: Aktivity školní družiny

Před podzimními prázdninami jsme si byli zasportovat v naší tělocvičně.

29
říjen
2016

Setkání k projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků II

Kategorie: Škola, Projekt: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Loga

Dne 20. 10. 2016 se na ZŠ Alšova uskutečnilo setkání "Kdo se učil o prázdninách" k projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

20
říjen
2016

Předávaní plyšáků

Kategorie: Škola

Po týdnu naši žáci opět zavítali do MŠ a ZŠ Motýlek. V úterý 18. 10. byla třída 9. B s p. uč. Ježovou osobně předat plyšáky, které do školy přinesli žáci 1. a 2. stupně v rámci akce Sbírka plyšáků.

19
říjen
2016

Podzimní jablko

Kategorie: Škola

Dne 18. 10. 2016 pracovala třída 5.A na projektu s názvem Podzimní jablko.

17
říjen
2016

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 14. 10. 2016 sešli na druhé schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedla Lucie Kremlová, která v úvodu schůzky všechny přivítala a připomněla jednotlivé body z minulého jednání.

14
říjen
2016

Poděkování

Kategorie: Škola

Děkujeme všem dětem naší školy, které si byly zaběhat v sobotu 17. září 2016 na Lidovém běhu a Běhu dětí Kopřivnici. Opět jsme jako škola zvítězili v počtu účastníků těchto běhu a získali dárkový šek na nákup sportovních potřeb v hodnotě 5 000 Kč.

13
říjen
2016

POZNÁVACÍ ZÁJEZD “JIŽNÍ DEVON A CORNWALL“

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

níže najdete informace ze schůzky k poznávacímu zájezdu do Jižního Devonu a Cornwallu, který organizujeme ve spolupráci s CK Student Agency.

Termín:                25. 3. – 30. 3. 2017

Cena :                 7 420 Kč

12
říjen
2016

Předávání motýlků

Kategorie: Škola

MŠ a ZŠ škola Motýlek, která v letošním roce oslaví 20 let svého působení, nás požádala o spolupráci při přípravě oslav daného výročí. Žáci z I. stupně i z II. stupně vyráběli pod vedením p. u. Pavlíny Vraspírové krásné motýlky různých tvarů a velikostí.

10
říjen
2016

Podzimní čarování

Kategorie: Škola

Minulý týden přivítali žáci 2. A podzim.

10
říjen
2016

Putování za jablíčkovou vůní

Kategorie: Škola

Dne 6. října jsme si den ve třídě zpestřili celodenním projektem pod názvem Putování za jablíčkovou vůní.

7
říjen
2016

Sbírka plyšáků

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlašuje na úterý 11. 10. 2016 sbírku plyšáků. Bližší informace k této akci pro vás připravila na letáčku Martina Goršanová (8. A).

6
říjen
2016

Nabídka profesního poradenství

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

stejně jako v loňském školním roce, tak i v tomto letošním bychom Vám rádi nabídli možnost psychologického poradenství pro volbu povolání.

4
říjen
2016

Zájezd Jižní Devon a Cornwall

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Krátká Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční po společných třídních schůzkách v úterý 11. 10. 2016 v 16:30 v učebně č. 135 (přízemí).

29
září
2016

Projektový den ve 4. B

Kategorie: Škola

V úterý 27. 9. 2016 jsme prožili Jablkový den. Děti si měly do školy přinést připravené informace o jablcích, mohly se „jablečně“ vyzdobit a přinést nějakou jablečnou pochoutku.

26
září
2016

Adaptační kurz třídy 6. B

Kategorie: Škola

Minulý týden, přesněji 21. - 22. 9. (st a čt), se uskutečnil adaptační kurz 6. B. Dvoudenní program probíhal ve skautském centru Vanaivan a také na naší škole.

25
září
2016

Enkaustika

Kategorie: Aktivity školní družiny

V muzeu Fojtství jsme se seznámili s novou výtvarnou technikou.

22
září
2016

Vzdělávací preventivní akce pro žáky 7. a 8. tříd

Kategorie: Škola

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo realizátorem preventivního programu, který proběhl ve středu 21. 9. 2016 a byl určen žákům 7. a 8. tříd.

19
září
2016

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Úvodní schůzka Školní žákovské samosprávy, která proběhla v pátek 16. 9. 2016, byla schůzkou seznamovací a plánovací.

13
září
2016

Zahájení školního roku 2016 / 2017

Kategorie: Škola

V pondělí 12. 9. jsme slavnostně zahájili školní rok a přivítali nové žáčky do prvních tříd. Všichni přišli zvesela a těšili se.

11
září
2016

Kdo se učil o prázdninách?

Kategorie: Škola, Projekt: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Loga

Tři vyučující cizích jazyků naší školy se zúčastnili jazykově-metodologických kurzů v Německu a Velké Británii v rámci projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků, realizovaného za finanční podpory Evropské unie.

30
srpen
2016

Rozvrhy hodin

Kategorie: Škola

Rozvrhy hodin platné od 1.9.2016

Malé písmenko n u předmětu v rozvrhu znamená, že předmět se naplňuje dle zájmu žáků. U ZTn – zdravotní tělesné výchovy dle rozhodnutí lékaře.

Pro žáky naší školy budou obědy zajištěny od 12. 9. 2016.

23
srpen
2016

Oznámení o posunutí zahájení školního roku 2016/2017 na ZŠ Alšova

Kategorie: Škola

Z důvodu nedokončené rekonstrukce v budově ZŠ Alšova a na základě rozhodnutí zřizovatele oznamuji posunutí začátku školního roku 2016/2017 na pondělí 12. září 2016 v 8.00 hodin.

ředitel školy Mgr. Milan Bureš

29
červen
2016

Focení třídních fotografií

Kategorie: Škola

Podívejte se, jak to vašim dětem letos slušelo.

23
červen
2016

10. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V úvodu závěrečné schůzky, která proběhla ve středu 22. 6. 2016, vyzval Jiří Trčka všechny členy ke zhodnocení akcí a aktivit realizovaných během školního roku 2015/2016.

21
červen
2016

Společně proti drogám

Kategorie: Škola

Vítězný projekt žáků 7. A ve spolupráci s Policií ČR pro protidrogovou kampaň:

Bereš? Zemřeš!

10
červen
2016

Výměnný pobyt žáků ve Zwönitzu

Kategorie: Škola

Už více jak deset let probíhají výměnné pobyty našich žáků v Německu. Díky tomu, že je Zwönitz v Krušných horách partnerským městem Kopřivnice, navázala ZŠ na ul. Alšově spolupráci s Thomas-Enderlein-Gymnasiem a ve dvouletých cyklech navštěvuje vždy 15 žáků své hostitelské rodiny, jeden rok ve Zwönitzu, druhý rok jedou žáci z Německa do Kopřivnice.

2
červen
2016

Výlet do Brna třídy 7. A

Kategorie: Škola

Dne 26. 5. 2016 se vydala třída 7. A na výlet do Brna. Sraz byl v 6:55 na kopřivnickém nádraží a tam začala sranda, která nás provázela po celý výlet.

1
červen
2016

Úspěch ve výtvarné soutěži Svět pohádek, dobrodružství a fantazie

Kategorie: Škola

V letošním roce se naše škola zúčastnila již tradiční výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, pořádané zdejší Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana v Kopřivnici.

30
květen
2016

Společný výlet 6. A a 7. B

Kategorie: Škola

Na středu 25. 5. byl naplánovaný společný výlet tříd 6. A a 7. B do Bouzova, Javoříčka a Olomouce.

23
květen
2016

Boty dělaj kocoura

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 19. května nás již tradičně navštívilo Divadlo dětského diváka Přerov.

19
květen
2016

Štafetový pohár 2016

Kategorie: Škola

4. května 2016 se štafeta žáků I. stupně v okresním kole soutěže Štafetový pohár umístila na krásném druhém místě . A tak si vybojovali účast na krajském finále této soutěže v Ostravě – Vítkovicích. Zde se našim atletům dařilo, domů si odvezli bronzové medaile a spoustu krásných zážitků z této sportovní akce.

19
květen
2016

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V úvodu schůzky, která proběhla ve středu 18. 5. 2016, seznámil Jiří Trčka všechny členy s programem našeho setkání: zhodnocení akce s názvem Sportovně-zábavné odpoledne, poskytnutí informací z Fóra mladých, vyhlášení tematicky zaměřeného dne.

16
květen
2016

Sportovně-zábavné odpoledne

Kategorie: Škola

V rámci akce Týden pro rodinu v Kopřivnici připravila naše škola ve středu 11. května pro děti a jejich rodinné příslušníky Sportovně-zábavné odpoledne. Cílem této akce bylo, aby se všichni zúčastnění bavili a bylo jim spolu dobře.

9
květen
2016

Pozvánka na Sportovně-zábavné odpoledne

Kategorie: Škola

Ve středu 11. května bude naše škola součástí Týdne pro rodinu v Kopřivnici. V rámci této akce jsme si pro Vás připravili různé aktivity. Více se dozvíte z pozvánky, kterou pro Vás připravila Martina Goršanová (7. A).

5
květen
2016

Ovocentrum s maňáskem

Kategorie: Škola

V minulém týdnu jsme měli možnost v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol nabídnout dětem z 1. - 3. tříd vzdělávací program s maskotem Mrkvounem.

5
květen
2016

Nepřítomnost školní psycholožky

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se pro nepřítomnost školní psycholožky ruší konzultační hodiny.

Děkuji za pochopení

27
duben
2016

Zeměpisná exkurze - FM

Kategorie: Škola

Dne 26. 4. 2016 se žáci devátých tříd naší školy zúčastnili exkurze v Marlence a automobilovém závodu Hyundai. Od školy jsme odjížděli autobusem v 7:45. Po asi 45 minutách jsme dorazili před závod společnosti Marlenka ve Frýdku-Místku.

27
duben
2016

STŘÍBRNÉ FOTBALISTKY

Kategorie: Škola

V minulém týdnu dívky naši školy se zúčastnily dvou fotbalových akcí.

26
duben
2016

Úspěch v soutěži Photocontest 2016

Kategorie: Škola

Soutěž v digitální fotografii PHOTOCONTEST je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE určeného studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky. Projekt probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. Organizátorem projektu, který zahrnuje tuto celostátní fotografickou soutěž zakončenou vernisáží a výstavou V Novoměstské radnici, je Gymnázium Oty Pavla v Praze.

14
duben
2016

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se ve středu sešli na již 8. schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedl Jiří Trčka, který připomněl akce, které proběhly a akce dlouhodobě připravované.

4
duben
2016

Den naruby

Kategorie: Škola

Datum 1. dubna je spojováno s aprílovými žertíky a tak na tento den ŠŽS vyhlásila „Den naruby“, v jehož průběhu si žáci vyzkoušeli roli učitelů v různých předmětech.

3
duben
2016

Velikonoční vajíčkové pochutnání

Kategorie: Aktivity školní družiny

Škaredou středu jsme si zpříjemnili výrobou obložených chlebíčků s vajíčkovou pomazánkou.

1
duben
2016

Pythagoriáda

Kategorie: Škola

Ve školním kole, které proběhlo ve středu 30. 3. 2016, počítali vybraní žáci z 6. - 8. tříd celkem 15 matematických úloh.

23
březen
2016

Matematický klokan 2016

Kategorie: Škola

V pátek 18. 3. 2016 se opět konala mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan.

10
březen
2016

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Březnovou schůzku vedl Jiří Trčka, který v úvodu všechny seznámil s programem našeho setkání: podání informací z DZ, příprava Dne naruby a příprava sportovně – zábavného odpoledne v rámci Týdne pro rodinu.

26
únor
2016

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Skvělého umístění a hezkého celkového výsledku dosáhl v silné konkurenci František Ryzner, který v kategorii A (pro žáky 6. ročníku) obsadil 5. místo a jen těsně mu bodově uniklo umístění na pomyslných stupních vítězů.

25
únor
2016

Po schodech a na kolečkách

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 25. února proběhla ve školní družině neobvyklá soutěž s názvem Po schodech a na kolečkách.

22
únor
2016

Ocenění ve výtvarné soutěži

Kategorie: Škola

Naše škola se v letošním roce účastní  Olympijského víceboje. Součástí tohoto programu byl také doplňkový úkol v podobě výtvarné soutěže na téma "Běh nás baví."

22
únor
2016

Konzultace pro rodiče

Kategorie: Škola

Ve středu 24. 2. 2016 se pro nepřítomnost školní psycholožky i výchovné poradkyně ruší konzultační hodiny pro rodiče.

Děkujeme za pochopení

18
únor
2016

Koprstar 2016

Kategorie: Škola

Casting – ZŠ Kopřivnice, Alšova

18
únor
2016

Výsledky zápisu do prvních tříd.

Kategorie: Škola

Ředitel Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve

11
únor
2016

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek středeční schůzky patřil Jiřímu Trčkovi, který seznámil ostatní členy ŠŽS s programem únorového setkání.

8
únor
2016

Podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

V sekci výchovný poradce naleznete základní informace k podávání přihlášek na SŠ. Upozorňuji, že za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek (do 15. 3. 2016) odpovídají zákonní zástupci žáků. V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Sylvu Ježovou, a to na: jezova(zavináč)zsalsova.cz.

1
únor
2016

Formální den a vysvědčení

Kategorie: Škola

Čtvrtek 28. 1. 2016 byl pro všechny žáky velmi důležitým dnem - vydáním výpisu vysvědčení byla hodnocena jejich práce a úsilí za 1. pololetí školního roku 2015/2016.  Fotografie, které pořídili Jiří Trčka (9. B) a Júlie Rašková (7. B), svědčí o tom, že tento den byl opravdu dnem neobyčejným.

28
leden
2016

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Celkový počet účastníků: 55, počet úspěšných řešitelů: 14 (min. 60% z celkového počtu bodů)

25
leden
2016

ŠŽS vyhlašuje Formální den

Kategorie: Škola

Martina Goršanová (7. A) pro vás připravila letáček, na kterém se dozvíte veškeré potřebné informace k tomuto tematicky zaměřenému dni.

24
leden
2016

Sněhové stavby

Kategorie: Aktivity školní družiny

Jednoho lednového odpoledne jsme se v atriu naší školy pokusili vytvořit sněhové stavby.

22
leden
2016

Výsledky okresního kola DO

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Skvělého výsledku v okresním kole dějepisné olympiády dosáhli naši reprezentanti Jakub Olejník (66 bodů ze 100, 14. místo) a Kristýna Špačková (64,5 b., 16.místo).

21
leden
2016

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

kopřivnických základních škol pro školní rok 2016/2017.

14
leden
2016

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se ve středu 13. 1. 2016 sešli na lednové schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedl Jiří Trčka, který všechny seznámil s programem schůzky.

6
leden
2016

Lyžařský kurz

Kategorie: Škola

Dnes 6. 1. 2016 jsme všichni byli na modré velké sjezdovce. Ti co byli začátečníci, už jezdí jako závodníci. Dnes byla zima a taky svítilo slunce, lyžování tak bylo o moc krásnější. Bohužel jsme jezdili jen dopoledne, protože odpoledne jsme měli Olympijské hry. A takto dopadly:

5
leden
2016

Lyžařský kurz

Kategorie: Škola

Jak se dnešní den líbil dívkám ze 7.B.

5
leden
2016

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Kategorie: Škola

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. 12 žáků 8. a 9. ročníků muselo ve třech vyučovacích hodinách  prokázat i tentokrát své jazykové a slohové znalosti a schopnosti.

4
leden
2016

Pozdrav z lyžáku

Kategorie: Škola

Hurá, lyžujeme!!!

3
leden
2016

Vánoční kouzlení

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý před čtvrtečním Štědrým dnem jsme si zpříjemnili čekání na Ježíška kouzelnickou šou.

30
prosinec
2015

Lyžařský kurz 2016

Kategorie: Škola

Odjezd na kurz: Neděle 3. 1. 2016 v 13:00 hod (sraz v 12:45) před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Příjezd z kurzu: Pátek 8. 1. 2016 mezi 15 - 16:00 před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Stravování: začínáme večeří 3. 1. 2016 a končíme obědem v pátek 8. 1. 2016

Nezapomeňte si doma - Prohlášení o bezinfekčnosti a odborném seřízení lyží/snowboardu!

22
prosinec
2015

Vánoční exkurze v Olomouci

Kategorie: Škola

V pondělí, 21. 12. 2015, jsme vyrazili na historicko-geografickou exkurzi do Olomouce "nasát" vánoční atmosféru a projít si zajímavá místa a zákoutí historického centra Olomouce.

21
prosinec
2015

Jak se povedl Košilový den

Kategorie: Škola

Pátek 18. 12. 2015 byl vyhlášen ŠŽS jako Košilový den a bylo to poznat ve všech třídách. Žáci i dospělí si pro tento den zvolili jako druh oblečení košili. Že to všem slušelo, si můžete prohlédnout na fotografiích, které pořídil Jiří Trčka z 9. B.

16
prosinec
2015

Vánoční dílnička v 3. A

Kategorie: Škola

V úterý 8. 12. se sešli rodiče s dětmi  z 3. A, aby společně prožili předvánoční odpoledne.                                                                                                                              

14
prosinec
2015

Košilový den

Kategorie: Škola

Název dalšího tematického dne je "Košile" . Více se dozvíte na na připraveném letáčku.

10
prosinec
2015

Konzultace v oblasti profiorientace

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ve středu 16. 12. 2015 se pro nepřítomnost školní psycholožky i výchovné poradkyně ruší konzultační hodiny pro rodiče. Z toho důvodu budou individuální konzultace zaměřené na volbu povolání přesunuty na leden.

Děkujeme za pochopení

10
prosinec
2015

Zimní tvoření v 1. B

Kategorie: Škola

Děti z 1. B si v rámci hodin pracovních činností vyzkoušely různé techniky práce na zimní a vánoční výzdobě.

10
prosinec
2015

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Středa 9. 12. 2015 byla dnem již čtvrtého setkání členů ŠŽS. Na začátku schůzky vyzval Jiří Trčka jednotlivé zástupce tříd, aby zhodnotili aktivity, které proběhly v uplynulém období.

8
prosinec
2015

Vánoce ve městě

Kategorie: Škola

V adventním čase žáci 3. A a 3. B navštívili Žerotínský zámek v Novém Jičíně. Připomněli si zde staré vánoční zvyky, pekli a zdobili perníčky i jiné vánoční cukroví, vyzkoušeli si výrobu másla v máselnici, vytvořili si svou vlastní baňku. V rámci programu měli možnost vidět přadlenu a řezbáře při tradičních činnostech.

7
prosinec
2015

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

V pátek 4. prosince nás po roce opět poctila svou návštěvou skupina čertů a andělů, kterou vedl Mikuláš. Čerti prošli všechny třídy a hledali hlavně hříšníky, jejichž jména byla zapsána na pekelných listinách. Andělé nejdříve vyzývali hříšníky k nápravě a nakonec rozdávali hodným i polepšeným sladkosti.

3
prosinec
2015

Čertovské skákání

Kategorie: Aktivity školní družiny

S blížící se mikulášskou nadílkou jsme uspořádali v tělocvičně netradiční sportovní soutěž.

3
prosinec
2015

Kykyryký

Kategorie: Aktivity školní družiny

Opět nás navštívilo Divadlo dětského diváka Přerov.

30
listopad
2015

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

Školní rok 2015 / 2016

Minulý týden na naší škole proběhlo školní kolo konverzační soutěže v AJ. Soutěžilo mnoho žáků, kterým chci poděkovat za účast. Vítězům jednotlivých kategorií gratuluji.

29
listopad
2015

Setkání k projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Kategorie: Škola, Projekt: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Loga

Dne 24. 11. 2015 se na ZŠ Alšova uskutečnilo setkání k projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

27
listopad
2015

Pozvánka pro rodiče žáků 2. stupně

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci

čím dál častěji se ve škole setkáváme s tím, že děti samy sobě ubližují. Ne vždy je toto jednání odhalitelné a především řešitelné v rámci školy.

Školní psycholožka Mgr. Markéta Nováková a školní metodička prevence Mgr. Eva Šustková Vás proto srdečně zvou na přednášku na téma:

Sebepoškozování u dětí

26
listopad
2015

Beseda s rodiči na téma: Vhodné a nevhodné výchovné přístupy

Kategorie: Škola

Ve středu 11. 11. proběhla beseda s rodiči na téma: Vhodné a nevhodné výchovné přístupy a jejich vliv na dítě.

24
listopad
2015

Slavnosti Slabikáře v 1. A

Kategorie: Škola

V pondělí 23.11. se také žáci 1. A  dočkali slavnostního předávání Slabikářů.

24
listopad
2015

ŠŽS vyhlašuje Knírkový den

Kategorie: Škola

Připojujeme se k charitativní listopadové kampani s názvem Movember a vyhlašujeme na pondělí 30. 11. 2015 Knírkový den.

23
listopad
2015

Dějepisná olympiáda 2015/2016

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

Školní kolo dějepisné olympiády
Datum: čtvrtek 19. listopadu 2015
Počet účastníků: 12
Téma: Po stopách Lucemburků
Maximální počet bodů: 80

Výsledky:
1. Kristýna ŠPAČKOVÁ 
(8. A), 73 b.
2. Jakub OLEJNÍK (8. B), 72 b.
3. Lucie KREMLOVÁ (8. A), 71 b.
4. - 5. Hynek Jakub ŠPAČINSKÝ (8. B), 66 b.
4. - 5. Pavel ŽÁRSKÝ (8. B), 66 b.

19
listopad
2015

Slavnosti Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

Dnešní den byl pro děti slavnostním. Po přípravném  období dnes dostaly svou první školní knihu - Slabikář, ve které už na ně čekala nová písmenka, slova, věty i delší texty. Děti vstoupily do stavu čtenářů.

18
listopad
2015

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Kategorie: Školní jídelna

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole.

16
listopad
2015

Adapťáček v 1. A

Kategorie: Škola

Adaptační program v 1. A proběhl ve středu 18. 11.

16
listopad
2015

Vylepšili jsme si třídy

Kategorie: Škola

Říkali jsme si, že by se nám třeba vědomosti lépe ukládaly do mozku v hezčích třídách, a tak jsme v hodinách výtvarné výchovy nově potáhli nástěnky, barevně natřeli rámy a vystavili naše díla. Třešničkou na dortu bylo dekorování zdí pomocí washi pásky. Žáky některých tříd napadlo tuto akci zdokumentovat.....

6
listopad
2015

Adapťáček v 1. B

Kategorie: Škola

Ve středu 4. listopadu jsme měli pro děti z 1. B připravený adaptační program, kde hlavním tématem bylo kamarádství a vztahy ve třídě. Důležitá byla příjemná atmosféra, která toto společně prožité dopoledne jen umocnila.

5
listopad
2015

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Další setkání členů Školní žákovské samosprávy proběhlo ve středu 4. 11. 2015. Celou schůzku vedl Jiří Trčka, který po přivítání seznámil všechny členy s programem schůzky.

2
listopad
2015

Překážková dráha na čas

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 26. října proběhla v tělocvičně naší školy celodružinová akce Překážková dráha na čas“.

2
listopad
2015

Pečujeme o zuby

Kategorie: Škola

Minulý týden jsme využili nabídky studentů medicíny UP v Olomouci - budoucích zubařů a pozvali jsme je k nám do školy.

2
listopad
2015

Zdravá 5

Kategorie: Škola

I v tomto školním roce jsme v naší škole na 1. stupni přivítali Zdravou 5, což je celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy.

29
říjen
2015

Úpravy učeben

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice

Loga

A jak to vlastně dopadlo...

26
říjen
2015

ŠŽS vyhlašuje Šátkový den

Kategorie: Škola

Všechny informace k tomuto tematicky zaměřenému dni pro vás na letáčku připravil Tomáš Kaňa.

21
říjen
2015

Aktualizace kontaktu školní psycholožky

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ráda bych Vás touto cestou informovala, že konzultaci se školní psycholožkou si nyní můžete domluvit také na telefonním čísle 731 648 859, a to vždy ve středu a ve čtvrtek od 7:00 do 15:00.

20
říjen
2015

Jsem školák

Kategorie: Škola

Dnešní den byl pro děti 1. B třídy jiný než ty předešlé.

16
říjen
2015

Sportovní úspěchy v měsíci září

Kategorie: Škola

V měsíci září se nám na sportovním poli dařilo. Účastnili jsme se hned několika sportovních soutěží, kde jsme opravdu úspěšně reprezentovali naši školu.

8
říjen
2015

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 7. 10. 2015 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom projednali nejdůležitější úkoly a připravili nové akce.

8
říjen
2015

Ocenění za preventivní aktivity

Kategorie: Škola

Dne 5. 10. 2015 proběhla v Malenovicích 8. krajská konference prevence, na které byla naše škola oceněna za činnost v oblasti primární prevence rizikového chování.

7
říjen
2015

Výměnný pobyt - Německo

Kategorie: Škola

Na dny 29. 5. – 4. 6. 2016 je zváno 15 žáků z 8. tříd ZŠ Alšova k výměnnému pobytu na Matthes-Enderlein-Gymnáziu ve Zwönitzu (Sasko, Krušné hory).

6
říjen
2015

Atletický víceboj

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 30. září proběhla první celodružinová sportovní akce s názvem Atletický víceboj.

5
říjen
2015

Den jazyků

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 1. října proběhla opět po roce výuka ve znamení Dne jazyků. Žáci druhého stupně navštívili během čtyř vyučovacích hodin dílny osmi učitelů, kteří je seznámili se základy a zvláštnostmi některých cizích jazyků, popř. s nářečím na Kopřivnicku.

28
září
2015

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Kategorie: Škola, Projekt: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Loga

Mgr. Barbora Tembo se jako první ze čtyř vyučujících cizích jazyků naší školy zúčastnila zahraniční mobility v projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Grant naše škola získala v rámci programu Erasmus+. O svých nabytých zkušenostech Mgr. Tembo informovala své kolegyně a kolegy dne 23. 9. 2015.

22
září
2015

Škola vaření Chefparade

Kategorie: Škola

V sobotu 19. září bylo profesionálně vybavené kuchařské studio Chefparade v Pražské tržnici v Holešovicích rezervováno jako odměna pro ty nejlepší tříčlenné týmy, které se zapojily do Coolinaření s Albertem. Naši Coolišáci, jenž vyhráli finále v kategorii MAXICOOLERS, tedy nemohli chybět.

10
září
2015

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném počtu se zástupci jednotlivých tříd sešli ve středu 9. 9. 2015 na úvodní schůzce Školní žákovské samosprávy. Naše první schůzka byla hlavně schůzkou seznamovací a plánovací.

10
září
2015

Nepřítomnost školní psycholožky

Kategorie: Škola

Ve středu 16. 9. 2015 nebude ve škole přítomna školní psycholožka Mgr. Markéta Nováková.

2
září
2015

Změna konzultačních hodin školní psycholožky

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vás informovala o změně konzultačních hodin. Ve školním roce 2015/2016 budu zákonným zástupcům k dispozici ve středu v době od 13:00 do 15:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 10:00. Na konzultace se lze objednat:

- telefonicky: 556 810 172 (sekretariát přepojí)

- e-mailem: novakova.m@zsalsova.cz

- prostřednictvím třídního učitele

Prosím, abyste si konzultaci vždy objednávali předem a to prostřednictvím výše uvedených kontaktů nejlépe e-mailu. Po předchozí domluvě je možné si konzultaci sjednat i mimo konzultační hodiny.

Děkuji za Váš čas a těším se s Vámi nashledanou

Markéta Nováková

2
září
2015

Znovu na začátku školního roku

Kategorie: Škola

1. září - začátek školního roku 2015/2016.

Žáky prvních tříd, jejich rodiče a prarodiče přivítali před budovou ZŠ Alšova ředitel školy společně s panem starostou ing. Miroslavem Kopečným. Přivítání se také zúčastnily paní učitelky Mgr. Lenka Škarková a Mgr. Lenka Mužíková.

23
červen
2015

Poslední výlet 9. A

Kategorie: Škola

V úterý 23. června jsme ráno vyrazili na poslední společný výlet na základní škole.

22
červen
2015

Jak se povedl Jednobarevný den

Kategorie: Škola

Poslední tematicky zaměřený den v tomto školním roce byl vyhlášen ŠŽS na pátek 19. 6. 2015. Cílem bylo, aby se co nejvíce dětí z každé třídy domluvilo na jedné barvě a v daný den děti přišly v domluvené barvě oblečeny. Jednoznačně vyhrála barva modrá, i v jiných barvách to všem slušelo.

19
červen
2015
17
červen
2015

Vítězství v soutěži Coolinaření s Albertem

Kategorie: Škola

V sobotu 13. června se konalo v Olomouci národní finále kuchařské soutěže "Coolinaření s Albertem" pro Moravu a kraj Vysočina, do kterého tým naší školy postoupil také díky vašemu on-line hlasování.

16
červen
2015

ŠŽS vyhlašuje Jednobarevný den

Kategorie: Škola

Všechny informace k tomuto tematicky zaměřenému dni pro vás na letáčku připravil Ondřej Štěpán.

16
červen
2015

1. místo ve výtvarné soutěži Dort snů

Kategorie: Škola

Výtvarnou soutěž "Dort snů" uspořádal zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Téma oslovilo třicet škol z širokého okolí. Na zámek tak dorazilo celkem 443 dortů, při jejichž výrobě děti popustily uzdu své fantazii.

15
červen
2015

Návštěva u hasičů

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 11. 6. žáci 2. B navštívili na pozvání pana Votýpky hasičskou zbrojnici v Kopřivnici.

15
červen
2015

Co dokážu sám/sama

Kategorie: Škola

Ve středu 10. 6. jsme měli ve třídě 2. B projektový den.

15
červen
2015

Adolf Dudek u nás ve škole

Kategorie: Škola

Minulý týden jsme na naší škole přivítali známého ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka.

10
červen
2015

10. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V úvodu závěrečné schůzky, která proběhla v úterý 9. 6. 2015, seznámila Karolína Špačková všechny členy s programem našeho setkání: průběh petiční akce týkající se zapsání 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, výběr petičních archů, poskytnutí informací z Dětského zastupitelstva, zhodnocení akcí pořádaných ŠŽS a její činnosti za letošní školní rok, vyhlášení posledního tematicky zaměřeného dne.

8
červen
2015

Facepainting

Kategorie: Škola

V pátek 5. června si žáci devátých tříd spolu s kamarády z Zvönitzu vyzkoušeli facepainting, malování na obličej. Téma a inspirace byla zcela na tvůrcích...

Výtvarné kreace zůstaly zachovány díky fotografiím Lucie Parolkové a Natálie Březinové.

7
červen
2015

Sladký Den dětí

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 1. června jsme společně oslavili Den dětí.

7
červen
2015

Výměnný pobyt 2015, sobota

Kategorie: Škola

Nastal čas loučení. Sobota 6. června.

5
červen
2015

Výměnný pobyt 2015, pátek

Kategorie: Škola

V pátek 5. června jsme, dalo by se říct, odpočívali ve škole.

4
červen
2015

Výměnný pobyt 2015, čtvrtek

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 4. června nám stále přálo počasí. Tentokrát jsme vyjeli vlakem do Ostravy.

3
červen
2015

Výměnný pobyt 2015, středa

Kategorie: Škola

Ve středu jsme vyrazili na výlet do Trojanovic.

2
červen
2015

Výměnný pobyt 2015, úterý

Kategorie: Škola

Vláček Štramberáček nás odvezl v úterý 2. června k panu Hezkému, abychom se podívali, jak válí těsto a vyrábí štramberské uši.

2
červen
2015

Výměnný pobyt 2015, pondělí

Kategorie: Škola

V pondělí jsme se sešli po půl deváté před městským úřadem. Hosty z Zwönitzu přivítal pan starosta Miroslav Kopečný a popřál jim příjemný pobyt v Kopřivnici.

1
červen
2015

Výměnný pobyt 2015

Kategorie: Škola

V neděli 31. května vpodvečer přijelo 15 žáků Matthes-Enderlein-Gymnázia z Zwönitzu spolu se dvěma učitelkami do Kopřivnice.

29
květen
2015

Ředitelské volno

Kategorie: Škola

Ředitel školy Mgr. Milan Bureš vyhlašuje z provozních a technických důvodů (opravy v budově školy) na dny 29. a 30. 6. ředitelské volno.

V těchto dnech bude uzavřena i školní kuchyně. V provozu bude pouze školní družina, a to jen pro předem přihlášené žáky.

28
květen
2015

2. A,B na školním výletě

Kategorie: Škola

Ve středu 27. května se druháci naší školy vydali na zámek Kunín, kde pro ně bylo připraveno velmi pěkné vystoupení divadelního souboru Mrak. Děti si též vyzkoušely masky, divadelní kostýmy a loutky. Po prohlídce zámku čekalo děti občerstvení v zámecké zahradě. Poté jsme přejeli do ZS v Bartošovicích, která byla pro nás všechny velkým zážitkem.

26
květen
2015

Návštěva vily Tugendhat

Kategorie: Škola

Obdivovatelé moderní architektury z řad žáků II. stupně se v pátek 22. května vydali na poznávací výlet do Brna.

26
květen
2015

Školní výlet třídy 6. B

Kategorie: Škola

Zábavný areál HEIPARK v Tošovicích se stal v pondělí 25. 5. 2015 útočištěm pro sportovní vyžití žáků třídy 6. B.

25
květen
2015

Pohár rozhlasu 2015

Kategorie: Škola

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili postupové atletické soutěže družstev a vedli jsme si opravdu výborně, protože družstvo starších žákyň vybojovalo 5. místo v krajském kole.

20
květen
2015

MS v ledním hokeji Ostrava

Kategorie: Škola

Na letošním ročníku ČEZ Street hokeje jsme opět bodovali a téměř dosáhli na medailové pozice. Vybojovaným čtvrtým místem jsme vyhráli pro žáky školy 25 lístků na hokejový zápas MS v ledním hokeji.

20
květen
2015

Poděkování

Kategorie: Škola

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v on-line hlasování  kuchařské soutěže "Coolinaření s Albertem". Díky vám jsme s 5710 hlasy zvítězili v naší kategorii. Postupujeme tedy do finále, kde opět předvedeme své dovednosti v přípravě párty pohoštění a znalosti z oblasti zdravé výživy. Teď už nám místo klikání můžete jen držet palce.

"COOLIŠÁCI"

13
květen
2015

Podpořte náš tým hlasováním

Kategorie: Škola

Z žáků 7. tříd, kteří se zúčastnili kuchařské soutěže "Coolinaření s Albertem" se podařilo týmu ZŠ Alšova "Coolišáci" postoupit do semifinále. Do finále postupuje tým s největším počtem hlasů získaných v on-line hlasování. Budeme rádi, když je podpoříte i vy.

Po rozkliknutí Moravskoslezského kraje nás najdete v kategorii MAXICOOLERS - (7.- 9. tř).Hlasovat se může co 5 minut až do úterý 19. května na:

http://www.zdrava5.cz/kucharska-soutez/hlasovani

Děkujeme!

12
květen
2015

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Schůzku, která netradičně proběhla v pondělí, uvedla Karolína Špačková. Úvodní část patřila důležitým zprávám z Dětského zastupitelstva, zbytek schůzky byl věnován informacím týkajících se naší školy.

10
květen
2015

Divadlo ve školní družině

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 4. května nás opět navštívilo „Divadlo dětského diváka Přerov“.

27
duben
2015

Den Země u prvňáčků

Kategorie: Škola

Ve středu 22. dubna  pro nás připravili naši starší spolužáci program ke Dni Země.

23
duben
2015

Den Země trochu jinak

Kategorie: Škola

Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně se koná 22. dubna. Žáci z 6. B a 9. B se do oslav Dne Země zapojili netradičním způsobem. Pro kamarády prvňáčky připravili ekologický program s tématem „Den Země a odpady kolem nás“.

22
duben
2015

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý sešli na dubnové schůzce Školní žákovské samosprávy. V úvodu Karolína Špačková, která schůzku vedla, přivítala všechny členy a seznámila přítomné s programem (hodnocení aktivit z minulého období, zprávy z Dětského zastupitelstva, finance z Barborkového jarmarku, informace o soutěži „Talent roku“, různé).

22
duben
2015

Exkurze deváťáků

Kategorie: Škola

Tento měsíc se žáci devátých tříd zúčastnili exkurze do automobilové továrny Hyundai v Nošovicích a medového království společnosti Marlenka ve Frýdku-Místku. Celá tato exkurze byla zajímavá a poučná. A některé z nás snad také motivovala k pilnějšímu studiu a lepším výsledkům ve škole.

17
duben
2015

Okresní soutěž ZDRAVÍČKO

Kategorie: Škola

9. dubna se žáci naší školy zúčastnili akce pořádané v rámci projektu "ZDRAVÍČKO 2015 - Seznamte se s Fair Trade" a projektu "Týdny zdraví ve škole aneb V zdravém těle zdravý duch chce mít holka i ten kluk" finančně podpořených městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem.

14
duben
2015

Úspěch mladých programátorů

Kategorie: Škola

Dne 25. 3. 2015 proběhlo na naší škole regionální kolo soutěže Mladý programátor pro Moravu a Slezsko.

V kategorii B pro II. stupeň ZŠ obsadili krásné druhé místo Tomáš Kaňa a Ondřej Holec z 8.A a třetí místo Ema Chvatíková a Adam Židek ze 7.A. Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

13
duben
2015

Matematická olympiáda

Kategorie: Škola

Uplynulé období bylo bohaté na matematické soutěžení. Soutěže pokračovaly krajským kolem Matematické olympiády pro 9. ročník a okresním kolem pro 6. – 8. ročník. Naše škola měla zástupce v obou kolech.

8
duben
2015

Úspěch v soutěži digitální fotografie

Kategorie: Škola

Soutěž v digitální fotografii PHOTOCONTEST je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE určeného studentům  středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky. Do této soutěže zaslali své práce i žáci naší školy, kteří navštěvují nepovinný předmět digitální fotografie.

31
březen
2015

Velikonoční dílničky v 2. třídách

Kategorie: Škola

V úterý 24. 3. 2015 jsme se odpoledne sešly s dětmi z 2. tříd a s jejich rodiči nebo prarodiči na společném velikonočním tvoření.

31
březen
2015

Od ovečky ke svetru

Kategorie: Škola

Minulý týden byl pro děti ze 2. tříd připraven ekologický program s názvem Od ovečky ke svetru.

30
březen
2015

Den naruby

Kategorie: Škola

Výročí narození Jana Ámose Komenského, patrona českého školství, jsme si připomněli o den dříve v pátek 27. 3. 2015 akcí nazvanou „Den naruby“. Žáci si v průběhu celého dne vyzkoušeli roli učitelů v různých předmětech.

30
březen
2015

Školní kolo Pythagoriády

Kategorie: Škola

Jako každoročně, tak i letos se naše škola zapojila do matematické soutěže „Pythagoriáda“. Školní kolo proběhlo v úterý 24. 3. 2015 a zúčastnili se ho vybraní žáci z 5. – 8. tříd.

29
březen
2015

Na výstavě ilustrací Zdeňka Buriana

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 18. března jsme navštívili lektorovanou výstavu ilustrací kopřivnického rodáka Zdeňka Buriana.

26
březen
2015

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2015

Kategorie: Škola

Dne 25. 3. 2015 probíhalo na naší škole regionální kolo celostátní soutěže Mladý programátor 2015. Naši školu reprezentovali žáci 7.  a 8. ročníku, kteří vytvořili 4 soutěžní týmy.

26
březen
2015

Matematický KLOKAN

Kategorie: Škola

V pátek 20. 3. 2015 proběhla na škole soutěž Matematický KLOKAN. Jedná se o mezinárodní soutěž, které se letos zúčastnili žáci prvního i druhého stupně naší školy.

20
březen
2015

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Kategorie: Škola

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

V pondělí 16. 3. 2015 se v Ostravě konalo krajské kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Naši školu reprezentovala Ashlee Verbíková, která soutěžila v kategorii II. C. Tato kategorie je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, kteří mají trvalou možnost souvisle komunikovat v angličtině mimo samotnou výuku angličtiny. Ashlee v této soutěži získala 3. místo a tímto jí gratuluji a děkuji za přípravu a reprezentaci naší školy.

19
březen
2015

ČEZ Street hockey - oblastní kolo

Kategorie: Škola

Po loňském vítězném ročníku ČEZ Street hockey, je tady nový ročník a noví soupeři.

18
březen
2015

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Březnovou schůzku vedla Karolína Špačková, která v úvodu všechny seznámila s programem našeho setkání: hodnocení žákovského rozhlasového vysílání, průběh sbírky nepotřebných CD a DVD, příprava Dne naruby a příprava tematicky zaměřeného dne.

17
březen
2015

Družinový maškarní rej

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 5. března se konal v tělocvičně naší školy družinový maškarní rej.

4
březen
2015

Beseda o sledge hokeji

Kategorie: Škola

V pátek 27. února 2015 se u nás ve školní tělocvičně konala beseda o sledge hokeji pro žáky 5. - 8. tříd.

27
únor
2015

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Kategorie: Škola

Ve středu 25. 2. 2015 se v Novém Jičíně konalo okresní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Naši školu reprezentovaly žákyně, které vyhrály v listopadu školní kolo anglické konverzace. Ema Chvatíková, 7. A, se umístila 10. v kategorii pro 6. a 7. ročníky. Karolína Šugárková, 9. B, soutěžila v kategorii 8. a 9. tříd a skončila 11. Oběma slečnám děkuji za vzornou přípravu a reprezentaci školy.

26
únor
2015

KOPRSTAR 2015

Kategorie: Škola

Casting  "KOPRSTAR 2015"

24
únor
2015

Recitační soutěž žáků 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

Dne 18. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd.

15
únor
2015

Přes překážky

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 11. února proběhla v tělocvičně naší školy akce „Přes překážky“.

 
12
únor
2015

Výsledky zápisu pro šk. rok 2015/2016

Kategorie: Škola

K základnímu vzdělávání v ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 byli přijati.

11
únor
2015

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Únorovou schůzku ŠŽS vedla Karolína Špačková, která v úvodu schůzky seznámila členy s programem našeho setkání.

4
únor
2015

Zrušení konzultačních hodin VP dne 5. 2.

Kategorie: Škola

Pro nepřítomnost výchovné poradkyně ve škole se ve čtvrtek 5. 2. 2015 ruší konzultační hodiny pro rodiče.

2
únor
2015

Výhra v Okresním kole florbalu

Kategorie: Škola

V minulém týdnu družstvo starších žáků odehrálo Okresní kolo ve florbalu. Soutěž "O pohár ministra školství" je postupovou soutěží, končící republikovým finále v Kopřivnici.

2
únor
2015

LVVZ Velké Karlovice 2015 - fotogalerie

Kategorie: Škola

Malá připomínka lyžařského kurzu. Pár fotek z lyžování, Olympijských her a čtvrtečního Casina v maskách.

Všem děkujeme za příjemnou atmosféru lyžařského kurzu.

29
leden
2015

Skvělý úspěch našich webrangerů v Praze

Kategorie: Škola

Výborného výsledku dosáhly žákyně 8. ročníku v rámci projektu Web Rangers, do kterého bylo kromě naší školy zapojeno také několik desítek dalších škol a jejich dětí z celé České republiky. Děvčata byla za svoji píli, vytrvalost a nápaditost odměněna v podobě účasti na finálovém kole v Praze, kde proběhlo zároveň slavnostní vyhlašování vítězných projektů letošního ročníku. Opravdu jenom nepatrný "kousíček" k pomyslnému absolutnímu vrcholu chyběl Nele Grodové a Nikol Štekláčové, žákyním 8. B, kterým se podařilo ve velmi silné konkurenci skončit na skvělém děleném 2. místě. Na konečné 6. pozici se pak umístily naše další dvě zástupkyně v pražském finále, a to Veronika Hajdušková a Ivana Prčíková ze třídy 8. A.

27
leden
2015

ŠŽS vyhlašuje Kšandový den

Kategorie: Škola

Všechny informace k tomuto tematicky zaměřenému dni pro vás na letáčku připravil Ondřej Štěpán.

23
leden
2015

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády

Kategorie: Škola

Tento týden se v Novém Jičíně uskutečnila také dějepisná olympiáda pro žáky 2. stupně, přesněji její okresní kolo. V nabité konkurenci bylo vidět i naše zástupce, Daniel Komárek ze třídy 9. B skončil na velmi lichotivém 12. místě a stal se také zároveň úspěšným řešitelem. Náš druhý reprezentant z 9. A, Ondřej Štěpán, se umístil v prostřední části výsledkové listiny, a to na 33. pozici. Oběma zástupcům naší školy děkuji za jejich vzornou reprezentaci a přeji mnoho úspěchů v další práci.

23
leden
2015

Velké úspěchy v okresním kole Matematické olympiády

Kategorie: Škola

Ve středu 21. 1. 2015 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo Matematické olympiády pro žáky pátých a devátých tříd.  Naši školu reprezentovali celkem 4 žáci a všichni si vedli velmi dobře.

14
leden
2015

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý sešli na lednové schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedl Jiří Trčka, který vyzval ostatní členy k projednání připravovaných aktivit.

13
leden
2015

Sochy a stavby ze sněhu

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 7. ledna jsme v atriu naší školy modelovali sněhové sochy.

13
leden
2015

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

Kopřivnických základních škol pro školní rok 2015/2016.

12
leden
2015

Přijímací řízení na SŠ v tomto školním roce

Kategorie: Škola

Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce dochází ke změnám v přijímacím řízení na SŠ, je nutné se před vyplněním přihlášky s jednotlivými kroky seznámit. Z tohoto důvodu jsou pro rodiče a žáky připraveny na našem webu podrobnější informace, které naleznete v sekci výchovný poradce.

7
leden
2015

LVVZ Velké Karlovice 2015 – Úterý

Kategorie: Škola

HROZNĚ MOC COOL BÁSNIČKA

5
leden
2015

LVVZ Velké Karlovice 2015 – Pondělí

Kategorie: Škola

Souhrn dnešního vyčerpávající dne.

4
leden
2015

LVVZ Velké Karlovice 2015 – Neděle

Kategorie: Škola

Na hotel Kyčerka jsme přijeli o půl druhé. Okolo třetí hodiny jsme se šli podívat na svah. O půl šesté byl na večeři guláš. V sedm hodin byla přednáška o výzbroji a správném chování na svahu. Poté jsme se všichni odebrali do svých pokojů a připravili se na spaní.

Autorky: Kremlová, Bezstarosti, Darivčáková

3
leden
2015

Předvánoční kouzlení

Kategorie: Aktivity školní družiny

Předvánoční čtvrtek k nám do školní družiny zavítal kouzelník.

2
leden
2015

Lyžařský kurz 2015

Kategorie: Škola

Odjezd na kurz: Neděle 4. 1. 2015 v 12:00 hod (sraz v 11:45) před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Příjezd z kurzu: Pátek 9. 1. 2015 mezi 15 - 16:00 před ZŠ Alšova, Kopřivnice

Stravování: začínáme večeří 4. 1. 2015 a končíme obědem v pátek 9. 1. 2015

V přiložených dokumentech naleznete informace pro rodiče a seznam věcí, obojí žáci dostali.

18
prosinec
2014

Vánoce na dědině

Kategorie: Škola

Žáci 2. tříd si konec roku zpestřili poznávacím výletem do dob našich prababiček a pradědečků ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

14
prosinec
2014

Netradiční mikulášská olympiáda

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 3. prosince proběhla v tělocvičně naší školy „Netradiční mikulášská olympiáda‟.

10
prosinec
2014

Profesní poradenství

Kategorie: Škola

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
rádi bychom Vám v letošním školním roce nabídli možnost psychologického poradenství pro volbu povolání.  Nabídka je směrována k vycházejícím žákům, kteří váhají mezi náročnější a méně náročnou školou nebo mezi školami odlišného studijního zaměření.

10
prosinec
2014

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 9. 12. 2014 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom ohodnotili aktivity, které proběhly, a připravili novou akci.

9
prosinec
2014

Jarmark

Kategorie: Škola

Barborkový jarmark je úspěšně za námi. Zbývá už jen poděkovat všem, kteří se podíleli na tvorbě výrobků, prodeji, organizaci i kulturním programu.

Momentky pořídil František Hezký z 8. B.

8
prosinec
2014

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

Nejen děti z 1. stupně měly v pátek 5. prosince ve třídě oblíbenou i obávanou skupinku čertů a andělů, kterou vedl Mikuláš.

7
prosinec
2014

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Kategorie: Škola

V úterý 2. prosince proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. 13 žáků 8. a 9. ročníků muselo v této soutěži prokázat své jazykové a slohové znalosti a schopnosti.

5
prosinec
2014

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2014 / 2015

Kategorie: Škola

Dne 27 a 28/11/2014 jsme uspořádali školní kolo konverzace v anglickém jazyce. Soutěžilo se tradičně ve třech kategoriích – první kategorie byla společná pro žáky 6. a 7. tříd, druhá kategorie byla pro osmáky a deváťáky a třetí kategorie je určena pro žáky, kteří mají trvalou možnost souvisle komunikovat v angličtině (mimo samotnou jazykovou výuku). Dohromady se přihlásilo 28 žáků. Úkolem každého z žáků bylo popovídat o sobě, popsat obrázek či situaci a pohovořit na zvolené téma. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního, resp. krajského kola.

4
prosinec
2014

Zdravá 5 na 1. stupni

Kategorie: Škola

Koncem listopadu proběhl na 1. stupni naší školy vzdělávací program Zdravá 5, který dětem poskytl zdarma Nadační fond Albert .

2
prosinec
2014

Je nám krásně na světě

Kategorie: Škola

"Je nám krásně na světě" byl název výtvarné soutěže pro žáky I. stupně, kterou vyhlásila ZŠ Rybí u příležitosti 105. výročí narození malíře a ilustrátora Adolfa Zábranského, místního rodáka. 

1
prosinec
2014

Jak se povedl Knírkový den

Kategorie: Škola

V pátek 28. 11. 2014 jsme se připojili k charitativní listopadové kampani s názvem Movember a zasvětili jsme tento den knírkům.

27
listopad
2014

Pozvánka na Barborkový jarmark

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 4. prosince proběhne v prostorách naší školy Barborkový jarmark.

Zboží se už chystá a balí, a kromě školního sboru secvičují vystoupení také další žáci. Máme se na co těšit!

Autorem pozvánky je Anička Škarková z 9. B.

25
listopad
2014

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Kategorie: Škola

Minulý týden se v jedné učebně sešli dějepisní "nadšenci" z 8. a 9. tříd, aby změřili své síly ve vědomostech z našich českých dějin. Nejlépe si v tomto klání vedl Daniel KOMÁREK ze třídy 9. B, který s náskokem pěti bodů porazil druhého v pořadí. Tím se stal Ondřej ŠTĚPÁN z 9. A, který o pouhý bod "udolal" Kláru BARTOŇOVOU ze třídy 8. A a zajistil si tím tak spolu s vítězem právo reprezentovat naši školu v kole okresním. Výše jmenovaní žáci se také jako jediní stali úspěšnými řešiteli školního kola. Všem zúčastěným děkuji za zájem a medailistům blahopřeji k jejich vědomostem.

25
listopad
2014

ŠŽS vyhlašuje Knírkový den

Kategorie: Škola

Připojujeme se k charitativní listopadové kampani s názvem Movember a vyhlašujeme na pátek 28. 11. 2014 Knírkový den.

24
listopad
2014

Preventivní programy pro žáky 2. stupně

Kategorie: Škola

Lektoři z Renarkonu o. p. s. (Centra primární prevence z Ostravy) realizovali v pátek 21. 11. 2014 prožitkové programy určené žákům 6. – 9. tříd.

20
listopad
2014

Volby do Školské rady ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

Kategorie: Škola

Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123.

19
listopad
2014

Celostátní soutěž Bobřík informatiky

Kategorie: Škola

Ve dnech 12. - 14. 11. 2014 proběhla celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky, které se ve třech kategoriích KADET (8. a 9. ročník), BENJAMIN (6. a 7. ročník) a MINI (5. ročník)  zúčastnilo 45 žáků naší školy.

7
listopad
2014

Jeden za všechny - všichni za jednoho (Adapťáček druháčků)

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 6. listopadu se děti ze 2. B sešly se svými rodiči a prarodiči v naší škole, aby si společně užili 2 hodiny zábavy.

6
listopad
2014

Projekt Web Rangers

Kategorie: Škola

Minulou neděli se žáci našich 8. a 9. tříd pod vedením pánů učitelů Pospěcha a Liberdy vydali do Prahy. Cílem bylo zúčastnit se workshopu, tematicky zaměřeného na prostředí internetu. Projekt s názvem Web Rangers, organizovaný Googlem.cz ve spolupráci s E-Bezpečím a GEG ČR, se snaží vtáhnout a zapojit děti do kampaně za bezpečný internet, na které se děti pak svými pracemi budou samy spolupodílet.

5
listopad
2014

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy, aby pod vedením Jiřího Trčky ohodnotili úkoly a činnosti, které projednávali na říjnové schůzce.

3
listopad
2014

Zveřejnění kandidátů na volby do školské rady

Kategorie: Škola

V souladu s volebním řádem zveřejňujeme jména kandidátů do školské rady.

Volby proběhnou 19. 11. 2014 v rámci třídních schůzek.

29
říjen
2014

Divadlo ve školní družině

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pátek 24. října nás opět pobavilo Divadlo dětského diváka Přerov svým představením „Červená sukýnka, červená karkulka”.

29
říjen
2014

Jak se povedl Teplákový den

Kategorie: Škola

Pátek 24. 10. 2014 byl dnem, kdy jsme mohli v prostorách školy potkávat spoustu dětí i dospělých v pohodlném teplákovém oblečení, tak zvané teplákovce.

22
říjen
2014

3.A, 3.B Projekt Naše město

Kategorie: Škola

Během měsíce října se žáci třetích tříd účastnili projektu Naše město. V rámci tohoto projektu se nejprve obě třídy seznámily s historií města Kopřivnice, poté absolvovali vycházku, jejímž cílem bylo podrobněji se seznámit se svým městem, poznat významné i historické budovy Kopřivnice, navštívit Lašské muzeum v sadu dr. Edvarda Beneše.

20
říjen
2014

Výtvarná soutěž

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 16. října proběhla vernisáž výstavy "Svět pohádek, dobrodružství a fantazie".

17
říjen
2014

ŠŽS vyhlašuje Teplákový den

Kategorie: Škola

Všechny informace k tomuto tematicky zaměřenému dni pro vás na letáčku připravil Jiří Trčka.

15
říjen
2014

Pohádková knihovna

Kategorie: Škola

Městská knihovna v Kopřivnici si pro naše žáky ze 2. tříd připravila motivační program "Netradiční pohádky."

13
říjen
2014

Podzimní čarování ve 2. třídách

Kategorie: Škola

V pondělí 13. 10 2014 děti 2.tříd prožily netradičně. Výuka probíhala formou projektového dne s tématikou podzimu. Jak se jim pracovalo, uvidíte na přiložených fotografiích.

13
říjen
2014

Kdo rychleji, kdo dál

Kategorie: Aktivity školní družiny

30. září proběhla na hřišti naší školy celodružinová akce „Kdo rychleji, kdo dál“.

10
říjen
2014

Přespolní běh

Kategorie: Škola
Okresní kolo přespolního běhu se běželo 1. 10. 2014 na Horečkách ve Frenštátě pod Radhostěm. Tento rok nám nepřálo počasí a celý závod pršelo a všichni jsme promokli až na kůži. Jako vedoucí týmu všem běžcům děkuji za výbornou reprezentaci se super výsledky a výdrž v takovémto počasí.
 
8
říjen
2014

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek úterní schůzky patřil Jiřímu Trčkovi, který všechny členy ŠŽS přivítal, připomněl program minulé schůzky a seznámil s programem nového setkání.

6
říjen
2014

O projektu podrobněji

Kategorie: Škola, Projekt: Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice
Loga

 

„Modernizace učeben ZŠ Alšova Kopřivnice“

CZ.1.10/2.1.00/30.01620

Rozpočet:

2 098 670,98 Kč

Datum zahájení projektu: 18. 11. 2013

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015

Doba trvání projektu: 19,4 měsíce

6
říjen
2014

Adaptační kurz třídy 6. A

Kategorie: Škola

Také žáci 6. A vyrazili na adaptační kurz do skautského centra VANAIVAN v Kopřivnici, a to ve dnech 2. - 3. 10. Cílem bylo lépe se navzájem poznat, naučit se spolu vycházet, důvěřovat si a v neposlední řadě samozřejmě také užít si co nejvíce srandy a mít z těchto dvou dnů společné zážitky.

29
září
2014

Evropský den jazyků

Kategorie: Škola

       Dne 26. září si každoročně připomínáme Evropský den jazyků, jehož cílem je motivovat ke studiu cizích jazyků a poznávání rozmanitosti evropských kultur.

29
září
2014

Adaptační pobyt třídy 6. B

Kategorie: Škola

Školní lavice vyměnili žáci 6. B za pěkné prostředí ve skautském centru VANAIVAN, kde proběhl ve dnech 25. 9. – 26. 9. 2014 adaptační pobyt.

25
září
2014

V antickém divadle

Kategorie: Škola

V rámci Dne jazyků se v dílně s názvem V antickém divadle uskutečnila také jedna vložená soutěž. Každá třída měla za úkol vytvořit za pomoci kostek a vzájemné spolupráce co možná nejvěrohodnější repliku právě antického divadla. A jak všechno nakonec dopadlo?

23
září
2014

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Kategorie: Škola

Kdy: ve středu 24. září (1. – 4. vyučovací hodina)

Pro: 2. stupeň

Letošní Evropský den jazyků věnujeme antickému Řecku a Římu.

Proč zrovna jim?

15
září
2014

Vzdělávací preventivní akce pro žáky 7. a 8. tříd

Kategorie: Škola

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo realizátorem preventivního programu, který proběhl v pátek 12. 9. 2014 a byl určen žákům 7. a 8. tříd.

10
září
2014

Ocenění ve výtvarné soutěži

Kategorie: Škola

Už v minulém školním roce Ovocentrum V+V  v rámci projektu "Ovoce do škol" vyhlásilo výtvarnou soutěž pro žáky I.stupně.

10
září
2014

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Úvodní schůzka Školní žákovské samosprávy byla schůzkou seznamovací a plánovací. Zástupci jednotlivých tříd se na 1. schůzce sešli v úterý 9. 9. 2014 v plném počtu.

30
červen
2014

Zájezd

Kategorie: Škola

Na poslední školní týden, tedy ve dnech 22. až 26. června, jsme měli naplánován školní zájezd do Anglie. Přihlásilo se 25 dětí ze 6. až 9. tříd naší školy, které tento náročný zájezd zvládlo na jedničku. Počasí bylo také skvělé. 

26
červen
2014

Úspěch našich žáků na celostátní úrovni

Kategorie: Škola

Ve dnech 13. - 15. 6. 2014 probíhalo v Strakonicích celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2014. Tomáš Kaňa a Pavel Tanhäuser ze 7. ročníku obsadili v této soutěži krásné 13. místo.

Klukům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

25
červen
2014
25
červen
2014

Divadlo ve školce

Kategorie: Škola

Děti z 5. B nacvičily literární program na téma Děti z Bullerbynu a po generálních zkouškách ve škole pro první třídy jej předvedly 24. 6. 2014 v MŠ I. Šustaly.

25
červen
2014

Úspěch ve výtvarné soutěži

Kategorie: Škola

Naši žáci se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže "Svět očima dětí", kterou pořádalo Ministerstvo vnitra České republiky pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance.

24
červen
2014

Módní přehlídka

Kategorie: Škola

Ve středu 18. června proběhla v tělocvičně naší školy módní přehlídka na téma "Ve svitu měsíce".

23
červen
2014

Prázdninový zvěřinec

Kategorie: Škola

Právě vyšel velmi speciální občasník třídy 3. A. Podívejte se!

22
červen
2014

Výsledky výtvarné soutěže

Kategorie: Škola

Kopřivnická Základní škola na ulici Štramberská letos uspořádala výtvarnou soutěž "Stop válce a násilí", které se zúčastnili také naši žáci.

18
červen
2014

Závěrečná schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Poslední schůzka ŠŽS školního roku 2013/2014 proběhla v úterý 17. 6. 2014 a byla schůzkou hodnotící.

16
červen
2014

Atletický víceboj pro I. - IV. třídy ZŠ

Kategorie: Škola

Ve středu 4. června 2014 naše školní hřiště hostilo Atletický víceboj pro I. - IV. třídy ZŠ aneb Bav se atletikou.

Naši malí atleti nezaváhali a již třetí rok po sobě obhájili druhé místo v soutěži škol, kde konkurence byla opravdu velká, protože se zde sešli děti z osmi základních škol z Kopřivnice a blízkého okolí.

13
červen
2014

Pasování na čtenáře

Kategorie: Škola

Prvňáčci byli v Městské knihovně pasováni na čtenáře.

12
červen
2014

Školní výlet třídy 9. B

Kategorie: Škola

Výlet plný sportovních aktivit jsme zažili během dvou horkých dnů v areálu Heiparku v Tošovicích a v blízkém okolí Kopřivnice.

11
červen
2014

Zájezd do Velké Británie

Kategorie: Škola

Odjezd 22. 6. - sraz na parkovišti u ZŠ Alšova v 9:30.

Pokyny k zájezdu.

9
červen
2014

Prvňáčci na výletě

Kategorie: Škola

Přiblížil se konec školního roku . Děti z 1. tříd prožily svůj první výlet na Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

5
červen
2014

Bronz v krajském finále atletické soutěže Pohár rozhlasu

Kategorie: Škola

Dne 20. května 2014 se družstvo mladších žákyň vydalo do Třince na krajské kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu, do kterého postoupily naše dívky z prvního místa  v okresním kole. Naše děvčata se nezalekla srovnání se školami se zaměřením na atletiku a podala vynikající výkony. Do školy holky  nakonec přivezly pohár za krásné třetí místo.

Družstvo dívek mělo toto složení:  Natálie Březinová 8.A, Lucie Parolková 8.A, Hana Hyklová 8.A, Helena Škarková 8.B, Veronika Hajdušková 7.A,  Anna Chalupová 7.B, Mia Schwarzerová  6.A, Alexandra Klichuková  6.A.

3
červen
2014

Výsledky výtvarné soutěže vyhlášemé Městskou knihovnou Kopřivnice

Kategorie: Škola

Již tradičně vyhlašuje Městská knihovna v Kopřivnici každý rok výtvarnou soutěž. Letos měly děti namalovat či nakreslit některou z kopřivnických pamětihodností. Na základě jejich příspěvků vznikla hra Kopřivnické pexeso.

2
červen
2014

Den dětí aneb Co připravili starší mladším

Kategorie: Škola

Žáci devátých tříd ve spolupráci s dalšími členy ŠŽS připravili pro své mladší spolužáky z I. stupně soutěžení, které proběhlo v pátek 30. 5. 2014.

1
červen
2014

1. místo ve výtvarné soutěži

Kategorie: Škola

V sobotu 31. května byla v Novém Jičíně oceněna za 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže žákyně 7. B Kristýna Mrkvánková.

30
květen
2014

Výměnný pobyt v Německu

Kategorie: Škola

Zwönitz 2014

Od 18. do 24. května prožilo 15 žáků naší školy nezapomenutelné chvíle v malém městečku v německé části Krušných hor. Zwönitz je už od devadesátých let partnerským městem Kopřivnice.

26
květen
2014

Kresba na asfalt

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 20. května proběhla ve školní družině soutěž v kresbě na asfalt.

19
květen
2014

Beseda pro žáky 9. tříd

Kategorie: Škola

„Finanční gramotnost – bankovní služby“ byl název besedy pro žáky 9. tříd, která proběhla v pátek 16. 5. 2014.

15
květen
2014

Besedy pro žáky 8. tříd

Kategorie: Škola

Ve středu 14. 5. 2014 navštívili žáci 8. tříd Úřad práce a Policii ČR v Novém Jičíně, aby získali informace k tématům „Kam po ZŠ“ a „Práva a povinnosti dětí ve věku blízkému 15 let“.

13
květen
2014

Konzultace

Kategorie: Škola

Ve středu 14. května nebude ve škole přítomen školní psycholog Mgr. Radek Chrobák. Případní zájemci o konzultaci se mohou dostavit následující den.

13
květen
2014

Zájezd Londýn a Oxford

Kategorie: Škola

Informace ze schůzky k zájezdu do Londýna a Oxfordu ke stažení v příloze.

11
květen
2014

Slet čarodějnic

Kategorie: Aktivity školní družiny

30. dubna proběhl první celodružinový „S let čarodějnic" v areálu Vanaivan.11
květen
2014

E.ON City Cup - skvělé 2. místo

Kategorie: Škola

V pondělí 5. května 2014 se pro děti z 1. - 5. tříd konal odpolední fotbalový turnaj E. ON City Cup.

Hrálo se v kruhových fotbalových arénách o průměru 5,5 m.  Za každý ročník hrály dvě chlapecké dvojice a jedna dívčí dvojice. O vítězství v turnaji zde bojovalo celkem osm škol z Kopřivnice a blízkého okolí.

7
květen
2014

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném počtu a v předem naplánovaném termínu proběhla květnová schůzka ŠŽS.

28
duben
2014

Dopravní soutěž

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 24.4. se konalo oblastní kolo dopravní soutěže.

25
duben
2014

První místo ČEZ Street hockey

Kategorie: Škola

Dne 24. 4. 2014 jsme se zúčastnili turnaje ČEZ Street hockey v Ostravě. Po příchodu do ČEZ Arény jsme obdrželi dárkové tašky od sponzorů. V prvním kole nám los určil tým z Petrovic u Karviné.

18
duben
2014

Velikonoční tvoření v 1. B

Kategorie: Škola

Poslední den před velikonočními svátky jsme v naší třídě prožili trošku svátečně.

16
duben
2014

Úspěch našich žáků

Kategorie: Škola

Naši žáci zaznamenali úspěch v regionálním kole soutěže Mladý programátor 2014. Jedná se o celostátní programátorskou soutěž, která měla v březnu 4 regionální kola v celé ČR. Regionální kolo za Severní Moravu probíhalo 19. 3. 2014 na naší škole.

14
duben
2014

Úspěchy v matematických soutěžích

Kategorie: Škola

Měsíc březen a duben jsou vždy bohaté na matematické soutěže. Přesto, že úlohy jsou náročné, nenechali se žáci naší školy zastrašit. A zde jsou jejich úspěchy.

9
duben
2014

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 8. 4. 2014 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom ohodnotili proběhlé aktivity, kterých bylo opravdu hodně.

8
duben
2014

Deskové hry v DDM

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 18. března a 1. dubna nás pozvala do DDM paní Sylva Seidlová na deskové hry.

8
duben
2014

Noc s Andersenem

Kategorie: Škola

Již potřetí proběhla na naší škole mezinárodní akce k podpoře čtenářství s názvem Noc s Andersenem.

7
duben
2014

Hody, hody, doprovody

Kategorie: Škola

S blížícími se velikonočními svátky jsme přijali nabídku ekologického centra Hájenka v Kopřivnici s programem pro 1. třídy Hody, hody, doprovody.

3
duben
2014

Děti z ŠD na výstavě Merkuru

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 1. 4. 2014 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali do Lašské vily v parku E. Beneše na výstavu stavebnice Merkur.

2
duben
2014

Zájezd

Kategorie: Škola

Informativní schůzka k zájezdu "Londýn a Oxford" - změna termínu!

2
duben
2014

Matematický klokánek

Kategorie: Škola

Také žáci prvního stupně se zapojili do mezinárodní matematické soutěže.

1
duben
2014

Matematické soutěžení

Kategorie: Škola

Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž původem z Austrálie. V České republice ji pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Také naši žáci z II. stupně byli součástí této soutěže. Podle věku byli soutěžící rozděleni do dvou kategorií: Benjamín byl určen pro žáky 6. - 7. tříd, žáci 8. - 9. tříd byli zařazeni do kategorie Kadet.

1
duben
2014

Den naruby

Kategorie: Škola

V pátek 28. 3. 2014 to bylo u nás ve škole jiné. Žáci si v průběhu celého dne vyzkoušeli roli učitelů v různých předmětech.

Pro mnohé to byla velmi užitečná zkušenost, o čemž svědčí následující postřehy a fotografie.

25
březen
2014

Roboti v našem životě

Kategorie: Škola

Pod tímto názvem se skrýval další výukový program v areálu Dolních Vítkovic v VI. energetické ústředně U6, kterým prošli páťáci v pátek 21. 3. 2014.

20
březen
2014

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2014

Kategorie: Škola

Dne 19. 3. 2014 probíhalo na naší škole regionální kolo celostátní soutěže Mladý programátor 2014.

20
březen
2014

Zájezd

Kategorie: Škola

Informace k zájezdu: platba poslední splátky a informativní schůzka pro rodiče a účastníky zájezdu.

12
březen
2014

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý sešli na již 7. schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedla Elizabeth Pexová, která připomněla přípravu našich školních akcí a podala informace z Dětského zastupitelstva.

3
březen
2014

Republikové finále ve florbalu

Kategorie: Škola

Držte nám palce!!! 10. - 11. 3. 2014 se utkáme o republikový titul mladších žáků ve florbalu.

25
únor
2014

Maškarní bál

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 20. února proběhl v tělocvičně školy celodružinový maškarní bál.

24
únor
2014

Recitační soutěž 4. a 5. ročníku

Kategorie: Škola

Ve středu 19. 2. 2014 se konala recitační soutěž 4. A a 5. B.

24
únor
2014

Matematické soutěže na 1. stupni

Kategorie: Škola

Podobně jako v minulých letech se žáci 5. ročníku i letos zúčastnili matematických soutěží.

19
únor
2014

Školní kolo Pythagoriády

Kategorie: Škola

V pátek 14. 2. 2014 se žáci z šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnili matematické soutěže  Pythagoriády.

18
únor
2014

Jak osmáci pekli Valentýnský dort

Kategorie: Škola

V předmětu Člověk a svět práce měli žáci osmých tříd za úkol vytvořit během dvou vyučovacích hodin dort. Neměl to být dort jen tak ledajaký, ale přímo Valentýnský, jelikož se zrovna kvapem blížil svátek všech zamilovaných...

18
únor
2014

Recitační soutěž 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

13. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd. Této soutěže se zúčastnilo 15 žáků.

14
únor
2014

Okresní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 13. 2. 2014  se v Novém Jičíně konalo okresní kolo konverzace v anglickém jazyce. Za naši školu se této soutěže zúčastnily Kristýna Mrkvánková, 7.B, a Karolína Krhutová, 9.A., které obsadily 14., respektive 7. místo. Oběma děkuji za účast a poctivou přípravu.

13
únor
2014

Výsledky zápisu pro šk. rok 2014/2015

Kategorie: Škola

K základnímu vzdělávání v ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 byli přijati.

12
únor
2014

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu v úterý 11. 2. 2014 jsme se sešli, abychom zhodnotili akce, které proběhly, a projednali přípravu dalších aktivit.

5
únor
2014

Informace rodičům o Bakalářích

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o pokračování probíhající elektronizace v naší škole.

3
únor
2014

Jak se povedl Kloboučkový den

Kategorie: Škola

Den, který předcházel jednodenním pololetním prázdninám, jsme si zpestřili akcí, kterou jsme nazvali „Kloboučkový den“.

28
leden
2014

Informace o změně konzultačních hodin výchovného poradce

Kategorie: Škola

Z důvodu zkráceného vyučování ve čtvrtek 30. ledna se tento den ruší konzultační hodiny výchovného poradce.

27
leden
2014

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Kategorie: Škola

Ve středu 22. 1. 2014 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo náročné soutěže „Matematická olympiáda“.

27
leden
2014

ŠŽS vyhlašuje Kloboučkový den

Kategorie: Škola

Všechny informace k tomuto tematicky zaměřenému dni pro vás na letáčku opět připravil Ondřej Štěpán.

26
leden
2014

Přijelo k nám divadlo

Kategorie: Aktivity školní družiny

20. ledna nás navštívilo Divadlo dětského diváka z Přerova.

26
leden
2014

Do školní družiny přišel kouzelník

Kategorie: Aktivity školní družiny

V předvánočním čase k nám přímo do školní družiny zavítal kouzelník a mág pan Tovaryš.

23
leden
2014

Soutěž programátorů Vánoce s Baltíkem

Kategorie: Škola

V prosinci na naší škole proběhlo školní kolo celostátní soutěže o nejhezčí program s vánoční nebo zimní tématikou naprogramovaný v Baltíkovi.

17
leden
2014

Zápis do prvních tříd

Kategorie: Škola

Kopřivnických základních škol pro školní rok 2014/2015.

15
leden
2014

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý 14. 1. 2014 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy, aby pod vedením Elizabeth Pexové projednávali přípravu nových aktivit.

14
leden
2014

Zájezd „Metropolitní Londýn a univerzitní Oxford“

Kategorie: Škola

Další informace k zájezdu

10
leden
2014

Lyžařský výcvik - 5. den

Kategorie: Škola

Dopoledne jsme lyžovali. Na oběd jsme měli bramboračku a kung-pao s rýží.

8
leden
2014

Lyžařský výcvik - 4. den

Kategorie: Škola

Dnešní den začal dopoledním lyžováním na modré sjezdovce, kde jsme jezdili na kotvě.

8
leden
2014

Lyžařský výcvik – 3. den

Kategorie: Škola

Všechny nás probudilo klepání na dveře od pana učitele Liberdy. Když jsme se probudili, šli jsme na snídani, kde na nás čekal švédský stůl.

7
leden
2014

Lyžařský výcvik – 2. den

Kategorie: Škola

Ráno v 7:30 byl budíček. Poté následovala snídaně, kde jsme si řekli, co se bude dělat v průběhu dne.

6
leden
2014

Lyžařský kurz - 1. den

Kategorie: Škola

Konečně jsme se dočkali lyžáku. Dnes dopoledne jsme se všichni (7. A, 7. B) sešli o půl dvanácté před naší školou.

2
leden
2014

Lyžařský kurz Velké Karlovice 2014

Kategorie: Škola

Upozorňujeme účastníky lyžařského kurzu, že i přes nedostatek sněhu se lyžařský kurz koná.

Na sjezdovkách se dle informací lyžuje na technickém sněhu a lyžovat se bude i příští týden.

1
leden
2014

PF 2014

Kategorie: Škola

PF2014

Vše nejlepší v roce 2014 přeji žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a příznivcům školy.

Milan Bureš, ředitel školy

20
prosinec
2013

Vánoční tvoření v 1. B

Kategorie: Škola

Poslední školní den v roce 2013 jsme si pěkně oslavili.

19
prosinec
2013

Dárek pro prvňáky

Kategorie: Škola

V týdnu před Vánocemi nachystali žáci 4. třídy pro naše prvňáčky malé překvapení.

13
prosinec
2013

Florbal Cup mladších žáků

Kategorie: Škola

Mladší žáci úspěšně postoupili v prvním kole FLORBAL CUPu.

13
prosinec
2013

Olympiáda v českém jazyce

Kategorie: Škola

Olympiáda z českého jazyka je předmětová soutěž, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koncem listopadu proběhlo na naší škole školní kolo OČJ, kterého se zúčastnilo 16 soutěžících, žáků 8. a 9. ročníku.

11
prosinec
2013

Neobvyklé vánoční tvoření

Kategorie: Škola

V úterý 10. 12. 2013 mohly přijít děti z 5. B odpoledne do školy s rodiči a vyrobit si vánoční dekorace.

8
prosinec
2013

Cestujeme po Evropě

Kategorie: Škola

Projekt s tímto názvem je součástí učiva ČaJS v 5. ročníku.

8
prosinec
2013

Vánoce v Podbeskydí

Kategorie: Škola

Vyučování bylo ve čtvrtek 5. prosince pro žáky z 2. A velmi poutavé.

6
prosinec
2013

Mikuláš, čerti a andělé

Kategorie: Škola

Tak jako každý rok, i letos mezi nás zavítala pekelná i andělská delegace vedená samotným Mikulášem.

5
prosinec
2013

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Kategorie: Škola

Dne 3/12/2013 jsme uspořádali školní kolo konverzace v anglickém jazyce. Soutěžilo se tradičně ve dvou kategoriích – první kategorie byla společná pro žáky 6. a 7. tříd, druhá kategorie byla pro žáky 8. a 9. tříd. Dohromady se přihlásilo 20 žáků. Úkolem každého z žáků bylo popovídat o sobě, popsat obrázek či situaci a pohovořit na zvolené téma.

4
prosinec
2013

Velký úspěch našich žákyň v celostátní výtvarné soutěži

Kategorie: Škola

Žáci celého II. stupně, a také někteří žáci z I.stupně, tvořili v hodinách výtvarné výchovy obrázky týkající se třídění odpadu.

4
prosinec
2013

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 3. 12. 2013 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom ohodnotili aktivity, které proběhly, projednali nejdůležitější úkoly a připravili akce nové.

3
prosinec
2013

Výstava adventních kalendářů

Kategorie: Škola

Ve vestibulu školy proběhla 2. prosince již tradiční blesková výstava adventních kalendářů, které každoročně  tvoří osmáci v hodinách výtvarné výchovy. Také letos se mnohým podařilo popustit uzdu fantazii a vymyslet originální dílko...

28
listopad
2013

Děti z ŠD na výstavě řemesel

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 jsme se s dětmi ze školní družiny šli podívat do knihovny, kde probíhala akce nazvaná „Šikovné ruce“.

27
listopad
2013

Beseda ve školní družině

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 26. listopadu nás ve školní družině navštívil doktor veterinární medicíny pan Robert Lakomý a jeho pes Teryk, Kavalír King Charles španěl.

25
listopad
2013

Jak pomoci víle Mlžence

Kategorie: Škola

Ekologický program 1.A a 1.B  týkající se problematiky odpadů, třídění a recyklace.

24
listopad
2013

Změna u zájezdu „Metropolitní Londýn a univerzitní Oxford“.

Kategorie: Škola

Změna termínu zájezdu do Anglie! Nový termín: 22. - 26. 6. 2014.

19
listopad
2013

Výukový program v U6

Kategorie: Škola

Žáci 5. B a několik žáku 6. B se v pátek 15. 11. 2013 zúčastnilo výukového programu Sluneční soustava v areálu Dolních Vítkovic v VI. energetické ústředně U6.

18
listopad
2013

Studijní vzdělávací zájezd Metropolitní Londýn a univerzitní Oxford

Kategorie: Škola

A je to tady! Oxford, Stonehenge a Londýn
můžete navštívit, vydáte-li se na cesty s námi ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy.

18
listopad
2013

Celostátní soutěž Bobřík informatiky

Kategorie: Škola

Ve dnech 13. a 14. 11. 2013 proběhla celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky, které se ve dvou kategoriích KADET (8. a 9. ročník) a BENJAMIN (6. a 7. ročník) zúčastnilo 40 žáků naší školy.

17
listopad
2013

Slavnost Slabikáře v 1. A

Kategorie: Škola

Prvňáčci už poznají první písmenka a  slabiky. Budou moci začít sami číst knížky. A to v 1. A oslavili v  pátek 15. 11. 2013.

17
listopad
2013

Projektové vyučování VESMÍR

Kategorie: Škola

Děti z 5. B se dva týdny zabývaly vším, co se týká vesmíru. V prvním týdnu šlo o fakta, ve druhém o jejich představy a fantazii.

15
listopad
2013

Zeměpisná olympiáda žáků 8. a 9. tříd

Kategorie: Škola

Rok se s rokem sešel a je zde opět školní kolo zeměpisné olympiády. Tento týden na naší škole porovnali znalosti v oboru zeměpisu žáci 8. a 9. ročníku.

15
listopad
2013

Lašská liga miniházené 2013/2014

Kategorie: Škola

Dne 5. listopadu 2013 se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili I. kola školní ligy v miniházené.

14
listopad
2013

Slavnosti Slabikáře v 1.B

Kategorie: Škola

Dnešní den byl pro děti z první třídy slavnostní. Dostávaly svou první knížku - Slabikář.

12
listopad
2013

Adapťáček 1.B

Kategorie: Škola

V úterý 12. listopadu jsme se sešli i se sourozenci, rodiči a prarodiči v tělocvičně naší školy.

6
listopad
2013

3. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Setkání členů ŠŽS, které proběhlo v úterý 5. 11. 2013, bylo velmi netradiční. Pozvání k naší schůzce přijal starosta Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka.

4
listopad
2013

Technické muzeum TATRA

Kategorie: Škola

Žáci 3. tříd navštívili Technické muzeum TATRA.

30
říjen
2013

Podzimní kouzlení v 1. A

Kategorie: Škola

V pátek 25. 10. děti z 1. A zažily opět trošku jiné vyučování. V průběhu projektového dne s názvem "Podzimní kouzlení" si vyzkoušely mnoho zajímavých činností.

25
říjen
2013

Bramborový den

Kategorie: Škola

Poslední den před podzimními prázdninami jsme prožili ve třídě 1.B netradičně. Nazvali jsme si ho Bramborový den.

24
říjen
2013

Informace pro rodiče dětí 6. - 9. tříd

Kategorie: Škola

Každé 2 roky se snažíme žákům zpestřit konec školního roku zájezdem do Velké Británie. Žáci 2. stupně tedy mohou využít této nabídky i tentokrát.

21
říjen
2013

Jak se povedl Barevný den

Kategorie: Škola

Školní žákovská samospráva vyhlásila na pátek 18. 10. 2013 Barevný den. Našim úkolem bylo přijít v takovém oblečení nebo s takovými doplňky, abychom byli co nejbarevnější.

16
říjen
2013

Děti z ŠD v městské knihovně

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 16. 10. 2013 jsme byli s dětmi ze školní družiny pozváni do knihovny na besedu a zároveň také na výstavu ilustrací malíře pana Zdeňka Babince „Pohádkový svět“.

15
říjen
2013

Pro rodiče žáků 8. ročníku

Kategorie: Škola

Výměnný pobyt žáků naší školy ve Zwönitzu, partnerském městě Kopřivnice

Na dny 18. 5. – 24. 5. 2014 je zváno 15 žáků ZŠ Alšova k výměnnému pobytu na Matthes-Enderlein-Gymnáziu ve Zwönitzu.

15
říjen
2013

ŠŽS vyhlašuje Barevný den

Kategorie: Škola

Všechny informace k tomuto tematickému dni pro vás na letáčku připravil Ondřej Štěpán.

11
říjen
2013

Lyžařský kurz 2014

Kategorie: Škola

Informace a přihláška na lyžařský kurz 2014

10
říjen
2013

Děti z ŠD ve Vanaivanu

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 jsme byli s dětmi ze školní družiny ve skautském centru Vanaivan.

10
říjen
2013

Co děláme ve školní družině? Hrajeme bowling!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 8. října jsme si jen tak zašli zahrát bowling.

9
říjen
2013

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek úterní schůzky patřil Elizabeth Pexové, která seznámila ostatní členy ŠŽS s programem našeho setkání.

8
říjen
2013

Děti z ŠD na Fojtství

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 8. 10. 2013 jsme se s dětmi ze školní družiny byli podívat na výstavu esperanta v Muzeu Fojtství.

7
říjen
2013

Krajské finále přespolního běhu

Kategorie: Škola

Dalším úspěšnou reprezentací mladších žaček v přespolním běhu bylo umístění v krajském finále.

6
říjen
2013

JAK JSME ŠPLHALI NA GERLACHOVSKÝ ŠTÍT 2655m. n. m.

Kategorie: Škola

V rámci Dne jazyků jsme šplhali na šplhadlech v tělocvičnách a snažili se překonat nejvyšší horu Slovenska. A jak to dopadlo?

6
říjen
2013

Co děláme ve školní družině? Jezdíme na lanovce!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pátek 4. října jsme byli odvážně vyzkoušet lanovku ve Vanaivanu.

6
říjen
2013

Den jazyků

Kategorie: Škola

Jak se již stalo na naší škole tradicí, v tuto dobu máme jeden školní den na 2. stupni zvláštní rozvrh. Ve čtvrtek 3. 10. se na naší škole konal Evropský den jazyků, který byl tentokrát věnován našemu východnímu sousedu – Slovensku. Již skoro 21 let sice nežijeme se Slováky ve společném státě, přesto jsou nám Slovensko a slovenský jazyk stále velmi blízké.

2
říjen
2013

Děti z ŠD v U6

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 1. 10. 2013 jsme s dětmi ze školní družiny vyjeli autobusem na interaktivní výstavu do VI. energetické ústředny neboli U6 v Dolních Vítkovicích.

1
říjen
2013

Projektový den prvňáčků: Jsem školák

Kategorie: Škola

Měsíc přípravného období v 1. třídě zakončily děti projektovým dnem s názvem "Jsem školák".

30
září
2013

Přespolní běh

Kategorie: Škola

Jednou z prvních sportovních akcí školního roku bývá přespolní běh. Okresní finále se každoročně pořádá ve Frenštátě pod Radhoštěm na Horečkách.

30
září
2013

„Lidový běh“ a „Běh dětí Kopřivnicí“

Kategorie: Škola

Žáci naší školy se letos opět úspěšně zúčatnili atletické akce  „Lidový běh“ a „Běh dětí Kopřivnicí“. Akce proběhla v sobotu 21. září.

30
září
2013

Atletický trojboj pro děti z družiny

Kategorie: Škola

Dne 27. září 2013 děti ze školní družiny soutěžily v atletických disciplínách.

28
září
2013

Co děláme ve školní družině? Hrajeme minigolf!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 25. září jsme si byli zahrát minigolf na kopřivnickém koupališti.

25
září
2013

Děti z ŠD na „Hřišti“

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 25. 9. 2013 jsme se s dětmi ze školní družiny byli podívat v centru města na akci nazvané „Město je naše společné hřiště“.

24
září
2013

Slavnostní otevření hřiště.

Kategorie: Škola

Dne 20. 9. 2013 bylo slavnostně otevřeno školní hřiště při ZŠ Alšově.

24
září
2013

Co děláme ve školní družině? Kloužeme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 24. září proběhla v tělocvičně soutěž v klouzání na žíněnce.

23
září
2013

Děti z ŠD v kabelové televizi

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 23. 9. 2013 jsme s dětmi ze školní družiny zavítali do studia kopřivnické kabelové televize.

18
září
2013

Preventivní programy

Kategorie: Škola

Centrum primární prevence RENARKON z Ostravy realizovalo preventivní prožitkové programy, které proběhly v úterý 17. 9. 2013 a byly určeny žákům 6. – 9. tříd.

17
září
2013

Co děláme ve školní družině? Rajtujeme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 16. září jsme byli zjistit, zda je opravdu nejkrásnější pohled na svět z koňského hřbetu.

11
září
2013

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý 10. 9. 2013 sešli na úvodní schůzce Školní žákovské samosprávy, která byla schůzkou seznamovací a plánovací.

9
září
2013

Co děláme ve školní družině? Představujeme se!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Přímo z mateřské školy vykročily děti, teď už vlastně prvňáci, nejen do své třídy, ale i do naší družiny.

2
září
2013

První školní den

Kategorie: Škola

Druhého září jsme slavnostně přivítali malé žáčky do první etapy studentského života. Prvňáčky společně uvítali pan ředitel Mgr. Milan Bureš s panem starostou Ing. Josefem Jalůvkou. Společně s nimi zahájili školní rok třídní učitelky Mgr. Petra Hanzelková a Mgr. Lenka Škarková.

V galerii najdete pár momentek ...

28
červen
2013

Hezké prázdniny a dovolenou

Kategorie: Škola

Prázdniny 2013

Rád bych všem zaměstnancům a žákům naší školy poděkoval za spolupráci v tomto končícím školním roce, popřál jim hezké prázdniny a příjemnou dovolenou a také poděkoval za pomoc všem, kteří se podíleli na přípravě učebního pavilonu pro prázdninovou rekonstrukci. Užijte si prázdnin ve zdraví a pohodě.

                                                                                                                       ředitel školy

27
červen
2013

Hurá, prázdniny.

Kategorie: Škola

Horké letní dny nám čím dál víc připomínají prázdniny, na které se celá naše třída 4. A, a zřejmě i všechny ostatní třídy, moc těší.

26
červen
2013

ATLETICKÝ VÍCEBOJ 1.-4. TŘÍD ZŠ

Kategorie: Škola

Ve středu 19. 6. 2013 se žáci prvního stupně zúčastnili atletických závodů na ZŠ dr. Milady Horákové.

26
červen
2013

CHEECKY GIRLS FLOORBAL CUP 2013

Kategorie: Škola

Ve středu 13. 6. 2013 se žákyně 8.-9. ročníků vypravily reprezentovat naší školu ve florbalu do Štramberka.

25
červen
2013

Divadlo pro děti MŠ

Kategorie: Škola

Žáci  5.A třídy navštívili v pátek 21. června 2013 Mateřskou školu na ulici Záhumenní v Kopřivnici a dětem v předškolním oddělení předvedli krátký program.

24
červen
2013

Přírodovědný výlet Chráněnou krajinnou oblastí Poodří (6.A)

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 20. června jsme se všichni setkali před školou a odtud jsme se vydali na vlakové nádraží v Kopřivnici. Nasedli jsme do vlaku, který nás zavezl do Studénky, tam jsme se setkali s paní Bakalovou, která pracuje v občanském sdružení Hájenka a celým výletem nás provázela.

24
červen
2013

Další výsledky výtvarných soutěží

Kategorie: Škola

V závěru školního roku jsme se koněčně dověděli výsledky zbývajících výtvarných soutěží, kterých se naši žáci zúčastnili.

24
červen
2013

Beseda pro žáky 8. tříd

Kategorie: Škola

Pro zajímavosti a informace k tématu „Končíme školní docházku“ jeli žáci ve čtvrtek 20. 6. 2013 do Nového Jičína na Informační a poradenské středisko Úřadu práce.

21
červen
2013

PĚŤÁK - 3. číslo / 2013

Kategorie: Škola

Vyšlo třetí číslo školního časopisu "PĚŤÁK". Dnes podruhé i elektronicky.

21
červen
2013

Focení na konci školního roku 2012 - 2013

Kategorie: Škola

Fotky jednotlivých tříd, pedagogického sboru a kuchařek školní kuchyně k nahlédnutí.

17
červen
2013

Školní výlet 3.A

Kategorie: Škola

Ve středu 12. června se uskutečnil školní výlet 3. A.

16
červen
2013

Školní výlet třídy 8. B

Kategorie: Škola

Letošní výlet byl netradiční hned z několika důvodů. Naplánovali si ho samotní žáci a i přesto, že nikam necestovali, prožili spoustu aktivit.

16
červen
2013

Co děláme ve školní družině? Lezeme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 13. června jsme se pokusili zdolat cvičné horolezecké stěny ve skautském centru Vanaivan.

14
červen
2013

Ekologický program v 7. A -

Kategorie: Škola

Na páteční dopoledne 14. 6. si paní Bakalová z občanského sdružení Hájenka připravila program pro žáky 7.A. Společně jsme navštívili oblast Husovy lípy a Šostýnského  rybníka v Kopřivnici.

14
červen
2013

Noc v ŠD

Kategorie: Aktivity školní družiny

Z pátku 14. 6. na sobotu 15. 6. 2013 se uskutečnila pro děti, které navštěvují školní družinu, společná akce rodičů s dětmi s přespáním ve školní družině.

13
červen
2013

Děti ze ŠD na výstavě litografií

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili Lašské muzeum, kde vystavuje své grafiky akademický malíř a grafik Pavel Sivko.

12
červen
2013

Děti ze ŠD na lanovce

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 12. 6. 2013 jsme už podruhé s dětmi ze školní družiny navštívili skautské centrum Vanaivan.

12
červen
2013

Naši matematici opět zabodovali

Kategorie: Škola

Dne 12. 6. 2013 se nejlepší matematici 2. stupně naší školy zúčastnili matematické soutěže KOMA - Kopernikův matboj, kterou pořádá Gymnázium Mikoláše Koperníka v Bílovci.

12
červen
2013

Výtvarná soutěž

Kategorie: Škola

Také letos se někteří zájemci z řad našich žáků zúčastnili oblíbené celostátní výtvarné soutěže "Western a koně očima dětí", kterou již po čtvrté pořádal Westernklub Suchdol nad Odrou. Tentokrát jsme tvořili na téma "Koňská pošta Pony express".

12
červen
2013

10. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V úvodu závěrečné schůzky, která proběhla v úterý 11. 6. 2013, vyzvala Elizabeth Pexová všechny členy ke zhodnocení akcí a aktivit realizovaných během školního roku 2012/2013.

11
červen
2013

Co děláme ve školní družině? Canisterapii!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pátek 7. června přijala naše pozvání cvičitelka psů určených pro canisterapii paní Reistubová s kolegyní a třemi čtyřnohými svěřenci.

4
červen
2013

Návštěva z Německa

Kategorie: Škola

V minulém týdnu jsme na naší škole přivítali hosty z Matthes-Enderlein-Gymnasia z partnerského města Zwönitz. Patnáct žáků  s pedagogickým doprovodem nám tak oplatilo naši návštěvu Zwönitzu v loňském školním roce.

3
červen
2013

Co děláme ve školní družině? Manikúru!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 30. května nám přišla vysvětlit jak správně pečovat o své ruce a nehty profesionální manikérka paní Zoja Fojtíková.

3
červen
2013

Výlet čtvrtých tříd

Kategorie: Škola

Ve středu 29. května jsme navštívili Archeoskanzen  Modrá. Žáci si zde prohlédli obydlí z doby Velké Moravy. Všechny zdejší stavby byly budovány podle archeologických nálezů.

29
květen
2013

Co děláme ve školní družině? Chodíme na divadlo!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 28. května jsme byli pozváni do DDM na divadelní představení společnosti "Krokodýl".

29
květen
2013

Děti ze ŠD na „Dobrodružné výpravě“

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 29. 5. 2013 byly děti ze školní družiny v Muzeu Fojtství na výstavě „Sam aneb 60 let dobrodružství v kresbách a ilustracích Oldřicha Hyvnara“.

29
květen
2013

Úspěchy v matematických soutěžích

Kategorie: Škola

Poslední měsíce byly bohaté na okresní i krajská kola matematických soutěží. Přestože je konkurence vysoká a úlohy jsou náročné, nenechali se žáci naší školy zastrašit. A zde jsou jejich úspěchy.

28
květen
2013

Pozvánka na bodypainting

Kategorie: Škola

Zveme rodiče a přátele školy na II. ročník výtvarné akce "Mimikry", která se koná v pátek 31. května v areálu Fojtství. Malovat na těla budeme už od 9 hodin a  hotové modely  předvedeme v 11.15.

27
květen
2013

Druháci na výletě

Kategorie: Škola

Malí turisté ze druhých tříd se 22. května vydali z Visalají na Bílý kříž.

26
květen
2013

Co děláme ve školní družině? Soutěžíme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pátek 24. května proběhla na hřišti před školou soutěž v kresbě na asfalt s tématem "Můj hrdina".

23
květen
2013

Děti ze ŠD na přírodovědné vycházce

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 22. 5. 2013 jsme se vydali s dětmi na turistickou vycházku do přírody.

23
květen
2013

Co děláme ve školní družině? Kamarádíme se!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 22. května jsme navštívili děti ze ZŠ Motýlek.

23
květen
2013

Lašská liga miniházené

Kategorie: Škola

V letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže v miniházené pro žáky I. stupně.

22
květen
2013

Okresní finále Poháru rozhlasu

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 16. května se mladší žáci a žačky naší školy zúčastnili okresního finále Poháru rozhlasu.

21
květen
2013

Setkání s A. Dudkem

Kategorie: Škola

V pátek 17.5. 2013 navštívil naši školu známý ilustrátor dětských knížek a časopisů pan Adolf Dudek.

21
květen
2013

Školní výlet 7AB

Kategorie: Škola

V úterý 14. 5. třídy 7. A a 7. B vyrazily po železnici směr Brno na školní výlet.

20
květen
2013

4. Předškoláček

Kategorie: Škola

V úterý 14. 5. jsme se již naposledy sešli ve škole s předškolními dětmi.

17
květen
2013

Děti ze ŠD na lezecké stěně

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 15. 5. 2013 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali do skautského centra Vanaivan, jehož součástí je i lezecká stěna.

16
květen
2013

Výsledky výtvarných soutěží v II. pololetí

Kategorie: Škola

V květnu nám přišly výsledky některých výtvarných soutěží, kterých jsme se zúčastnili. Ve všech žáci naší školy uspěli na jedničku.

15
květen
2013

Přírodovědná vycházka

Kategorie: Škola

V rámci výuky přírodovědy ( ČaJS ) jsme šli ve čtvrtek 9. 5. objevovat krásu přírody do nedalekého okolí školy.

14
květen
2013

8. A na výletě v Praze

Kategorie: Škola

Dne 9. 5. vyrazila 8. A na školní výlet do hlavního města Prahy. Výlet se nám moc líbil, počasí nám přálo a přivezli jsme si spoustu zážitků. Všem zúčastněným patří velké poděkování za pohodový a bezproblémový průběh výletu.

13
květen
2013

Ukázky bojového umění v ŠD

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pondělí 13. 5. 2013 měly možnost děti ze školní družiny vidět a také si samy vyzkoušet různé styly bojového umění.

13
květen
2013

Co děláme ve školní družině? Marcipánové ozdoby!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 9. května nám předvedla naše kuchařka paní Jarka Hyklová své cukrářské umění.

11
květen
2013

Alšovka hledá talent

Kategorie: Škola

Hledání talentu z naší školy proběhlo v naplánovaném termínu v úterý 7. 5. 2013 od 14. hod ve školní knihovně.

10
květen
2013

Děti ze ŠD na besedě o včelách

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 byly děti ze školní družiny v městské knihovně na besedě nazvané „Uletěly vám včely?“

9
květen
2013

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném zastoupení se zástupci jednotlivých tříd v úterý 7. 5. 2013 sešli na deváté schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedly Anna Škarková a Elizabeth Pexová.

7
květen
2013

Exkurze devátých tříd do závodu Hyundai v Nošovicích

Kategorie: Škola

Dne 7. 5. 2013 se deváté ročníky zúčastnily prohlídky frýdeckého zámku a exkurze v automobilce Hyundai.

6
květen
2013

Školní výlet 6.A a 6.B

Kategorie: Škola

Školní výlet 6.A a 6.B byl krásný a plný zvířat. Máme však ještě dnes „břicha plné vody“ z Baťova kanálu, kde jsme naše putování začali plavbou na lodi Morava.

5
květen
2013

Co děláme ve školní družině? Zmrzlinové poháry!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Zatáhla se obloha a začalo pršet. Bylo fajn zpříjemnit si náladu zmrzlinovými poháry.

30
duben
2013

Čarodějnice ze 4. B

Kategorie: Škola

Děti ze 4. B si několik dní zpestřily projektovým vyučováním na téma "Čarodějnice".

28
duben
2013

Co děláme ve školní družině? Čarujeme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas "Sletu čarodějnic" a to již po patnácté.

27
duben
2013

Slet čarodějnic v DDM

Kategorie: Aktivity školní družiny

V pátek 26. 4. 2013 pro děti ze školní družiny připravil Dům dětí a mládeže „Slet čarodějnic“.

26
duben
2013

Superfinále

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 25. 4. 2013 se kluci z pátých a šestých tříd pokusili zopakovat výborný výkon holek z Prahy v  superfinále „ČEZ STREET HOCKEY“. Superfinále se zúčastnilo 64 nejlepších týmů Moravskoslezského, Olomouckého kraje a okresu Vsetín.

24
duben
2013

Co děláme ve školní družině? Chodíme na masáže!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 23. dubna jsme rádi přijali pozvání paní Heleny Sekáčové na velmi příjemnou záležitost, totiž na masáže a baňkování.

22
duben
2013

Děti ze ŠD na letišti

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 17. 4. 2013 jsme s dětmi ze školní družiny jeli autobusem do Mošnova na Letiště Leoše Janáčka.

21
duben
2013

Praha: 1. den

Kategorie: Škola

ZA ÚSPĚCHEM S POSPĚCHEM (A HOLUBOVOU)
Do Prahy jsme vyrazili ráno ve čtvrtek, 18. dubna. Už od začátku nás na naší cestě provázelo sluníčko. Vlak nám z kopřivnického nádraží odjížděl těsně před půl 9. Cílem cesty bylo florbalové mistrovství republiky (pro dívky a chlapce 1. stupně ZŠ), do kterého se naše mladá děvčata po zásluze probojovala, když s přehledem zvládla předchozí eliminační turnaje.

21
duben
2013

Úspěch v soutěži Mladý programátor

Kategorie: Škola

Dne 27. 3. 2013 se nejšikovnější programátoři 6. a 9. ročníků zúčastnili regionálního kola celostátní soutěže Mladý programátor 2013. Žáci naší školy Jan Demel a Marek Spanyik získali ve své kategorii krásné 2. místo a postupují do celostátního kola.

21
duben
2013

Praha 2. den

Kategorie: Škola

Ve vysočanské SPARTA Aréně se 19. dubna  v 10 hodin rozehrály základní skupiny Finálového turnaje České florbalové unie pro žáky 1. stupně základních škol ve florbale. Sešlo se zde 12 nejlepších školních týmů z celé České republiky, po šesti v chlapecké i dívčí kategorii.

19
duben
2013

Děti ze ŠD na Dni Země

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 jsme se s dětmi po skončení filmového představení „Bijásek“ zašli podívat do parku E. Beneše, kde probíhal program ke Dni Země.

19
duben
2013

Tak trochu jiný Den Země

Kategorie: Škola

Přestože svátek Dne Země připadá na 22. duben, na naší škole proběhl za nádherného počasí už ve čtvrtek 18. 4. 2013. Netradičně ho pojali žáci z 8. tříd, kteří pro své kamarády prvňáčky připravili ekologický program s tématem „Odpady kolem nás“.

18
duben
2013

Matematické soutěže ve 4. a 5. ročníku

Kategorie: Škola

Žáci 4. a 5. ročníku předvedli své matematické schopnosti v řešení úloh v rámci matematických soutěží, které se konaly v březnu a dubnu.

17
duben
2013

3. Předškoláček

Kategorie: Škola

V úterý 16. 4. jsme se opět sešli ve škole s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.

15
duben
2013

Muzikoterapie - muzikohraní

Kategorie: Škola

V pátek 5. 4. 2013  zavítala do naší školy  paní Jana Laubová z občanského sdružení Sun Of Art v Mělníku, aby naše druháky a čtvrťáky malinko seznámila s africkou hudbou a podnítila v nich hudební tvoření.

14
duben
2013

Co děláme ve školní družině? Náramky!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 11. dubna jsme ve školní družině vyráběli náramky.

12
duben
2013

Děti ze ŠD na výstavě Igráčků

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 11. 4. 2013 se děti ze školní družiny byly podívat na výstavu „FENOMÉN IGRÁČEK“ spojenou s prohlídkou Technického muzea.

12
duben
2013

Sociometrie ve 4. B

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 11. 4. 2013 do naší třídy zavítala školní psycholožka paní Radka Miková.

10
duben
2013

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 9. 4. 2013 se sešli zástupci jednotlivých tříd na schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedly Anna Škarková a Elizabeth Pexová.

8
duben
2013

2. Noc s Andersenem na naší škole

Kategorie: Škola

Z pátku 5. 4. na sobotu 6. 4. 2013 měli druháci možnost prožít netradiční noc s knížkami a pohádkami.

3
duben
2013

Beseda ve školní družině

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 3. 4. 2013 jsme ve školní družině přivítali pana Romana Bartáka, který pro děti připravil besedu na téma „Živočichové v okolí Kopřivnice“ s promítáním pomocí dataprojektoru.

3
duben
2013

Matematický Cvrček

Kategorie: Škola

Podobně jako žáci 4. - 9. tříd se i druháci a třeťáci zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.

3
duben
2013

Co děláme ve školní družině? Kouzlíme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 2. dubna k nám až ze Znojma zavítal kouzelník a iluzionista pan Jan Adamec. Jeho vystoupení bylo rozděleno do dvou částí.

3
duben
2013

Program pro děti z MŠ Záhumenní

Kategorie: Škola

Na úterý 2. 4. 2013 připravily dívky z 8. A veselý aprílový program pro děti z MŠ Záhumenní.

28
březen
2013

Co děláme ve školní družině? Kraslice!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Šedivé úterý a Škaredou středu jsme využili na výrobu kraslic.

26
březen
2013

PĚŤÁK - 2. číslo / 2013

Kategorie: Škola

V úterý 26. 3. 2013 vyšlo druhé číslo školního časopisu "PĚŤÁK". Dnes poprvé i elektronicky.

26
březen
2013

Mezinárodní soutěž Matematický klokan

Kategorie: Škola

Dne 22. 3. 2013 se vybraní žáci 4. – 9. ročníků zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž pro ZŠ probíhala ve třech kategoriích  Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ).

25
březen
2013

Chlapcům z 5. B se podařilo vylepšit prostory školy

Kategorie: Škola

Vše začalo tím, že pět chlapců z 5. B (Jan Toman, Jiří Toman, Jakub Holenda, František Kazlepka a Tomáš Matula) přišli s návrhem doplnit některé společné prostory školy zrcadly.

24
březen
2013

STŘÍBRNÉ FLORBALISTKY

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 21. března 2013 hrály dívky naší školy další kolo turnaje MLÁDEŽNICKÝ FLORBAL - TOP 8 VÝCHOD v Olomouci.

21
březen
2013

2. Předškoláček

Kategorie: Škola

Dne 19. 3. 2013 se v naší škole opět sešli budoucí prvňáčci s rodiči a paní učitelky prvního stupně - Petra Hanzelková, Monika Tomanová a Lenka Škarková. Rodičům byla celou dobu k dispozici paní psycholožka Radka Míková.

19
březen
2013

Děti ze ŠD v městské knihovně

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 19. 3. 2013 jsme s dětmi ze školní družiny zavítali do dětského oddělení knihovny, protože březen je měsíc čtenářů a knih.

14
březen
2013

Děti ze ŠD na výstavě panenek

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 14. 3. 2013 děti ze školní družiny navštívily Lašské muzeum, kde probíhala výstava „Krojované panenky – kroje prosté i sváteční“.

14
březen
2013

Co děláme ve školní družině? Účesy!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V úterý 12. března nám přišla předvést svoji práci profesionální kadeřnice paní Iva Kyselá.

13
březen
2013

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Začátek setkání patřil Anně Škarkové, která seznámila zástupce jednotlivých tříd s programem březnové schůzky ŠŽS.

8
březen
2013

Recitační soutěž

Kategorie: Škola

21. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 4. a 5. tříd. Této soutěže se zúčastnilo 12 soutěžících.

7
březen
2013

Zájezd do Rakouska a Německa

Kategorie: Škola

Protože se přihlásilo málo zájemců (13 žáků), zájezd do Rakouska a Německa se letos neuskuteční.

5
březen
2013

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Kategorie: Škola

Naši školu v letošním školním roce reprezentovaly Johanka Truchlá (IX. A) a Karolína Krhutová (VIII. A). A vůbec si nevedly špatně!

V konkurenci 64 soutěžících žáků 8. a 9. tříd základních škol i příslušných ročníků víceletých gymnázií obsadila Johanka 5. – 6. místo (pouze 1 bod od postupového místa do krajského kola) a Karolína se umístila na 12. – 15. místě. Oběma žákyním blahopřejeme.

4
březen
2013

Školní kolo Street hockey

Kategorie: Škola

Poslední den před jarními prázdninami se konalo školní kolo postupové soutěže Street hockey. Soutěž je vypsaná pro žáky 1. - 7. třídy, zúčastnilo se pět šestičlenných družstev. Všem děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

Do oblastního kola nám byl vybrán soupeř z Lichnova.
Zde můžete sledovat dění celého turnaje: http://hockey.polar.cz/

23
únor
2013

1. Předškoláček

Kategorie: Škola

Dne 19. 2. 2013 proběhlo na naší škole první setkání  předškoláčků, rodičů a p.učitelek 1. stupně.

22
únor
2013

Zeměpisná olympiáda, kategorie C

Kategorie: Škola

Tento týden se uskutečnila také zeměpisná olympiáda v kategorii C. Již jako tradičně se měření znalostí v této kategorii zúčastnilo nejvíce mladých zeměpisců, neboť je určena pro žáky 8. a 9. ročníků dohromady. Vítězně z tohoto klání vyšel Jan KOLLÁRIK ze třídy 9. B, který postupně v oddílech obecná sociální geografie, Česká republika a Evropa prokázal největší vědomosti.

22
únor
2013

Zeměpisná olympiáda 6. ročníku

Kategorie: Škola

Letošní ročník zeměpisné olympiády pro žáky 6. tříd (kategorie A) byl zaměřen na znalosti v oblastech vesmíru, kartografie a obecné geografie. Celkovým vítězem se stal Petr HALA ze třídy 6. B, který si tak zajistil postup do okresního měření zeměpisných znalostí ve své kategorii.

21
únor
2013

Co děláme ve školní družině? Náušničky!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 21. února jsme ve školní družině vyráběli korálkové náušničky.

21
únor
2013

Recitační soutěž v 1. třídách

Kategorie: Škola

Také prvňáčci měli poprvé soutěž v recitaci.

20
únor
2013

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem

Kategorie: Škola

LiStOVáNí je projekt, který již 10 let představuje poutavou formou divákům knihy českých i zahraničních autorů. Je založený na scénickém čtení konkrétní knihy, jehož cílem je vzbudit u dětí zájem o čtení.

20
únor
2013

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 2013

Kategorie: Škola

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 2013

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konala 14. února 2013 v Novém Jičíně. Na okresní kolo jsme vyslali 2 zástupce naší školy, kteří nejlépe uspěli ve školním kole konverzační soutěže – Kristýna Mrkvánková z 6. B. a Štěpán Chvatík z 9. B. Kristýna ve své kategorii I. A (pro žáky 6. a 7. ročníků) získala 11. místo z 26 soutěžících.  Štěpán v kategorii II. A (pro žáky 8. a 9. ročníků) obsadil celkově 6. místo z 25 soutěžících.

Tímto bych chtěla pochválit Štěpána a Kristýnu za hezký výsledek. Děkuji za poctivou přípravu a spolupráci.

20
únor
2013

Recitační soutěž

Kategorie: Škola

V úterý 19. 2. 2013 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd.

19
únor
2013

Školní kolo zeměpisné olympiády

Kategorie: Škola

Dnes se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády 2012/2013 pro kategorii B (žáci 7. ročníku). V této kategorii se zúčastnilo celkem 23 dobrovolníků, kteří si vyzkoušeli své znalosti z následujících okruhů: Afrika, Austrálie a Oceánie, Evropa a Amerika. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za projevený zájem a nadšení pro věc.

18
únor
2013

České balady

Kategorie: Škola

Poučení o baladách patří do osnov českého jazyka. Většinou se žáci setkávají nejprve s Erbenovou Polednicí či s jeho Vodníkem. Později je učivo doplněno o další významná baladická díla. Mimořádnou příležitost rozšířit své znalosti v této oblasti měli žáci 2. stupně v pátek 15. února.

17
únor
2013

Děti ze ŠD na výstavě fotografií

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve čtvrtek 14. 2. 2013 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili Muzeum Fojtství.

16
únor
2013

Co děláme ve školní družině? Okukujeme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

Ve středu 13. února jsme byli ve výrobně pana Ladislava Hezkého okukovat, jak se pečou štramberské uši.

13
únor
2013

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V plném zastoupení jsme se sešli v úterý 12. 2. 2013, abychom projednali nejdůležitější úkoly a ohodnotili přípravu plánovaných akcí.

11
únor
2013

K zápisu do 1.tříd

Kategorie: Škola

Ve dnech 7. a 8. 2. proběhl i na naší škole zápis budoucích žáků prvních tříd.

11
únor
2013

Výsledky zápisu pro šk. rok 2013/2014

Kategorie: Škola

K základnímu vzdělávání v ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 byli přijati.

10
únor
2013

Vybíjená chlapců 4. a 5. tříd

Kategorie: Škola

Ve středu 6. 2. 2013 se 12 chlapců z naší školy zúčastnilo okrskovéko kola ve vybíjené Preventan Cup 2013.

8
únor
2013

Informace o provozní změně

Kategorie: Škola

Od  pondělí 11. 2. 2013 bude z provozních a bezpečnostních důvodů trvale uzavřen boční vchod do školní budovy (vstup do školní družiny).

8
únor
2013

Školní kolo Pythagoriády

Kategorie: Škola

Ve středu 6. 2. 2013 se žáci z šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda.

6
únor
2013

KOPR-STAR 2013

Kategorie: Škola

Casting - ZŠ Kopřivnice, Alšova

2
únor
2013

Co děláme ve školní družině? Bunkrujeme!

Kategorie: Aktivity školní družiny

V noci z 31. ledna na 1. února proběhlo v naší školní družině velké noční bunkrování.

31
leden
2013

Projektový den ve 2.A

Kategorie: Škola

V pátek 25.1.2012 proběhl v naší třídě projektový den s názvem Perníková chaloupka.

30
leden
2013