Výpis článků z archívu - Říjen 2020

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Výpis článků z archívu - Říjen 2020
29
říjen
2020

Organizační záležitosti - listopad

Kategorie: Škola

1) Úřední hodiny sekretariátu školy:
PONDĚLÍ a STŘEDA - od 7.00 do 14.30
ÚTERÝ a ČTVRTEK - od 7.00 do 12.00

2) Provoz školní jídelny bude opět obnoven od středy 4. listopadu, podrobné informace včetně způsobu přihlašování a času výdeje budou upřešněny v pondělí 2.11. přes Bakaláře i na webu školy.

3) Obě venkovní hřiště při škole zůstávájí až do odvolání uzavřena! Na základě rozhodnutí vlády ČR z 21.10. došlo ke zpřísnění protiepidemických opatření a k zákazu využívání venkovních hřišť a sportovišť amatérskými sportovci.

23
říjen
2020

Doporučení ministra školství

Kategorie: Škola

pro žáky 1. stupně a 2. stupně i pro rodiče naleznete v přílohách po rozkliknutí članku.

Děkujeme Vám za jejich dodržování, každý z nás tak může v boji proti pandemii koronaviru pomoci.

16
říjen
2020

Úřední hodiny školy

Kategorie: Škola

Ve dnech od 19. října do 30. října bude provoz školy omezen, sekretariát školy bude otevřen pouze v následující dny a hodiny:

PONDĚLÍ 19. října od 7.00 do 12.00

STŘEDA 21. října od 7.00 do 12.00

Jindy pouze v urgentních případech a po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 207 289.

14
říjen
2020

Uzavření školy, venkovních hřišť, přechod na distanční výuku a ošetřovné

Kategorie: Škola

Od středy 14.10. přechází 1. i 2. stupeň ZŠ na distanční výuku.

Sdělení podrobných informací žákům a zákonným zástupcům o průběhu a formě distanční výuky (výuková platforma, rozvrh hodin apod.) je plně v kompetenci třídních vyučujících, případně se tedy obracejte prosím přímo na ně.

Obecná ustanovení:
- distanční výuka bude probíhat od středy 14.10. do pátku 23.10., celý následující týden jsou vyhlášeny podzimní prázdniny (tedy bez distanční výuky), předpokládaný přechod zpět na kontaktní výuku od pondělí 2. listopadu;

- žáci, kteří nemají vhodné podmínky pro elektronickou distanční výuku (chybí připojení k internetu, PC nebo notebook), budou mít vždy po dohodě s třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu nachystány materiály k vyzvednutí na sekretariátu školy, a to v režimu PONDĚLÍ a STŘEDA (začínáme již touto středou, tedy 14.10.), budete mít tedy možnost (jak žáci, tak samozřejmě případně rodiče) si materiály k distanční výuce vyzvedávat po domluvě s učiteli 2x za týden ve výše určené dny, a to vždy v časech 7.00 - 8.00 11.00 - 12.00;

- provoz školní jídelny bude po dobu distanční výuky z organizačních důvodů PŘERUŠEN, od středy 14.10. do pátku 30.10. budou všem strávníkům školy obědy automaticky odhlášeny;

- obě venkovní hřiště při ZŠ Alšova budou po dohodě se zřizovatelem školy v období od středy 14. října do neděle 1. listopadu, tedy po dobu uzavření školy, také UZAVŘENA;

- při žádosti rodičů dětí do 10 let o ošetřovné nebude potřeba potvrzení školy (bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření), podrobné informace včetně postupu naleznete v tiskové zprávě MPSV v příloze pod článkem.

Děkujeme za pochopení a za Váš čas

12
říjen
2020

Noc s Andersenem 2020

Kategorie: Aktivity školní družiny

Milé děti, milí rodiče,

bohužel, okolnosti nebyly pohádkám v tomto roce nakloněny a Noc s Andersenem byla 27.března 2020 zrušena a díky koronavirové pandemii muselo být pohádkové nocování přesunuto. Jubilejní 20. Noc s Andersenem přitom měla proběhnout v pátek 9. října 2020.

10
říjen
2020

Informace pro podávání přihlášek na SŠ – šk. rok 2020/2021

Kategorie: Škola

Milí žáci a rodiče,

podrobné informace pro podávání přihlášek na střední školu v školním roce 2020/2021 naleznete v přiloženém dokumentu.

Přejeme šťastnou volbu.

9
říjen
2020

Jsem školák

Kategorie: Škola

Projektovým dnem s názvem Jsem školák jsme v 1. B uzavřeli období adaptace dětí na školní prostředí.

9
říjen
2020

Celoplošná opatření v rámci oblasti školství

Kategorie: Škola

Nově vyhlášená mimořádná opatření jsou pro školy platná prozatím v období od pondělí 12.10. do pátku 23.10. Co to pro náš všechny společně znamená:

- v týdnu od 12.10. do 16.10. kontaktní výuka ve škole pro žáky 6.A, 6.B a 7.A

- v týdnu od 19.10. do 23.10. kontaktní výuka pro žáky 8.A, 8.B, 9.A a 9.B

- povinná distanční výuka v době domácího vzdělávání (pro všechny žáky, kteří zrovna nemají kontaktní výuku), a to na základě současných rozvrhů

- žáci nebo rodiče žáků, kteří z objektivních důvodů nemají možnost pracovat na distanční výuce prostřednictvím PC nebo notebooku (či nemají internetové připojení apod.) si materiály a úkoly k distanční výuce na celý týden vyzvednou po předchozí domluvě s třídním učitelem na sekretariátu školy

- možnost odebrání obědů i pro žáky, kteří budou na distanční výuce (každý den pouze v době od 11.10. do 11.40 - jindy to z důvodu dodržení stanovených podmínek není možné a žáci nebudou do jídelny vpuštěni), zároveň upozorňujeme, že nedojde k hromadnému odhlášení všech obědů žáků distanční formy výuky - zodpovídají si sami žáci, resp. jejich zákonní zástupci

- MŠMT rozhodlo o prodloužení podzimních prázdnin na celý týden, tj. od 26.10. do 30.10.

Podrobnější informace Vám (všem žákům i zákonným zástupcům) byly zaslány prostřednictvím aplikace Bakaláři. Děkujeme za Vaši spolupráci, které si velmi vážíme.

vedení školy

5
říjen
2020

Adapťáček v 1.B

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 1. 10. proběhl ve třídě 1. B adapťáček s názvem: To jsem já a to jsou mí kamarádi pod vedením školního psychologa p. Bilského.

2
říjen
2020

Oficiální prohlášení MŠMT

Kategorie: Škola

Plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020, nebudou mít za následek uzavírání základních škol a budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:

1. stupeň ZŠ – hudební výchova bez zpěvu
2. stupeň ZŠ – hudební výchova bez zpěvu a místo tělesné výchovy jakékoliv nesportovní aktivity venku/uvnitř

Ke karanténním opatřením a případnému uzavírání základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.

2
říjen
2020

Důležité organizační informace

Kategorie: Škola

1) Z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva bude v pátek 2. října zkráceno vyučování. Snahou školy je tímto opatřením v co největši míře omezit kontakt mezi žáky a zaměstannci školy s volebními komisaři a s voliči. O konkrétních časech ukončení výuky a nástupu na oběd pro jednotlivé třídy Vás budou přes Bakaláře informovat třídní učitelé. Školní družina bude fungovat bez omezení.

2) Společné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. - 9. ročníku se uskuteční distančním způsobem, kdy Vám základní informace budou sděleny třídními vyučujícími přostřednictvím aplikace Bakaláři. K tomuto preventivnímu kroku jsme se rozhodli přistoupit ve vztahu k nárůstu výskytu onemocnění COVID-19 mezi obyvatelstvem. Po dohodě s učiteli mohou být samozřejmě závažné záležitosti řešeny osobní formou.

vedení ZŠ Kopřivnice, Alšova

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter